Vi satte økonomisk lighed til debat i festivalbyen gennem holdning, leg, spil og aktivisme – og donationer.

Alle beløb i DKK

CAMP (Center for Art on Migration Politics) 305.000

Folkekirkens Nødhjælp 435.000

Foreningen Hus Forbi 80.000

Mellemfolkeligt Samvirke 435.000

Oxfam IBIS 305.000

SAND - De hjemløses landsorganisation, UngeCrew 400.000

Transparency International Danmark 325.000

Verdens Bedste Nyheder 338.259

Økonomer Uden Grænser 95.000

I alt 2.718.259