FRISTEN FOR DELTAGELSE TIL DETTE ÅRS FETSIVAL ER AFSLUTTET. VI UDSENDER NYT CALL EFTER SOMMERENS FESTIVAL.
 

Har du en ny løsning, der kan bidrage til, at vi genbruger frem for at smide ud? Vil du teste, om din cirkulære forretningsmodel holder? Eller er du ved at udvikle et produkt, design eller nye arbejdsmetoder, som kan bidrage til en cirkulær fremtid?

Så kan du være med, når Det Cirkulære Laboratorium stiller hele Roskilde Festival til rådighed som testplatform for cirkulære produkter og idéer.

Med 130.000 beboere er Roskilde Festival Danmarks fjerdestørste by i otte dage.

Festivalbyen giver rig mulighed for at indsamle viden og data om deltagernes interaktion med din løsning, og du kan stressteste løsningen i et miljø med mange mennesker.

Samtidig gør midlertidigheden festivalsamfundet til en unik og lettilgængelig platform i forhold til at integrere og teste nye løsninger, som har potentiale til at bidrage med at sænke vores CO2-aftryk.

Det får du ud af at teste:
 • Mulighed for at teste din løsning med fuld adgang til festivalen
 • Hjælp til at implementere din test bedst muligt på de mest relevante områder af festivalen
 • Adgang til netværk bestående af mentorer, erhvervsfolk, partnere og andre iværksættere
 • En plads i Det Cirkulære Laboratoriums Alumni-netværk
 • Adgang til ny viden
 • Eksponering over for relevante målgrupper og potentielle investorer
Forventninger og vilkår
 • Deltager du i Det Cirkulære Laboratoriums testplatform, forventer vi, at du deler den indsamlede viden med laboratoriet
 • Der følger ikke penge med fra Det Cirkulære Laboratorium i forbindelse med testen. Men vi kan hjælpe med mindre ting i forbindelse med implementering på pladsen, f.eks. tryk af skilte.
 • Der forventes et vist engagement / arbejdsindsats i forbindelse med testen
Kriterier for udvælgelse

I vores vurdering af løsningerne arbejder vi med følgende seks kategorier:

 • Byggeri & boformer
 • Transport
 • Ressourcer & affald
 • Føde- & drikkevarer
 • Energi
 • Produkter & tekstiler (herunder campingudstyr)

Løsningerne kan have en målgruppe, som ikke er relateret til Roskilde Festival, så længe produktet kan testes inden for festivalens rammer.

Vi vurderer løsningerne ud fra følgende kriterier:

 • Testparathed (Testens formål er produktudvikling, ikke salg)
 • Nytænkning og innovation
 • Væsentlighed i forhold til løsning af en problemstilling
 • Graden af værditilførsel for den grønne omstilling 
 • Graden af værditilførsel til festivaloplevelsen, festivalorganisationen eller det øvrige samfund
 • Skalérbarhed 
 • Alder: Det Cirkulære Laboratoriums målgruppe er iværksættere under 30 år
Ansøgnings- og bedømmelsesproces:
 • Udfyld denne ansøgningsformular senest onsdag 22. december kl. 12.00.
 • Den endelige udvælgelse finder sted januar-februar 2022

Når du har ansøgt, hører du nærmere om processen.

Spørgsmål?

Kontakt os på denne side.