Puljen har til formål at give de unge og nye stemmer i samfundsdebatterne og i kulturlivet mulighed for at udtrykke sig.

Alle beløb i DKK

African Artist Peace Intiative 339.188

African Youth Panel 150.000

Børns Vilkår 500.000

CEDAR (Center for Dansk-Muslimske Relationer) 50.000

DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) 50.000

DSE (Danske Skoleelever) 50.000

EEO (Erhvervsskolernes ElevOrganisation) 50.000

Ensamkommandes Förbund 50.000

Hal 12, Don't Give a Fox 25.000

LGBT+ Ungdom 100.000

LSH (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever) 50.000

Red Barnet Ungdom Roskilde 25.000

Sharek Youth Forum 441.318

SIND Ungdom 250.000

Studenterhusets Laboratorium for Samfundsengagement, Student

Refugees 206.175

Turning Tables 350.000

Ungdommens Røde Kors Roskilde 25.000

Aaben Dans Productions 25.000

I alt 2.736.681