DAGLIG LEDER UDLEVERING, TEAM MATERIEL

Kan du se dig selv som den der har overblikket i til tider hektiske situationer? Og kan du styre vores frivillige gennem deres vagter samtidig med, at du vægter det gode arbejdsmiljø? 

Hos Team Materiel søger vi i øjeblikket flere personer, som kan indgå i vores team, som varetager udlån af materiel til internt brug på hele festivalen. Det gælder alt lige fra cykler, til brandudstyr og kaffemaskiner osv.

Du vil hertil få undervisning i vores it-system som 'Grej', så du kan hjælpe de frivillige i brugen af dette. Der er oplæringsdage for alle, som arbejder med udlevering i grejsystemet, hvilket er obligatorisk for alle uanset rolle. Desuden skal du kunne støtte og udvikle de frivillige i afviklingen af deres vagter, samt deltage i udleveringen sammen med de nærmeste ledere.

Det er vigtigt, at du kan skabe overblik over dagens opgaver, samt lede og fordele, mens du bevarer roen i hektiske øjeblikke.

Vi foretager udleveringer i ca. 2 uger op til at henholdsvis indre plads og de store koncerter starter. Mens musikken spiller, har kontoret lukket og det åbner først igen, når festivalgæsterne tager hjem og herefter en uge frem. Derfor skal du kunne yde en indsats i disse perioder. De individuelle vagter planlægges i samarbejde med de andre daglige ledere, samt den ansvarlige for udleveringen. Den samlede indsats bliver ca. 100 + timer, som er fordelt over oplæring, møder og vagter.

Vi tilbyder til gengæld et velfungerende team, hvor den gode omgangstone er omdrejningspunktet. Vi tillægger det sociale arbejdsmiljø stor betydning, herunder trivsel igennem hele vores team.

Desuden tilbyder vi følgende vilkår i henhold til Roskilde Festivals rollebeskrivelser for Medskabere:

  • Overnatning: kollektiv eller soveby efter behov, egen enhed, Restricted Camping
  • Bespisning på alle vagter + 10 drikkekuponer
  • Adgang til Volunteers’ Village og Backstage Village
  • T-shirt + ildsjælegave
  • Invitation til årsfest
  • Mulighed for ombytning af 1 partoutbillet til zone 7 eller ombytning af 1 dagsbillet til zone 8

Hvis det har fanget din interesse, så skriv en mail med en kort beskrivelse af dig selv og dine erfaringer, samt motivation. Der vil blive indkaldt til samtaler løbende. Ansøgning og spørgsmål kan sendes til Peter.Moeller@Roskilde-festival.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!