Tuborgfondet og Roskilde Festival starter Det cirkulære laboratorium i foråret 2021. På denne side får du svar på dine spørgsmål om initiativet, og hvad du kan gøre for at være med.


Hvordan kan jeg være med?

Først og fremmest anbefaler vi, at du skriver dig op til at modtage vores nyhedsbrev med det samme. Det gør du ved at sende os en e-mail med dit navn og kontaktoplysninger.

Vi vil fortælle om projektets opstart og udvikling gennem nyhedsbrevet og naturligvis her på hjemmesiden.

Hvilke løsninger lægger I vægt på?
Det cirkulære laboratorium prioriterer cirkulære produkter, koncepter og modeller, der holder materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

I vores udvælgelse af løsninger, som skal testes på Roskilde Festival, lægger vi bl.a. vægt på disse kriterier:

  • at få testet et bredt udsnit af løsninger i form af nye produkter, forretningsmodeller, værktøjer og formidlingsmetoder, der understøtter bæredygtig adfærd blandt forbrugerne og blandt deltagere på Roskilde Festival.
  • løsninger der ud fra et livscyklusperspektiv giver den største gevinst for miljø og klima (sammenlignet med nuværende løsninger på festivalen og konkurrerende bredt tilgængelige alternativer på markedet).
  • at udvælge de løsninger, der vil have størst gavn af at blive afprøvet af en stor kritisk brugermasse.
  • løsninger der bedst kan implementeres i festivalbyens drift.

Hvorfor teste på Roskilde Festival?
Vi har mange års erfaring med at anvende og anskue festivalbyen og dens 130.000 indbyggere som en testzone for nye produkter og idéer. Midlertidighed og den høje befolkningstæthed gør festivalen og dens indretning og kultur til et særegent laboratorium i forhold til bæredygtighed, byplanlægning og nye løsninger.

Vi har lært, at muligheden for at teste et produkt i et konkret, tilgivende og fleksibelt miljø som festivalbyen kan give dyrebare erfaringer, nye relationer, høj videndeling og også værdifuld eksponering.

Festivalen er et sted, hvor man kan undersøge og lære, hvordan mennesker kan ændre adfærd i en mere bæredygtig retning og dermed skubbe på bæredygtige udvikling gennem f.eks. innovation og ny teknologi.

Du kan lære mere om, hvordan vi samarbejder med organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om bæredygtige løsninger på denne side.

Hvad får man ud af at være med?
Du får adgang til ny viden, netværk, eksponering over for nye målgrupper og potentielle investorer.

Du bliver også en del af et fællesskab med de øvrige deltagere i Det cirkulære laboratorium i et miljø, hvor vi lægger vægt på at lære af hinanden og samarbejde på tværs.

Hvilke krav stiller I?
Vi forventer, at iværksættere og partnere, som tester løsninger aktivt, indgår i konkrete læringsforløb forud for selve testen på Roskilde Festival.

Vi forventer også, at du er indstillet på at dele din viden om læring i forbindelse med tests.

Hvornår starter det?
Vi har offentliggjort initiativets ambition frem mod 2025 i begyndelsen af februar 2021.

I det tidlige forår 2021 vil vi opbygge et projektsekretariat, der får fysisk base hos Roskilde Festival-gruppen på Havsteensvej 11 i Roskilde.

Vi forventer at igangsætte de første aktiviteter i form af nyhedsbreve og orienterings- og netværksmøder i maj og juni 2021.

Hvem står bag?
Det cirkulære laboratorium er skabt i et partnerskab mellem Tuborgfondet og Roskilde Festival.

Du kan læse mere om baggrunden og vores ambitioner på denne side.

Hvad betyder COVID-19 for initiativet?
COVID-19 er fortsat en alvorlig trussel mod sundheden over hele verden. Det vil altid være myndighederne, der giver tilladelse til, at vi og andre arrangører kan afholde festivaler.

Selvom vi ikke ved med sikkerhed, hvilken slags festival vi reelt kan lave i 2021, bevarer vi den forsigtige optimisme og arbejder med videre med planlægningen.

Du kan læse mere om, hvordan COVID-19 påvirker udsigten til at være sammen igen på festivalen på denne side.

Vi forventer i øjeblikket, at de tidligste arrangementer i forbindelse med Det cirkulære laboratorium må afholdes digitalt.

Hvor finder jeg mere viden om bæredygtighed?
Roskilde Festival anvender en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder konkret, at vi fokuserer på udvikling inden for miljømæssig, social, kunstnerisk og økonomisk bæredygtighed.

Du får en overordnet introduktion til vores tilgang og initiativer her.

I 2020 udviklede vi en ressource- og affaldsplan frem mod 2024, hvor vi ud fra principperne i cirkulær økonomi vil minimere festivalens ressourceforbrug og reducere affaldsmængderne i de kommende år.

Læs den fulde ressource- og affaldsplan her, hvor du også finder mere konkret viden og fakta om ressourcer og affald på festivalen.

Hvordan kommer jeg i kontakter med jer?
Find kontaktinformationer på denne side.