STRATEGIER OG AMBITIONER

Principper


Roskilde Festival gør brug af partnerskaber med private virksomheder og brands for at udvikle og gennemføre festivalen. Disse partnerskaber og brands bidrager til, at Roskilde Festival forbliver en enestående, international begivenhed, der ikke kan efterlignes andre steder i verden.

Roskilde Festival er 100 % non-profit og skabes ud fra en strategisk ambition om at udvikle åbne, kulturelle og inddragende fællesskaber, der engagerer og flytter mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse.

Partnerskaberne skal understøtte den overordnede strategi. Hermed baseres partnerskaberne på aftaler om udfoldelse af indhold og aktivering af målgrupper og på udveksling af principper og kompetencer. Partnerskaberne bevæger sig derved væk fra tankegangen om traditionelle sponsorater, hvor en partner blot opnår synlighed mod betaling.

Et partnerskab med Roskilde Festival-gruppen starter med en dialog om, hvordan vi bedst samtænker virksomhedens værdier og strategier med vores, i vores rammer. Et grundlæggende princip for alle vores partnerskaber er, at virksomhedens tilstedeværelse er værdsat af vores frivillige, ildsjæle og deltagere. Det kræver først og fremmest, at vi kun samarbejder med virksomheder der passer ind i vores værdisæt. Hvis virksomheders engagement skal opnå anerkendelse i vores fællesskab, er det vigtigt, at de gør en reel forskel. Det er derfor vigtigt at inkludere partnerens kompetencer og specialiserede evner, så det er let at aflæse, at deres tilstedeværelse bidrager til den positive samfundsudvikling som Roskilde Festival-gruppen understøtter.

Når der er tydelig handling bag virksomheders engagement hos Roskilde Festival-gruppen kan vi med stolthed inkludere virksomhederne i vores fællesskab, vores arbejde og vores kommunikation - som aktive medspillere, ikke passive sponsorer.

Kontakt os

Alle er velkomne til at henvende sig til partnerstaben med ønsker og idéer til partnerskaber.

Eksterne henvendelser om partnerskaber fremsendes til partnerskaber@roskilde-festival.dk.

Interne idéer til partnerskaber fremsendes ligeledes til partnerstaben eller til nærmeste leder.

Hvis partnerskabet skal manifesteres på den kommende Roskilde Festival skal der være indgået klar aftale om dette inden 1. april det pågældende år. Det er kun herved, vi kan sikre, at vi leverer et professionelt resultat af god kvalitet.

Læs hele vores strategi for partnerskaber med virksomheder 2020 – 2022 her