Få svar på dine spørgsmål om Det Cirkulære Laboratorium

Konklusionen er klar: Verden skriger på cirkulære løsninger, der sigter mod at lukke ressourcekredsløbet, så vi ikke forurener miljøet og udleder drivhusgasser til atmosfæren, men varetager vores fælles ressourcer på en bæredygtig måde.

I 2023 stiller Det Cirkulære Laboratorium for andet år i træk hele Roskilde Festival til rådighed som testplatform for cirkulære produkter og idéer, hvor man kan trykprøve cirkulære forretningsmodeller, ideer, produkter, designs.

Når festivalen og dens 130.000 beboere i otte dage bliver Danmarks fjerdestørste by, dander det en unik midlertidig mulighed for at indsamle viden og data om deltagernes interaktion med dit produkt/løsning, og du kan stressteste løsningen i et miljø med mange mennesker. 

Samtidig gør midlertidigheden festivalsamfundet til en unik og lettilgængelig platform i forhold til at integrere og teste nye løsninger, som har potentiale til at bidrage med at sænke vores CO2-aftryk og ressourceforbrug.

Hvad kan jeg opnå som deltager?  

 • Du får mulighed for at teste din løsning med fuld adgang til festivalen eller andre midlertidige begivenheder
 • Du får hjælp til at implementere din test bedst muligt 
 • Du eksponeres for et netværk bestående af erhvervsfolk, investorer, partnere og andre iværksættere 
 • Du får adgang til workshops og iværksætterarangementer  
 • Du får adgang til gratis kontorplads og brug af mødelokaler i innovationshuset KU Lighthouse (ku.dk)

Hvordan kan jeg være med? 
Deadline for ansøgning til årets festival var 19. januar 2023, og ansøgningslinket er derfor lukket, men hvis du er interesseret i at høre, hvordan du kan blive en del af Det Cirkulære Laboratorium, få et unikt netværk, der kan hjælpe dig videre og teste din løsning til andre begivenheder året rundt, skal du endelig kontakte os.

Først og fremmest anbefaler vi, at du holder dig orienteret og opdateret på vores LinkedIn-profil. Derudover er du velkommen til at kontakte Bo Astrup fra Det Cirkulære Laboratorium på bo.astrup@roskilde-festival.dk.

Vi vil naturligvis også løbende fortælle om projektet her på hjemmesiden.

Hvilke kriterier vurderer i løsningerne på? 
Det Cirkulære Laboratorium prioriterer cirkulære produkter, koncepter og modeller, der holder materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. 

I vores udvælgelse af løsninger, som skal testes på Roskilde Festival, lægger vi bl.a. vægt på disse kriterier:

 • Testparathed (Testens formål er at blive klogere på sit produkt, løsning eller forretningsmodel)
 • Nytænkning
 • Graden af værditilførsel for den grønne omstilling
 • Graden af værditilførsel til festivaloplevelsen, festivalorganisationen eller det øvrige samfund
 • Skalérbarhed
 • Alder: Det Cirkulære Laboratoriums målgruppe er unge iværksættere primært under 30 år 

Hvorfor teste på Roskilde Festival? 
Vi har mange års erfaring med at anvende og anskue festivalbyen og dens 130.000 indbyggere som en testzone for nye produkter og idéer. Midlertidighed og den høje befolkningstæthed gør festivalen og dens indretning og kultur til et særegent laboratorium i forhold til bæredygtighed, byplanlægning og nye løsninger. 

Vi har lært, at muligheden for at teste et produkt i et konkret, tilgivende og fleksibelt miljø som festivalbyen kan give dyrebare erfaringer, nye relationer, høj videndeling og også værdifuld eksponering. 

Festivalen er et sted, hvor man kan undersøge og lære, hvordan mennesker kan ændre adfærd i en mere bæredygtig retning og dermed skubbe på bæredygtige udvikling gennem f.eks. innovation og ny teknologi. 

Du kan lære mere om, hvordan vi samarbejder med organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om bæredygtige løsninger, på denne side. 

Hvilke krav stiller I? 
Vi forventer, at iværksættere og partnere, som tester løsninger aktivt, indgår i konkrete læringsforløb forud for selve testen på Roskilde Festival.  
 
Vi forventer også, at du er indstillet på at dele din viden om læring i forbindelse med tests. 

Hvem står bag? 
Det Cirkulære Laboratorium er skabt i et partnerskab mellem Tuborgfondet og Roskilde Festival. 

Du kan læse mere om baggrunden og vores ambitioner på denne side. 

Hvor finder jeg mere viden om bæredygtighed? 
Roskilde Festival anvender en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder konkret, at vi fokuserer på udvikling inden for miljømæssig, social, kunstnerisk og økonomisk bæredygtighed. 

Du får en overordnet introduktion til vores tilgang og initiativer her. 

I 2020 udviklede vi en ressource- og affaldsplan frem mod 2024, hvor vi ud fra principperne i cirkulær økonomi vil minimere festivalens ressourceforbrug og reducere affaldsmængderne i de kommende år. 

Læs den fulde ressource- og affaldsplan her, hvor du også finder mere konkret viden og fakta om ressourcer og affald på festivalen. 

Hvordan kommer jeg i kontakter med jer? 
Find kontaktinformationer på denne side.