FORSLAG TIL NYT KREATIVT KRAFTCENTER PÅ MUSICON

Se idéen om udvikling af Hal 9 som et åbent hjemsted for festivalfællesskabet. Her får aktører fra Musicon og det øvrige Roskilde nye muligheder for at lave aktiviteter året rundt i en helt ny Hal 9 med mødested, byggeplads og en koncert- og performancehal.


I Roskilde Festival Gruppen ser vi os selv som en aktiv, engageret og dybt involveret aktør på Musicon.

Vi har været involveret i udviklingen af bydelen siden etableringen og har fra start arbejdet på at etablere os permanent i området.

Vi har fortsat ambitioner om at medvirke til Musicons udvikling som en levende, aktiv og kreativ bydel. Derfor har vi præsenteret en ny idé.

Idéen går ud på at ombygge Hal 9 – til gavn for alle på og omkring Musicon.

Åbent mødested
Foruden at fungere som rammer for festivalens frivillige og ansatte skal Hal 9 være et åbent og tilgængeligt mødested, indeholde værkstedsfacilitet og en helt ny sal for musik, kunst, dans, performance og andre aktiviteter.

Hallen vil være i brug til Roskilde Festivals egne interne og nye kulturarrangementer cirka 100 dage om året og stilles til rådighed for andre lokale kulturaktørers arrangementer alle øvrige dage.

Dertil kommer værksteds- og byggefaciliteter for f.eks. kunstproduktion, der også vil stå til rådighed for bydelens aktører.

Idéen tager udgangspunkt i den oprindelige vision for Musicon som kreativ bydel og planen for udviklingen af hallerne på Musicon, hvor netop Hal 9 var placeringen for Roskilde Festival Gruppen.

Drømmen er således, at Hal 9 i fremtiden både bliver et åbent hjemsted for festivalfællesskabet og et sted, der giver aktører fra Musicon og det øvrige Roskilde nye muligheder for at lave aktiviteter året rundt.

Workshops med kulturaktører
Som led i idéudviklingen inviterede vi derfor i oktober 2023 over 70 forskellige kulturaktører fra hele Roskilde Kommune til tre udviklingsworkshops om udviklingen af Hal 9.

Formålet var at få deres input, ideer, perspektiver og ønsker til rammer og organisering.

25 forskellige organisationer og institutioner deltog med flere repræsentanter. Deres input er samlet i en rapport, som giver et godt indblik i aktørernes drømme, ønsker og behov.

Viden og præsentationer: