PERSONDATAPOLITIK

Sidst opdateret: 12.01.2023

Vi befinder os i en ny, digital tid, hvor det er vigtigt at have fokus på personlige data. Vi vil gerne være åbne omkring, hvad vi bruger dine data til, og hvor vi har dem fra. Nedenfor kan du læse om forskellige eksempler på vores behandling af dine data.

Hvis du leder efter vores persondatapolitik for frivillige, kan du klikke her.

Dataansvarlig
Det er Fonden Roskilde Festival, CVR-nr. 26465745, og Foreningen Roskilde Festival, CVR-nr. 39122715, beliggende på adressen Rabalderstræde 7, 4., 4000 Roskilde (herefter Roskilde Festival-gruppen), der er dataansvarlig for indsamling og behandling af de personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Henvendelser kan rettes til gdpr@roskilde-festival.dk eller +45 46366613.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvorfor?
Overordnet behandler vi dine personoplysninger med grundlag i EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og i henhold til den danske databeskyttelseslov nr. 502 af 25. maj 2018.

Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke til os i forbindelse med oprettelse af en profil, accept af direkte markedsføring eller accept af cookies, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler også dine oplysninger når det er nødvendigt af hensyn til, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i forhold til levering af tjenesteydelser (Roskilde Festival) og varer, du gerne vil have, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Når du køber varer og tjenesteydelser hos os, vil vi endelig være forpligtet til at gemme købsoplysningerne efter regnskabsloven.

Nedenfor beskriver vi nærmere, hvornår og hvorfor vi behandler dine personoplysninger og i hvilke konkrete sammenhænge.

Profil

 • Når du opretter en profil, registrerer vi dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, nationalitet, fødselsår og samtykkeerklæring til markedsføring. Du kan læse mere om vores profilbetingelser her.
 • Hvis du vil have udleveret, ændret og/eller slettet din data, kontakt da gdpr@roskilde-festival.dk.

Website og wi-fi

 • Når du besøger en hjemmeside, som er ejet af Roskilde Festival-gruppen, kan du give lov til, at vi kan placere en cookie på din enhed (husk, at du altid kan blokere dem), hvilket gør, at vi kan forbedre brugeroplevelsen og funktionaliteten. Vi bruger dem også til at målrette digitale reklamer til dig. Det gør vi, dels fordi du har vist interesse for vores festival, og dels fordi vi gerne vil sikre os, at du holdes opdateret om vores program, billetter, donationer og meget mere. Her kan du læse mere om vores brug af cookies.
 • Når du bruger Roskilde Festivals wi-fi, registrerer vi din mobile enheds netværksadresse og intet andet. Det er et åbent netværk, hvor alle brugere forbliver anonyme.

App

 • Når du bruger vores app, indsamler vi oplysninger som informerer os om, hvordan du bruger appen. Disse oplysninger omfatter eksempelvis enhedstype, styresystem, app-version, samt generel færden i appen.
 • Hvis du har accepteret at dele din lokation, indsamler vi oplysninger om, hvor du befinder dig. Det gør os i stand til at sende push-notifikationer til dig i et bestemt område. Denne funktion bruger vi bl.a. til sikkerhedsrelaterede formål. Vi kan generere viden om deltagernes bevægelse og bruge den i tilrettelæggelsen af fremtidige festivaler, forudse deltagerfremmøde og kommunikere sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af din lokation. Derudover bruger vi den til at forbedre din oplevelse. Vi kan foreslå oplevelser i nærheden af din lokation eller guide dig rundt på de forskellige festivalområder, du besøger. 

Billetsalg og shopping hos Roskilde Festival

 • Når du køber en billet via Ticketmaster, registrerer vi dit navn, telefonnummer, din adresse og din e-mail-adresse. Vi sætter pris på disse informationer, fordi de fortæller os, hvor i verden vores deltagere kommer fra. De gør også, at vi kan sende dig praktisk information, opdateringer og – vigtigst af alt – din billet til Roskilde Festival.
 • Når du køber et produkt eller en service via shop.roskilde-festival.dk, registrerer vi dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, nationalitet og fødselsår. Disse oplysninger er påkrævet for, at vi kan opfylde din ordre. Du kan læse mere om vores handelsbetingelser her.
 • Når du køber ting på festivalen, hvad end det er øl eller fjollede hatte, registrerer vi ikke nogen af dine personlige data. Vi har hørt en kritisk stemme sige, at vi i princippet kunne spore alle på baggrund af deres køb. Lad os sige det, som det er: Det kan vi ikke, og – endnu vigtigere – det vil vi ikke! På Roskilde Festival er du fri. Vi sørger bare for, at du kan få lov til at købe ting, som du gerne vil have, præcis ligesom i almindelige butikker.

Mail, sms og push-notifikationer

 • Har du givet os samtykke til, at vi må sende dig e-mails, sms’er og/eller push-notifikationer, giver du os lov til at sende dig en masse ting om Roskilde Festival. Det gør vi, fordi du har vist interesse for vores lille begivenhed. 
 • Når du kontakter os på info@roskilde-festival.dk, bliver din e-mail gemt i vores indbakke, indtil du får svar. Derefter sørger vi for, at din korrespondance slettes senest seks måneder efter festivalen.

Billeder, video og lydoptagelser

 • Når vi tager billeder og optager video på festivalen, kan det være, at du kommer med på optagelserne. Hvis du er fokuspunktet i nogle af dem, vil vi altid bede dig om tilladelse til at bruge materialet i enhver kommerciel sammenhæng. Det kan også være, at du ender på nogle billeder side om side med en masse andre glade festivaldeltagere. Når det sker, er vi ikke i stand til at indhente tilladelser fra alle. Hvis du har spørgsmål herom, kan du kontakte os på gdpr@roskilde-festival.dk.

Sociale medier og tredjepart-plugins

 • Når du poster et billede på Instagram og tagger det med et officielt Roskilde Festival-tag, giver du os lov til at vise det på vores storskærme ved Orange Scene og Arena. Vi foretager en screening af billederne, og vi foretrækker billeder med glade ansigter og hyggelige øjeblikke. Hvis ikke du har lyst til at optræde på skærmene, kan du gøre dine posts private, lade være med at bruge et officielt Roskilde Festival-tag, eller give os besked på gdpr@roskilde-festival.dk – så sørger vi for, at du bliver udeladt.
 • Når du besøger en af Roskilde Festivals sociale medie-sider (Facebook, Instagram, Youtube og TikTok), samler det sociale medie data om dit besøg og din interaktion med vores sider. Denne funktion bruger vi til at målrette digitale reklamer til dig i disse kanaler. Det gør vi, fordi du har vist interesse for vores festival, og fordi vi ønsker at holde dig opdateret om vores program, billetter, donationer og meget mere. Alle brugere er anonyme over for os.

Videoovervågning på festivalområdet

 • Af sikkerhedsmæssige grunde er der videoovervågning forskellige steder på festivalområdet. Optagelserne deles løbende med Midt- og Vestsjællands Politi. Optagelserne slettes senest 30 dage efter festivalen.

Markedsføring

 • Vi vil gerne sende dig de bedste og mest relevante nyheder, vi kan, og derfor gemmer vi visse oplysninger om dig. Det er bl.a. navn, mail-adresse, nationalitet og fødselsår. Oplysningerne bruger vi til at holde dig opdateret om Roskilde Festival-gruppen og informere dig om relevante tilbud og aktiviteter. 
 • Du vælger selv, om du vil modtage nyhederne via mail, sms, push-notifikation eller målrettede annoncer på sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok og YouTube). Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart.
 • Du vil modtage nyheder om blandt andet, men ikke begrænset til:
  • Offentliggørelser
  • Billetter og campingprodukter
  • Frivillighed
  • Non-profit-aktiviteter
  • Konkurrencer og forsalg
  • Spørgeskemaer
  • Roskilde Festival-relaterede arrangementer (GRASP, Ungdommens Folkemøde, etc.)
  • Relevante tilbud fra vores samarbejdspartnere
 • Ønsker du ikke længere at modtage vores mails, sms’er eller push-notifikationer, kan du til enhver tid afmelde dem.

Modtagere
Vi videregiver eller overlader i nogle tilfælde dine personoplysninger til databehandlere (f.eks. app-leverandører) for at disse kan behandle vores data om dig på vores vegne i forbindelse med vores levering af ydelser og varer til dig. Databehandlerne må ikke selv bruge de oplysninger, de får om dig via os til noget og må ikke videregive dem til nogen.

Tredjelande
Roskilde Festival behandler som udgangspunkt alene dine data inden for EU/EØS. Hvis vores brug af en IT-leverandør kan indebære overførsel af oplysninger til tredjelande, vil vi dog sørge for at have passende sikkerhedsforanstaltninger på plads, ligesom vi vil sørge for, at sådanne overførsler baseres på standard kontraktklausuler, godkendt af Europa-Kommissionen, eller på andet lovligt overførselsgrundlag efter Databeskyttelsesforordningens Kapitel V.

Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Dette kan du dels gøre under de enkelte applikationer og funktionaliteter på vores hjemmeside, eller du kan gøre det ved at kontakte os på gdpr@roskilde-festival.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Sletning af oplysninger
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Hvor lang tid, der konkret er tale om, vil altid afhænge af den enkelte situation. I mange tilfælde er opbevaringen af dine oplysninger dog baseret på dit samtykke, og hvis du tilbagekalder dette, sletter vi selvfølgelig dine oplysninger med det samme.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på gdpr@roskilde-festival.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har  ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, hvis du er af den opfattelse, at vi ikke har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger, der overstiger dine interesser i, at oplysningerne ikke behandles. .

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Datatilsynet vil dog forudsætte, at du kontakter os først, før du indgiver en klage til tilsynet. Du kan altid kontakte os på gdpr@roskilde-festival.dk