KULTUR OG BEVIDSTHED

Vi vil gerne skabe mere fokus på Roskilde Festivals miljøorienterede tiltag

Hvert år bliver festivalens gæster spurgt om, hvilke bæredygtige tiltag, de har lagt mærke til på festivalen. Siden Roskilde Festival fik sin første bæredygtighedsstrategi i 2016, er kendskabet til de bæredygtige tiltag generelt steget blandt festivalens gæster – nogle tiltag vækker dog mere opsigt blandt gæsterne end andre. Samtidig bærer svarene præg af, at nogle tiltag strækker sig over flere år, mens andre tiltag har fået særligt fokus i et bestemt år.

Fra 2017 til 2018 er kendskabet til to miljømæssige tiltag steget: Muligheden for drikkevand fra hanen og mindre miljøbelastende transport. Kendskabet til de øvrige tiltag er til gengæld mindre i 2018 end året før. Nogle tiltag af disse tiltag er allerede blevet gennemført, fx 90 pct. økologi i 2017, og nogle tiltag er blevet udfaset fx donér dit campingudstyr i 2018. Andre tiltag kræver fortsat festivalens og ikke mindst gæsternes opmærksomhed, det gælder fx affaldssortering, som der sættes fokus på i 2019.

Også blandt de frivillige tager vi temperaturen på bæredygtigheden. Her spørger vi om de frivillige agerer miljøbevidst og/eller socialt ansvarligt i forbindelse med deres indsats på festivalen i forhold til deres hverdag. I 2018 svarede godt halvdelen, at de agerer ligesom i hverdagen, mens næsten 30 pct. svarede, at de agerer mere miljøbevidst og/eller socialt ansvarligt end i hverdagen.

For at fremme en mere bæredygtig kultur og skabe større opmærksomhed omkring miljørelaterede initiativer blandt festivalens frivillige, bliver der hvert år uddelt en pris for bedste bæredygtige tiltag. I 2018 gik prisen til initiativet ”ReUse”, der sørger for at alt fra møbler og byggematerialer til planter bliver genbrugt og får nyt liv efter festivalen.