STRATEGIER OG AMBITIONER

Principper


Roskilde Festival gør brug af partnerskaber med private virksomheder og brands for at udvikle og gennemføre festivalen. Disse partnerskaber og brands bidrager til, at Roskilde Festival forbliver en enestående, international begivenhed, der ikke kan efterlignes andre steder i verden.

Roskilde Festival er 100 % non-profit og skabes ud fra en strategisk ambition om at udvikle åbne, kulturelle og inddragende fællesskaber, der engagerer og flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse.

Partnerskaberne skal understøtte den overordnede strategi. Hermed baseres partnerskaberne på aftaler om udfoldelse af indhold og aktivering af målgrupper og på udveksling af principper og kompetencer. Partnerskaberne bevæger sig derved væk fra tankegangen om traditionelle sponsorater, hvor en partner blot opnår synlighed mod betaling.

Vi anvender disse bærende principper i alle aftaler:

 • Partnerskaberne understøtter Roskilde Festivals overordnede strategiske ambition
 • Partnerskaberne sikrer økonomi til Roskilde Festivals aktiviteter
Særpræg


Roskilde Festival donerer alt økonomisk overskud til humanitære og kulturelle formål. Social og miljømæssig ansvarlighed er et særpræg, som organisationen Roskilde Festival værner om og konstant udvikler. Det er en værdi, som partnerne bliver en del af i en sammenhæng og i et omfang, hvis lige ikke findes andre steder.

Social og miljømæssig ansvarlighed er et særpræg, hvor Roskilde Festival – sammen med partneren – demonstrerer perspektivrige og innovative alternativer, der kan sætte dagsorden og pejle fremtiden over for målgrupper og omverden.

Organisering


Vores kategorisering af partnere kan minde om at kigge på Roskilde Festivals musikplakat, hvor kunstnerne opdeles i kategorier.

 • Hovedpartnerskab
  Bidrager med større logistiske områder (f.eks. drikkevarer, kommunikation og energiforsyning) og deltager med service og aktivering over for målgrupperne.
 • Partnerskab
  Bidrager med servicerende indhold og med konkrete aktiviteter og projekter over for målgrupperne.
 • Profilpartnerskab
  Bidrager med produkter, service og aktiviteter og inkluderer partnerne, der arbejder med samfundsansvar og bæredygtighed som et forretningsgrundlag.
Viden


Ønsker du mere viden om Roskilde Festivals arbejde med partnerskaber og brands, skal du kontakt Roskilde Festivals division for salg og partnerskaber på e-mail info@roskilde-festival.dk eller telefon 46 36 66 13.