ORANGE TOGETHER 2019

Orange Together er Roskilde Festivals fokus på fællesskab og positiv adfærd. Festivalen inddrager deltagerne i spil og dialog, der handler om respekt for fællesskabet og andres grænser. I 2019 sætter indsatsen fokus på grænseoverskridende adfærd, affald og godt naboskab.

Orange Together er Roskilde Festivals indsats om fællesskab, frirum og positiv adfærd. I år handler indsatsen om følgende emner:

 • Grænseoverskridende adfærd
  Indsatsen bygger videre på erfaringer fra 2018, hvor fokus især var på seksuelt krænkende adfærd. Vi ønsker at undgå alle former for grænseoverskridende adfærd og vil derfor i år også fokusere på, at tanke- og grænseløs adfærd kan opleves krænkende for andre.

  Deltagerne møder indsatsen blandt andet gennem opsøgende dialogarbejde via et involverende kortspil, spørgeskemaundersøgelser, oplæring af frivillige og en koncentreret kampagneindsats i festivalens medier.
 • Affald og miljøvenlig adfærd
  Vi ved en masse om affald og hvordan vi kommer af med det. Men vi vil være bedre til at støtte vores deltagere i bedst at udvise miljøvenlig adfærd, så affaldsmængderne bliver mindre.

  Deltagerne møder indsatsen gennem blandt andet dialogindsats, spørgeundersøgelse og videnindsamling, inddragelse af frivillige værter som ambassadører og en koncentreret kampagneindsats, herunder Bring it Home-budskabet i festivalens sidste dage.
 • Fest og godt naboskab
  Vi ved, at nogle deltagere bliver presset over støjniveauet i campingbyen, men vi kender ikke problemets reelle omfang. Vi vil derfor sætte fokus på godt naboskab mellem lejrene og vil vise, at festarrangører med store musikanlæg har et medansvar både for festen, men også muligheden for at lade op.

  Deltagerne møder indsatsen gennem blandt opsøgende dialogarbejde om godt naboskab og lydkultur og lydmåling ved større anlæg, inddragelse af frivillige værter som ambassadører for godt naboskab, spørgeundersøgelse og videnindsamling samt kampagneindsats.

Indsatsernes fællesnævner er ønsket om at bevare festivalens historiske frirum. Vi ønsker, at alle deltagere på festivalen bidrager til at passe på den særlige atmosfære og stemning, der kendetegner Roskilde Festival.

Med Orange Together har vi en ambition om at involvere og inspirere til nye standarder for socialt acceptabel adfærd på både festivalen og i dens omverden.

Hvorfor gør I opmærksom på frirummet?
Vi deler en problematik med omverdenen, der handler om, at tanke- og grænseløs adfærd kan opleves krænkende af andre. Vi oplever indimellem, at frirummet bruges som undskyldning, når grænser overskrides.

Vi vil gerne påvirke en generel kultur, hvor det i visse sammenhænge for nogle er i orden at overskride andres grænser.

Det er den kultur, der er afspejlet i bl.a. #metoo, i vendinger som ’det er bare drengestreger’ og ’det er bare for sjov’ og hos os i ’slap af! Det’ jo Roskilde’. Det kan også komme til udtryk som sexistiske og/eller diskriminerende tilråb, uønsket berøring eller fastholdelse eller som konstant og ekstremt højt lydniveau på anlægget uden hensyntagen til de, de ligger i lejrene ved siden af.

Det er OK at tage på festival for at skubbe til sine egne grænser og slå sig løs, men hvis man ikke samtidig viser grundlæggende respekt for andres grænser, opstår der revner i fællesskabet.

Frem for at indføre begrænsende regler sætter vi med Orange Together fokus på, at alle har et medansvar for frirummet. For frirummet eksisterer kun gennem deltagernes opbakning.

Derfor har vi formuleret tre simple ’spilleregler i form at et kodeks: Respektér frirummet, Respektér hinanden og Respektér miljøet. Se det fulde kodeks i programguiden (side 9)

Hvorfor har I udviklet et kortspil?
Et centralt element i Orange Together er den dialogindsats, der har udgangspunkt i et kortspil. Kortene præsenterer dilemmaer, hvor deltagerne skal tage stilling til, hvordan de vil agere i givne situationer.

Svarene kan være konfronterende, dialogsøgende, undvigende eller sjove. Pointen er, at spillerne ikke nødvendigvis finder det passende svar, men at spørgsmål og svar sammen giver anledning til samtale og refleksion.

Dialogspillet blev udviklet i 2018 og erfaringerne fra debutåret var, at spillet var et velegnet værktøj, når frivillige opsøgte festivalbyens beboere.

Hvordan definerer I krænkende og grænseoverskridende adfærd?
Det er respektløs adfærd, hvor man af den ene eller anden grund ikke viser den fornødne og grundlæggende respekt for andre og andres værdier og grænser, men i stedet alene tager udgangspunkt i sig selv. Dette kan opleves af andre som krænkende i forskellig grad.

Kan en kampagne løse problemet?

Nej, men den kan skabe samtale og refleksion. Og en kampagne kan ikke stå alene. Vi ønsker at påvirke en kultur, så vi sætter ind med flere indsatser flere steder, hvor vi også involverer andre organisationer og eksperter og får viden, som kan deles med omverdenen.

Derved har vi mulighed for at fungere som platform for viden og netværk for de organisationer og fagligheder, der arbejder med emnet. Vi kan udvikle nye samarbejder og teste løsninger, og vi kan kommunikere direkte til en yngre målgruppe både på og uden for festivalen.

Hvordan koordinerer I den samlede indsats om adfærd?
Vi har arbejdet med adfærd på pladsen gennem flere år. I 2019 koncentrerer vi indsatserne på disse områder:

 • Holdningskampagne over for deltagerne
  Før og under festivalen kører vi vi en kampagne, som udfoldes online og på pladsen og i festivalens publikationer som avisen Orange Press og sociale medier.
 • Dialog og videnindsamling
  Dialogindsatsen sker i samarbejde med organisationerne DareGender, Dansk Kvindesamfund, Amnesty International, AskovFonden, Sex & Samfund og Everyday Sexism Project Denmark. Desuden bidrager organisationen Økonomer Uden Grænser med knowhow og værktøjer til effektmåling af indsatsen.

  120 frivillige vil i et samarbejde mellem organisationerne engagere publikum i samtaler om samtykke, krænkende og grænseoverskridende situationer. De har afsæt i kortspillet om gråzoner og dilemmaer og indsamler viden via spørgeskema.
 • Samarbejde med omverdenen
  Vi udveksler viden med faglige organisationer, der i forvejen har erfaringer med hjælp og håndtering af overgreb. Vi afholder workshop på festivalen om forebyggelse af grænseoverskridende adfærd på festivalen med deltagelse af en række faglige organisationer samt musikbrancheorganisationer som Dansk Live og Svensk Live

  Derudover samarbejder vi med CBS og SDU om forskningsprojekter med fokus på grænseoverskridende adfærd.
 • Læring og uddannelse
  Vi har udviklet et e-learningsmodul med fokus på grænseoverskridende adfærd til vores service- og safety-frivillige. Dette øger deres viden og kompetencer i forhold til at italesætte og indrapportere krænkende adfærd og gør dem i stand til at agere som ambassadører for god adfærd.

  Safety-frivillige understøttes af teams med specifikke erfaringer på området, som kan aktiveres, hvis behovet opstår for fokuseret dialog og håndtering af konkrete grænseoverskridende hændelser.

Hvor udbredt er omfanget af grænseoverskridende adfærd?
Vores egne undersøgelser viser, at omfanget af krænkelser af grænseoverskridende og seksuel karakter er på niveau med by-og natteliv generelt i Danmark.

Langt de fleste deltagere oplever festivalen som et trygt sted, og det er også dette, vi hører fra myndighederne, når de sammenligner festivalen med andre steder.

Men vi oplever også, at det for nogle deltagere kan være svært at finde grænserne midt i frisættelsen. Det er ikke et problem, der er særskilt for Roskilde Festival, men ligesom i det øvrige by- og natteliv oplever vi også grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd.

Hvad gør I, når I observerer grænseoverskridende adfærd på pladsen?
Samtalen er altid udgangspunktet for os, så vi starter med en dialog. Det kan føre til en mundtlig advarsel og også advarselsarmbånd, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Hvad er jeres råd til dem, som er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd?
At de fortæller os og andre om det. Det er en udfordring, at det har været tabubelagt at fortælle om, at man har være udsat for krænkende adfærd. Vi har hørt beretninger om, at unge kvinder er og har været bange for at blive opfattet som kedelige og snerpede og samtidig frygter at blive udelukket fra et fællesskab, mens det er endnu sværere for unge mænd at fortælle andre om det.

Konkret kan man opsøge vores service- og safety-frivillige på pladsen, som er i stand til at tilkalde den rette hjælp til den konkrete situation. Det kan være Social Workers, som kan hjælpe med at håndtere den aktuelle problemstilling.

Hvorfor handler kampagnen om gråzonerne og ikke alvorlige overgreb?
Vi vælger at fokusere på gråzonerne, fordi det er her, at vi som festival kan gøre den største forskel.

Både vores egne erfaringer og vores dialog med organisationer, der beskæftiger sig med krænkende adfærd, har vist os, at udfordringerne ligger i gråzonerne. Det er i gråzonerne, at kimen til de mange af mere alvorlige overgreb ligger.

Vores greb i kampagnen er at etablere samtaler om de dilemmaer, man typisk kan befinde sig i. Nogle er meget festivalrelaterede, mens andre er mere generelle. Det handler ikke om at udskamme eller give skyld.

Vi insisterer på samtalerne, fordi vi tror på, at det er her, at forandringen skal findes, og fordi vi oplever, at mange unge generelt ikke gør det af ond mening, når de kommer til at overskride grænser. Samtalerne kan forebygge misforståelser og skabe fælles erkendelse.

Hvad har i lært efter introduktionen af Orange Together sidste år?
Vi introducerede Orange Together i 2018, og tilbagemeldingerne fra partnerorganisationer pegede på, at især kortspillet var et succesfuldt dialogværktøj, når deres frivillige opsøgte festivalbyens beboere.

I en spørgeundersøgelse foretaget på Roskilde Festival i 2018 angav 81 procent af de adspurgte, at de var helt eller delvist enige i udsagnet om, at Roskilde Festival skal sætte fokus på krænkende adfærd. Det er særdeles positiv tilkendegivelse om, at emnet skal forblive på dagsordenen.

Læs om erfaringer og viden fra 2018 i denne rapport.

Orange Together modtog i 2019 innovationsprisen Health & Safety Innovation Award ved uddelingen af de årlige European Festival Awards. Prisen gives til arrangører, der udvikler nye initiativer og projekter, der kan skabe mere trygge og sikre oplevelser på tværs af den internationale event- og festivalbranche. Læs mere her.

Læs mere:

Rapport: Erfaringer og viden om grænser, fællesskab og frirum på Roskilde Festival 2018

Kortspil

Pressemeddelelse: Roskilde Festival modtager pris for indsats mod grænseoverskridende adfærd