Ligger du inde med nøglen til en cirkulær fremtid? Og vil du teste den på en unik og lettilgængelig platform? Så kan du nu ansøge om at blive en del af Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival '23.

Konklusionen er klar: Verden skriger på cirkulære løsninger, der sigter mod at lukke ressourcekredsløbet, så vi ikke forurener miljøet og udleder drivhusgasser til atmosfæren, men varetager vores fælles ressourcer på en bæredygtig måde.

Det Cirkulære Laboratorium stiller for andet år i træk hele Roskilde Festival til rådighed som testplatform for cirkulære produkter og idéer, hvor man kan trykprøve cirkulære forretningsmodeller, ideer, produkter, designs.

Inden du læser videre, får du her et indblik i, hvordan det gik til i 2022.

Nu kan du ansøge om at blive en del af Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival i 2023, når festivalen og dens 130.000 beboere i otte dage bliver Danmarks fjerdestørste by.

Festivalbyen giver rig mulighed for at indsamle viden og data om deltagernes interaktion med din løsning, eller du kan stressteste løsningen i et miljø med mange mennesker. 

Samtidig gør midlertidigheden festivalsamfundet til en unik og lettilgængelig platform i forhold til at integrere og teste nye løsninger, som har potentiale til at bidrage med at sænke vores CO2-aftryk og ressourceforbrug.

Deadline for ansøgninger er 19. januar 2023, og du kan sende en ansøgning via dette link. Den endelige udvælgelse finder sted i februar 2023. Når du har ansøgt, hører du nærmere om den videre proces.

Det her får du ud af at være med i forløbet:  

 • Mulighed for at teste din løsning med fuld adgang til festivalen 
 • Hjælp til at implementere din test bedst muligt på de mest relevante områder af festivalen 
 • Eksponering for et netværk bestående af erhvervsfolk, investorer, partnere og andre iværksættere 
 • Workshops og iværksætterarangementer  
 • Adgang til gratis kontorplads og brug af mødelokaler i innovationshuset KU Lighthouse (ku.dk)
 • En plads i Det Cirkulære Laboratoriums Alumni-netværk 

Forventninger og vilkår  

 • Deltager du i Det Cirkulære Laboratoriums testplatform, forpligter du til at indgå i forberedende workshops og dele den indsamlede viden med laboratoriet.  
 • Du tager ansvar for og eksekverer din egen test. 
 • Der følger ikke penge med fra Det Cirkulære Laboratorium til udvikling af din løsning. 
 • Der underskrives kontrakt før test om vilkår og tilstedeværelse 

Kriterier for udvælgelse 

Løsningerne kan godt have en målgruppe, som ikke er relateret til Roskilde Festival, så længe produktet kan testes inden for festivalens rammer.

Vi vurderer alle løsninger ud fra følgende kriterier:

 • Testparathed (Testens formål er at blive klogere på sit produkt, løsning eller forretningsmodel)
 • Nytænkning
 • Graden af værditilførsel for den grønne omstilling
 • Graden af værditilførsel til festivaloplevelsen, festivalorganisationen eller det øvrige samfund
 • Skalérbarhed
 • Alder: Det Cirkulære Laboratoriums målgruppe er unge iværksættere primært under 30 år

Har du flere spørgsmål?
Så kan du læse vores Q&A, ligesom du er velkommen til at kontakte os

Vi fandt grænsen for, hvad vores plader kunne – det havde vi aldrig fundet, hvis ikke vi havde haft denne testmulighed
PLASTIC PROJECTS

Hvorfor er det en god idé at teste på Roskilde Festival? Læs her, hvad to iværksættere fik ud af at teste deres produkter i Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival 2022.

Plastic Projects testede anvendelsen af genbrugsplast som byggemateriale:
”Testen viste, at vores plader var for tynde og bøjede over tid. Vi har derfor efterfølgende udviklet en produktionsmetode, som gør, at vi nu både kan lave bjælker og tykkere plader. Vi fandt grænsen for, hvad vores plader kunne – det havde vi aldrig fundet, hvis ikke vi havde haft denne testmulighed”.

Tempty Foods, som udvikler alternativer til kød, testede deres sortiment af produkter på forbrugerne:
”Vi har endt med at ændre vores produkt efter testen på Roskilde Festival. Nu har vi et billigere, nyere produkt end det, vi troede, vi skulle gå videre med. Men folk kunne langt bedre lide det andet, og vi var meget overraskede over, hvor signifikant forskellen var”.   

Spørgsmål?

Kontakt os på denne side.