INFORMATION OM REGN OG TORDEN

Festivalens arealansvarlige holder løbende øje med vejret og vejrudsigten for at følge med i, hvor meget nedbør, man skal forvente i den kommende tid, så man kan igangsætte de nødvendige indsatser på pladsen.

Roskilde Festival har også løbende kontakt med DMI, hvor vi kan rådføre sig med DMIs meteorologer, ligesom Roskilde Festival også har sin egen meteorolog tilknyttet.

Her er DMIs anbefalinger til festivaldeltagere:

 • Søg i ly FØR tordenvejret er lige over pladsen.
 • Det bedste ly er i en bil/bus. På campingområdet er et lille lavt telt mere sikkert at være i end et højt telt med lange metalstænger.
 • Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ og heller ikke i et telt under et træ.
 • Lad være med at røre større, elektrisk ledende genstande – f.eks. hegn, rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnettene.
 • Det er rimeligt sikkert at tale i mobiltelefon, men husk, at det er en elektrisk ledende genstand, man har i hånden. Begræns brugen til det mest nødvendige.
 • Undgå badning i åbent vand.
 • Læn dig IKKE op af metalmasterne i koncertteltene. Kommer der lynnedslag på festivalpladsen, er disse høje metalmaster i højrisiko for at blive ramt.
 • Læg eventuelle faner og paraplyer fra dig, så du ikke står med en lynafleder i hånden.
 • Hvis tordenvejret er lige over dig og du ikke er nået i ly, så sæt dig på hug med hovedet mellem benene, hvis det kan lade sig gøre, uden det er til fare for dig selv og andre. Gør dig så lav som mulig med så lille et areal, der rører jordoverfladen, som muligt

Roskilde Festivals tilgang til regn og torden

 • Roskilde Festival følger DMIs råd og vejledninger ved tordenvejr, herunder at man ikke skal søge ly under træer og master. På camping er der store sikkerhedsafstande til masterne og der er ikke opsat telte ved masterne.
 • Ved skybrud følger Roskilde Festival sin vante arbejdsgang og har stor erfaring med, hvor indsatsen skal sættes ind. Nogle områder ligger lavere end andre, så der sætter man indsatsen ind først.
 • Vi undgår ikke mudder, når titusindvis af mennesker færdes sammen i regnvejr. Vi koncentrerer indsatserne om de områder, hvor der er store koncentrationer af mennesker og om de primære færdselsårer, da det ofte er de steder, hvor mudderet opstår.
 • Vi spreder flis, halm og grus, der afhjælper smat og mudder. Herudover har vi også maskiner, der kan suge vand op på de steder, hvor der er behov for det.
 • Festivalens arealansvarlige er forberedt på alle vejrforhold. Vi har f.eks. både primære og sekundære lagre i nærheden af festivalpladsen med maskiner og forsyninger, så vi er klar med de fornødne indsatser, når det er nødvendigt.
 • Festivalens indsatser i forhold til vejrsituationen foregår i prioriterede rækkefølger. Vi skal først og fremmest sørge for, at folk er sikre, at festivaldriften kan videreføres, så vi kan tømme toiletterne osv., og så gør vi, hvad vi kan for, at det er rart at være på Roskilde Festival, selvom det regner.