SAMBYGGERI OG FÆLLESSKABSHUS

Fællesskabshuset på Musicon – tre teams videre i konkurrencen
Totalentreprisekonkurrencen om det nye Fællesskabshus, der bygges til Roskilde Festival, egnsteatret Aaben Dans, øvelokaleforeningen Råstof Roskilde, er nu nået ind i en ny fase. De fem teams er reduceret til tre. 

De tre teams der går videre er:

  • Anker Hansen & Co A/S med Henning Larsen Architects A/S, Niras A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS
  • G.V.L Entreprise A/S med Effekt Arkitekter ApS, Rambøll Danmark A/S og Out of Office IVS
  • Skou Gruppen A/S med Christensen & Co. Arkitekter A/S, Primus Arkitekter ApS, Hundsbæk & Henriksen A/S Rådgivende Ingeniører, Gade & Mortensen, Spacon & X ApS og URBANLab Nordic Aps

Niveauet i de fem indledende tilbud har været højt, og der har været arbejdet med mange fine tanker om bæredygtighed og synergier mellem brugerne og lokalområdet. Det bliver spændende at se, hvordan de resterende tre projekter udvikler sig frem til konkurrencens afslutning.

Vinderen forventes at blive kåret 17. januar 2020.

Hvad bygger I?
Roskilde Festival og Roskilde Kommune opfører et nyt fællesskabshus. Huset bliver hjemsted for egnsteateret Aaben Dans, øvelokaleforeningen Råstof Roskilde og Roskilde Festivals frivillige og ansatte, herunder Roskilde Festival-gruppens helårlige aktiviteter, som nu foregår på Havsteensvej.

Visionen er at skabe et kreativt og kunstnerisk mødested, der vil være til gavn for såvel de tre aktører, som det lokale forenings-, kultur- og iværksætterliv.

Hvor skal det ligge?
Huset opføres i bydelen Musicon i den sydlige del af Roskilde mellem gaderne Bifaldet, Rabalderstræde og Lydmuren. Det er en markant placering ud til søjlepladsen, som er bydelens eventplads.

Musicon er en ung bydel, og målet er, at fællesskabshuset skaber endnu mere liv og aktivitet i området og aktivt bidrager til udviklingen af Musicon som en kreativ, levende og bæredygtig bydel.

Hvad er et fællesskabshus?
Vi kalder det et fællesskabshus, fordi det skal afspejle fællesskaber og skabertrangen fra festivalpladsen, dansesalen og øvelokalet og invitere andre i lokalområdet til at være med. Fællesskaberne giver huset sin identitet.

Hvornår er byggeriet færdig?
Byggeriet forventes at stå færdigt og indflytningsklart medio 2022.

Hvad skal der ske nu?
Projektet er udbudt som en totalentreprise i udbud med forhandling. Første fase var således en prækvalifikation, hvor alle interesserede totalentreprise-teams har kunnet indlevere ansøgning om at få adgang til at afgive indledende tilbud på projektet.

Der var stor interesse for projektet, og der kom i alt 18 ansøgninger om prækvalifikation, hvoraf fem hold blev prækvalificeret. De udvalgte hold har arbejdet på at udvikle ideer og planlægge, hvordan visionerne om fællesskabshuset kan realiseres.

På baggrund af de indledende skitser og tilbud er der afholdt en forhandlingsfase i oktober 2019. Nu får tre hold mulighed for at komme med et endeligt tilbud på projektet i december 2019.

I begyndelsen af 2020 udpeges en vinder, hvorefter byggeriet projekteres og opføres.

Hvorfor er de tre udvalgt?
Den store interesse for projektet har gjort, at det har været et særdeles stærkt ansøgerfelt. Det betyder også, at mange kompetente hold har måtte vælges fra, og alene de tre bedste bud står tilbage.

Hvert hold besidder de ønskede kompetencer og har de bedste forudsætninger til at få skabt et byggeri i tråd med visionerne. De udvalgte hold spænder bredt over den danske byggebranche og både veletablerede virksomheder og yngre kreative kræfter repræsenteret.

Niveauet i de fem indledende tilbud har været højt, og der har været arbejdet med mange fine tanker om bæredygtighed og synergier mellem brugerne og lokalområdet. Det bliver spændende at se, hvordan de resterende tre projekter udvikler sig frem til konkurrencens afslutning.

Hvad koster det?
Totalentreprisens budget er på 62,5 mio. kr., hvor Roskilde Festival-gruppens andel udgør ca. 2/3, mens Roskilde Kommunes andel udgør ca. 1/3. Roskilde Festival-gruppen finansierer egne faciliteter til frivillige og ansatte samt husets fællesfaciliteter. Roskilde Kommune finansierer Aaben Dans’ og Råstof Roskildes nye faciliteter samt tilpasninger af de eksisterende faciliteter på grunden.

For spørgsmål vedrørende udbudsprocessen henvises til projektsekretariatet ved Andreas Claus Hansen: ach@dominia.dk

Læs mere:

Pressemeddelelse, juni 2019
Stor interesse for Roskilde Festivals og Roskilde Kommunes udbud af nyt fællesskabshus. Fem hold er nu prækvalificeret

Pressemeddelelse, maj 2019
Roskilde Festival og Roskilde Kommune sender nyt fællesskabshus i offentligt udbud

Konkurrenceprogram, maj 2019
Konkurrenceprogrammet kan læses her (pdf).

Pressemeddelelse, marts 2018
Roskilde Festival og Roskilde Kommune bygger sammen ”en kunstnerisk og kreativ smeltedigel”

Tilbage til oversigten