OPEN CALL: UNGE STEMMER

Har du en idé, et projekt eller gør du en indsats, der bakker op om unge stemmer og handlemuligheder? Læs her hvordan din organisation kan ansøge om en donation.

Open Call: Unge stemmer er vores hidtil største og mest ambitiøse Open Call og en markering af Roskilde Festival nr. 50, som vi fejrer i hele 2020. Vi gør det med respekt for den ungdomskultur, vi er rundet af, men først og fremmest skuer vi frem og er nysgerrige på, hvad nye generationer bringer med sig – Time is Now!

Med Open Call: Unge stemmer kalder vi derfor på ansøgninger fra organisationer, der støtter unges mulighed for at stå sammen i fællesskaber, stille op for hinanden, mane til handling og bane vejen for en bæredygtig fremtid.  Vi leder efter indsatser, der viser hvordan de valg og handlinger, der gøres nu, peger ind i fremtiden, og som kan bidrage til en positiv forandring på en aktuel problemstilling lige nu.

Donationerne gives til dem, der griber mulighederne og tager ansvaret. De er til dem, der ikke lader det være ved tanken og drømmen. Dem som er med til at skabe solidaritet, energi, håb og vilje i verden.

Fire temaer

Indenfor det overordnede formål, støtter vi indsatser indenfor temaerne Musik, Kunst, Social Forandring og Miljø & Klima:

 • Musik og Kunst kan forundre os, udfordre os og danne rammerne for refleksion og for at være sammen.  Temaerne dækker over indsatser, der sætter spørgsmålstegn ved samfundets normer eller på anden vis beskæftiger sig med aktuelle, samfundsrelaterede problemstillinger igennem kunstneriske og musiske udtryk. Det dækker også indsatser, som bruger musik og kunst til at skabe fællesskaber, hvor unge mødes og skaber nye begyndelser, eller hvor unge får nye muligheder for at udtrykke sig kreativt.
 • Social Forandring styrker unges handlekraft og handlerum, fremmer solidariteten unge imellem og baner vejen for et samfund, hvor vi stiller op for hinanden og ingen står udenfor. Temaet dækker over indsatser, der giver stemme til dem, som er overhørt, eller som skaber fællesskaber, der styrker unges mulighed for at ændre ulige og uretfærdige vilkår. Temaet dækker også indsatser med fokus på at rumme forskelligheder og bekæmpe ekskluderende tendenser for skabe et mere fair og mangfoldigt samfund.
 • Miljø & Klima er et tema alle skal forholde sig til. Men nogle indsatser arbejder direkte med klimakrisen. Fortidens forbrug er blevet fremtidens problem, men det er heldigvis ikke for sent at handle, hvis vi gør det NU. I temaet Miljø & Klima handler det om at stå sammen om at skabe en grøn og bæredygtig fremtid.
Det skal være tydeligt hvilket tema, din ansøgning ligger inden for og hvordan. Indsatser kan ligge inden for flere temaer – det er ikke i sig selv en fordel. Det vigtige er, at I har et godt projekt.
Fem krav til jeres ansøgning

Når vi vurderer jeres ansøgning, kigger vi på fem tværgående kriterier:

 • UNGE: Indsatsen skal styrke unge stemmer og handlemuligheder. Der støttes projekter hvor unge går sammen i et handlingsfællesskab og kæmper for en sag. Der støttes også projekter hvor målgruppen for projektindsatsen er  børn og unge op til 29 år. Det skal være tydeligt, hvordan indsatsen styrker unges muligheder for at ytre sig og handle. Det kan være socialt, politisk, musikalsk, kunstnerisk eller på anden vis kreativt.
 • AKTIVISME: Indsatsen skal vise konkrete handlinger på aktuelle problemstillinger. Enten demonstreres unges mod og handlekraft i indsatsen selv, eller også styrker indsatsen unges mulighed for at handle og udtrykke sig.
 • FORANDRING: Indsatsen skal bidrage til at løse et problem eller forløse et potentiale for unge og/eller styrke unges tro, håb og vilje til at gøre en forskel for andre.
 • AKTUALITET: Indsatsen skal være vigtig lige nu. Vi støtter modtagere, der er på forkant med unges problemer og potentialer.
 • FÆLLESSKAB: Indsatsen skal bidrage til fællesskab og samarbejde. Det er ikke et krav, men en fordel, hvis flere organisationer søger sammen, eller indsatsen på anden vis skaber samarbejde, der rækker ud over organisationen selv.

Derudover skal indsatsen ligge inden for de generelle rammer for Roskilde Festivals donationsarbejde, som du kan læse mere om her og Roskilde Festivals værdier.

Hvem kan ansøge?

Vi støtter kun organisationer, som kan godkendes af SKAT som almennyttige. Vi støtter udelukkende initiativer, der kommer børn og unge til gavn. Det betyder også, at eventuelle arrangementer skal være gratis at deltage i.

Man kan ansøge til et afgrænset projekt eller til organisationens generelle indsats. I ansøgningsskemaet skriver vi “indsatsen”, som både kan betegne det generelle arbejde og et specifikt projekt. Det skal blot være tydeligt i ansøgningen, hvad I søger til.

Vi støtter både små og større indsatser. Max beløb per ansøgning er 1,5 millioner kroner

Hvis I søger med et projekt, behøver det ikke være planlagt i detaljen. Vi skal vide, hvad formål, indhold, målgruppe og sigtet med projektet er, og vi skal have en overordnet tidsramme og et estimeret budget for at kunne vurdere din ansøgning, men vi tror på mennesker og hylder også det gode initiativ - og vi går gerne i dialog med de modtagere, vi udvælger.

For at ansøge skal organisationen som udgangspunkt have et CVR-nummer og vedtægter, men hvis I ikke er en etableret forening endnu, kan I stadig ansøge ved at uploade et udkast til vedtægter.

Hvordan søger man?

For at ansøge skal I udfylde spørgsmålene i ansøgningsskemaet, som er opdelt i tre sektioner:

 • Standardinformation omkring organisationen/organisationerne
 • Spørgsmål om indsatsen og hvordan den matcher intentionerne med netop dette Open Call
 • Spørgsmål om hvordan indsatsen lever op til Roskilde festivals generelle rammer og værdier.

Man kan ikke gemme ansøgningen undervejs. Det er derfor en god idé at læse alle spørgsmål igennem og vide hvordan I vil besvare dem, inden I går i gang med at udfylde. Husk at I skal uploade følgende dokumenter: Vedtægter (evt. et udkast), overordnet budget og evt. årsrapport.

OBS: Dokumenterne skal uploades i en samlet zip-fil på maks. 5MB.

Deadline for ansøgninger er den 28. november kl. 24 (midnat). Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt efter fristen er udløbet, men der må forventes op til 2 mdrs. behandlingstid afhængigt af hvor mange ansøgninger, vi modtager.

Når vi har modtaget jeres ansøgning, får I en kvittering på e-mail. Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan I skrive til donations@roskilde-festival.dk eller ringe på vores hovednummer +45 46 36 66 13. 

God fornøjelse med ansøgningen. Vi glæder os til at læse den.

ANSØG

Deadline den 28. november kl. 24.00 (midnat)