Hus forbi


Hus Forbi er organisationen bag den månedlige gadeavis af samme navn, som fås over hele landet. At sælge avisen er et alternativ til tiggeri og kriminalitet for mange af de hjemløse sælgere, og den giver dem en daglig opgave. Avisens indhold produceres af både socialt udsatte personer og professionelle freelance-skribenter, der sætter hjemløshed og beslægtede spørgsmål på dagsordenen og giver de hjemløse en stemme i samfundet. Organisationens overskud hjælper med at sikre sælgernes velbefindende og støtter projekter, der hjælper hjemløse.

CAMP - Center for Art on Migration Politics


CAMP er et nonprofit-udstillingscenter for kunst, der fremhæver spørgsmål ve
drørende fortrængning, migration, indvandring og asyl. Udstillingerne fra kunstnere med hovedsagelig flygtninge- eller migrationserfaring sigter mod at give øget indsigt i migranters livssituationer og diskutere disse i forhold til de overordnede faktorer, der forårsager flugt og migration. CAMP er en del af Trampoline House, et uafhængigt samfundscenter i Københavns multikulturelle nordvestkvarter.

Folkekirkens Nødhjælp


Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i nød og støtter verdens fattigste i deres kamp for et bedre liv. I arbejdet for at skabe en mere lige og bæredygtig verden yder de nødhjælp til katastrofeberørte områder og giver langsigtet udviklingsbistand til udviklingsområder. Organisationen har stået i spidsen for at udvikle og teste nye former for samarbejde siden 1922.

Mellemfolkeligt Samvirke


Mellemfolkeligt Samvirke sigter mod at bekæmpe fattigdom og forbedre de fattiges livsbetingelser. Sammen med lokale organisationer hjælper de mennesker, der lever i fattigdom, og støtter dem i at kende og kræve deres rettigheder, så de på længere sigt kan klare sig uden støtte. Organisationen presser magthavere til at skabe demokratiske og bæredygtige samfund. Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale alliance ActionAid, der arbejder med menneskerettighedsbaseret udvikling i mere end 40 lande.


OXFAM IBIS


Oxfam IBIS er den danske gren af ​​Oxfam - en af ​​verdens største udviklingsorganisationer, der arbejder i over 90 lande. Det er en bevægelse af mennesker, som ikke vil acceptere fattigdom, diskrimination og ulighed. Oxfam IBIS støtter civilsamfund i udviklingslande med henblik på at sikre lige adgang til uddannelse, magt og ressourcer. De fungerer som talsmænd for økonomisk lighed og bidrager med intelligente løsninger i behandlingen af de strukturelle problemer, som verden står overfor.

Transparency International


Transparency International er en politisk uafhængig nonprofitorganisation dedikeret til bekæmpelse af global korruption og bestikkelse. De øger offentlighedens bevidsthed omkring korruptionens ødelæggende virkninger og arbejder sammen med regeringer, virksomheder og internationale organisationer om udvikling af effektive programmer og løsninger. Den danske filial fokuserer på at forebygge korruption i Danmark, hvor den arrangerer forskellige offentlige arrangementer og deltager aktivt i den offentlige debat med det formål at skubbe for ændringer i lov og adfærd.

Verdens Bedste Nyheder


Verdens Bedste Nyheder er en uafhængig nyhedsorganisation for konstruktiv journalistik, der kommunikerer fremskridt og bæredygtige løsninger på udfordringer i den globale udvikling. De baserer deres arbejde på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, der læner sig op ad globale problemer, herunder ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaændringer. Ved at skrive nyhedshistorier om global udvikling arbejder de for at informere og motivere folk til at reagere på de globale mål.

Økonomer Uden Grænser


Økonomer Uden Grænser hjælper dem, der hjælper andre. Organisationens frivillige konsulenter tilbyder økonomisk ekspertise til humanitære og velgørende organisationer. Ved at vejlede NGO'er om hvordan de kan øge virkningen af ​​deres arbejde, gør Økonomer Uden Grænser en forskel for dem, der mest har brug for det. Deres kernehold af frivillige har base på Københavns Universitet, og et andet hold har base i Oxford (UK).