BÆREDYGTIGT INDKØB

Mål for bæredygtigt indkøb på Roskilde Festival


Vi vil så vidt muligt kun købe og leje miljømærkede produkter. I 2017 var vores mål, at 10 produktkategorier udelukkende skulle købe miljømærkede produkter og materialer.

Al festivalens indkøb kan groft set deles op i 66 produktkategorier. I 2017 endte 11 af disse med at købe og leje produkter, der alle var miljømærkede. Det er én produktkategori mere end målet og én produktkategori mere end det forudgående år.

Elektricitet er den nye dreng i klassen.

Festivalen får elektricitet fra to kilder: Den primære kilde er det lokale elnet, men i og med at dette ikke har kapacitet til at holde hele festivalen kørende, bliver en pæn portion af vores strøm også produceret på selve pladsen med generatorer og solceller. Strømproduktionen på pladsen kan ikke miljømærkes, men det kan den købte elektricitet. For at opveje, at den lokale energiblanding ikke er 100% bæredygtig, køber vi Guarantees of Origin som udligning i den samlede mængde elektricitet, som festivalen køber (en Guarantee of Origin svarer til én MWh elektricitet genereret fra vedvarende energikilder). Nedenstående tabel viser hvilke miljømærker, der blev anvendt i de 11 produktkategorier.

Graphic: 
Peter Ringtved, RF Grafik