EQUALITY 2016-2018

Vi mener, at musik og kunst kan ændre verden. At ændre et fællesskab er noget, vi kun kan gøre sammen. Vi mener, at en festival kan fremme en bevægelse af unge mennesker, der ønsker mere end bare dem selv og deres nærmeste venner.

Hvert år vælger vi et tema, som vi mener er vigtigt og fortjener støtte og opmærksomhed. I 2016-2018 fokuserede vi på forskellige aspekter af lighed med særlig fokus på kulturel lighed i 2017.

Equality 2017: Kulturel lighed


Vi mener, at lighed mellem mennesker er afgørende for et socialt bæredygtigt og demokratisk samfund i verden.

Manglende forståelse for menneskers ligeværd og retten til frihed og værdighed er en af ​​grundene til mange af de udfordringer, som verden står over for i dag. Det er grundlaget for krænkelse af kvinder og minoriteter, flygtningestrømme, begrænset ytringsfrihed og manglende ret til at kysse den, du elsker.

Chikane og diskrimination baseret på seksualitet, køn, religion, etnicitet og kultur er hverdag for mange mennesker i verden.

Kulturel lighed er udfordret på grund af manglende respekt og tolerance. Vi ser det på gaderne, på kontorer og i medierne med diskriminerende retorik eller en underliggende sexistisk tone – emner som nationalitet, kønsdiskrimination og hverdagssexisme dukker op dagligt.

I 2017 stillede vi skarpt på emner som etnicitet, religion, køn og seksualitet i forhold til de muligheder, som den kultur, vi er født i, giver os i livet.

Vores mål var i samarbejde med vores deltagere, kunstnere og partnere at blive klogere på lighed og at motivere og engagere folk til at træffe beslutninger, der fremmer verdensomspændende lighed.

Vi behandlede lighed gennem kunst, musik, aktiviteter og donationer. I Rising City smeltede temaet sammen med kunst, workshops, musik, debatter, foredrag og meget mere. Inspirerende mennesker og aktiviteter gjorde os klogere og udfordrede holdninger til politisk lighed og menneskerettigheder.

Trods temaets alvor viste det sig, at der også er sjove måder at integrere det på. Festivalen faciliterede en lang række aktiviteter, herunder en workshop om køn, en kærlighedsfabrik, quizzer og debatter.