KUNSTGALLERI PÅ SPORET AF UNG AKTIVISME

PUBLICERET TIRSDAG 19.5.2020

Roskilde Festival donerer hvert år al overskud til humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har festivalen generet mere end 420 millioner kroner til disse formål.

Open Call: Unge Stemmer er det mest ambitiøse open call, festivalen nogensinde har lanceret. 32 initiativer inden for kunst, musik, social forandring samt miljø og klima har modtaget i alt 15 millioner kroner fra festivalens overskud i 2019.

 

Copenhagen Contemporary modtager en donation på 800.000 kroner til projektet Kunstdemokraterne

Copenhagen Contemporary er på udkig efter en ny generation af kunstformidlere.

Med oprettelse af projektet Kunstdemokraterne bruges kunsten som indføring i demokratidiskussioner og åbner for erkendelsen af, at et aktivt samfundsengagement kan bedrives på mange måder.

I en tid hvor unge engagerer sig mindre i den formelle politiske dagsorden er det vigtigere end nogensinde før at udøve politik og demokrati på kreativ og spændende vis.

Projektet Kunstdemokraterne giver unge muligheden for at være politiske og demokratisk-deltagende udenom Christiansborg og ikke blot som en valgstemme én gang hvert 4. år.

Bred og opsøgende rekruttering

Grundlæggende for Kunstdemokraterne er etableringen af et korps af unge frivillige, der sammen med Copenhagen Contemporarys team udvikler og udfolder talks, events, aktioner, workshops og udstillinger på kunstcentret og rundt om i Danmark.

Ambitionen er at samle en bred gruppe af unge fra forskellige sociale, etniske og kulturelle baggrunde - både unge, der allerede er engageret i demokratiet såvel som dem, der endnu ikke har fundet deres stemme eller handlingspotentiale.

Der skal rekrutteres bredt fra skoler, institutioner og netværk, og Copenhagen Contemporary arbejder opsøgende i de udsatte boligområder, hvor der allerede er indledt samarbejder.

Kunst som omdrejningspunkt

Mange forskellige aktiviteter med unge på kunstcentret Copenhagen Contemporary har vist, hvordan fælles processer med kunst som omdrejningspunkt har en forandrende, styrkende og frigørende effekt.

Særligt ét forløb med unge viste sig ifølge kunstcenteret at være overraskende stærkt og fuld af potentiale.

I vinteren 2019 udviklede Copenhagen Contemporary sammen med lærere fra Peder Lykke Skolen og nyhedsmediet Koncentrat et læringsprojekt for unge.

Målgruppen var et hold elever fra 7.-9. klasse, som havde særlige behov for sprogstimulering og træning af analytiske færdigheder.

Over i alt tre måneder arbejdede de unge med ”demokrati, medborgerskab og den offentlige debat".

Arbejde med billedanalyse, værkstedsaktiviteter, debat, skriftlighed og performance mundede ud i udstillingen BLACKBOX, hvor de unge formidlede deres statements kunstnerisk på Copenhagen Contemporary.

Det er det arbejde, der nu følges op.

”Kunstdemokraterne giver først og fremmest unge en mulighed for at udtrykke sig og engagere sig i politiske spørgsmål, og samtidig udfordre de en formel forståelse af politik og demokrati igennem kunst og leg som gør det sjovt, spændende og relevant for unge at være politiske,” lyder det fra kunstcenteret.