OPRYDNING EFTER FESTIVALEN

Hvad sker der med deltagernes efterladte campingudstyr?
Alt, der bliver efterladt på pladsen, bliver til affald. Derfor kører Roskilde Festival for tredje år i træk kampagnen Bring it Home, der opfordrer deltagerne til at tage deres campingudstyr med hjem.

Derudover har Roskilde Festival i år før festivalen fokuseret på det fælles ansvarr for at sikre en mere bæredygtig festival.

Derfor har vi sammen med Den Grønne Studenterbevægelse udviklet 5 råd til at tage mere bæredygtigt på festival, blandt andet indeholdende en opfordring til at købe kvalitets campingudstyr og lave en exitplan.

Kampagnerne skal gøre deltagerne opmærksomme på, at efterladt udstyr bliver til affald, og at festivalen og miljøet har høje omkostninger, når flere ton campingudstyr efterlades

Bring it Home-kampagnen udrulles på sociale medier, hjemmeside og på festivalpladsens medier som Orange Press, storskærme, bannere og guide, ligesom frivillige motivatorer vil skabe dialog med gæsterne på de to sidste festivaldage og opfordre alle til at tage udstyr med hjem.

Alle Spejdersport-forretninger i København og deres festivalbod vil også gøre opmærksom på kampagnen,

Hvordan foregår oprydningen, når festivalen slutter?
Oprydningen strækker sig fra den tidligste gennemgang af miljøfarlige fraktioner på afslutningsdagen til den endelige håndpilning af cigaretskod og kapsler.

Processen foregår som følgende:

  • Fælles opfordring: Under hele festivalen har affaldsindsatsens frivillige været med til at opfordre festivaldeltagerne til at tage deres brugbare campingudstyr med hjem. Søndag den 7. juli møder cirka 250 af de frivillige ind for at opmuntre til dette en sidste gang samt for at sortere i det, der alligevel er efterladt.
  • Screening af camping: Søndag den 7. juli vil hele campingområdet blive gennemgået, og farligt affald samt udvalgte fraktioner indsamles. Det drejer sig om bilbatterier, små batterier, glasflasker og luftmadrasser.
  • Telte tjekkes: Når deltagerne har forladt campingområdet søndag kl.14.00, tjekker festivalens sikkerhedsvagter alle telte igennem for, om der er mennesker i teltene. Derefter hiver de stænger og pløkker ud af teltet og lægger det ned.
  • Til bunke: Når alle telte er tjekket, sendes de store renovationsmaskiner ind. De skubber først alt det store affald sammen i store bunker. Herefter bruges en ’strandrenser’ som samler det mindre affald i nogle lange rækker, som derefter kan grabbes og indsamles i de store bunker.
  • Neddeling af affald: Herefter puttes al affaldet igennem en meget stor maskine, en slags stor persillehakker, som neddeler affaldet.
  • Forbrænding: Til sidst løftes al affaldet op i containere og køres til forbrændingsanlægget ARGO i Roskilde. Dette arbejde er overstået inden for de første to uger. Og så er vi klar til finoprydning, og det tager tid.
  • Måneders håndpilning: Når det grove arbejde er overstået, starter pillearbejdet. Alt skal samles op. Det typiske restaffald er cigaretskod, glasskår, metaldimser fra dåser, konfetti og kapsler.

Når det store affald er fjernet, opprioriteres indsatsen på de vigtigste områder. Hvis der skal afholdes et arrangement efterfølgende på et bestemt område, starter indsatsen der. Samtidig tjekkes området også for eventuelle gravede huller, som opfyldes igen.

Hvem hjælper med at rydde op?
11 foreninger hjælper med efteroprydningen. To foreninger til den indre festivalplads og 10 til campingområderne.

Én af de foreninger, der hjælper til at rydde op efter festivalen, er Gaderummet. Foreningen hjælper hjemløse unge og kalder deres indsats for socialpsykologisk fristed for udstødte unge.

Gaderummet slår efter festivalen en lejr op på camping og tilbyder de hjemløse at bo der, til pladsen er helt ryddet. Læs mere her: http://www.gaderummet.dk/

Hvor mange frivillige hjælper til affaldshåndtering?
Cirka 1.200 frivillige er tilknyttet festivalens affaldsindsats. Det inkluderer alt fra containervagter, den daglige oprydning foran orange scene hver morgen kl. 4.00, opsætning og nedtagning af mere end 5000 skraldespande, løbende tømning, sorteringsvagter og mange flere derudover.

I efteroprydningsperioden snakker vi ikke om antal frivillige, men om timer, og i 2018 blev der (ligesom i 2017) brugt cirka 14.000 timer til at finkæmme festivalområdet.

Hvor lang tid tager det at rydde op efter festivalen?
De store bunker af affald er fjernet i løbet af 1-2 uger. Den manuelle oprydning af alt fra glasskår til cigaretskod på festivalområdet og de omkringliggende veje går som regel ind i oktober, alt efter vejret under og efter festivalen.

Hvis det har regnet mere end normalt, er græsset vokset, og så tager det endnu længere tid at opsamle genstandene.

Hvad sker der med overskydende mad?
Roskilde Festival har igen i år et samarbejde med Rub & Stub og FødevareBanken om håndtering af overskudsvarer.

Rub & Stub udvikler og koordinerer indsatsen med overskudsvarer fra over 90 madboder, der laver mad til festivalens 130.000 deltagere hen over en uge, mens FødevareBanken står for den logistiske afvikling i form af registrering, kørsel, lagerstyring og uddeling af overskuddet.

Roskilde Festival har gennem flere år taget udfordringen op med at sikre indsamling og donation af overskudsmad til sociale organisationer. I 2019 udvides partnerskabet om indsatsen med DTU Miljø, så der ikke blot indsamles overskudsmad fra festivalpladsens boder.

DTU Miljø vil stå for flere forskellige projekter i samarbejde med udvalgte boder. Her foretages bl.a. målinger på det eventuelle madspild, der opstår ved for store portionsstørrelser, samt på de tilberedte, men ikke solgte måltider.

Det sidstnævnte projekt er et samarbejde mellem festivalen, DTU Miljø, Rub & Stub og E-smiley. På denne måde at opnår parterne mere viden og får indsamlet data, som kan bruges i den fremadrettede og forebyggende madspildsindsats.

Således tager Roskilde Festival endnu et skridt mod både at håndtere overskudsmad og samtidig forbedre festivalens egne strukturer og systemer, så madspild minimeres på fremtidige festivaler.

Roskilde Festivals madspildsindsats forløber under hele festivalen og indtil ugen efter festivalen, hvor overskudsmad og -varer håndteres, tilberedes og distribueres til op imod 50 sociale organisationer fordelt rundt i hele landet.

Læs mere

Affald og affaldshåndtering

Pressemateriale 2019