NARKOTISKE STOFFER

Roskilde Festival modtager mange spørgsmål relateret til narkotiske stoffer og vores holdning om dem. Vi har derfor nedenfor samlet de mest hyppige spørgsmål og svar.

Roskilde Festival modtager mange spørgsmål relateret til narkotiske stoffer og vores holdning om dem. Vi har derfor nedenfor samlet de mest hyppige spørgsmål og svar.

Hvad er Roskilde Festivals holdning til stoffer?
Roskilde Festival er helt og aldeles imod stoffer. Det gør vi tydeligt opmærksom på i vores oplysende kampagne 'Roskilde Against Drugs'.

Vi ville gerne være fri for stoffer på festivalen. Vi må samtidig se i øjnene, at det er svært at komme stofferne fuldstændig til livs. Så længe der er stoffer i samfundet, vil der desværre også være stoffer på festivalen.

Vi har et tæt samarbejde med eksperter inden for området, bl.a. Sundhedsstyrelsen, som sammen med os står bag ovennævnte kampagne, og politiet om udvikling i brug af stoffer og hvilken indsats, man kan foretage. Læs om kampagnen på againstdrugs.dk

Hvad gør Roskilde Festival for at håndhæve denne holdning?
Roskilde Festival har et godt samarbejde med politiet. På pladsen er det politiets opgave at håndhæve loven, og politiet patruljerer i festivalområdet. Både politi og festivalsecurity holder øje med handel af stoffer, som medfører bortvisning fra festivalen. Derefter overtager politiet sagen.

Tager politiet festivalgæster med stoffer på sig, får de en bøde af politiet, og Roskilde Festival giver dem, når det er muligt, et advarselsarmbånd. Armbåndet betyder, at gæsten får taget sit festivalarmbånd og bortvises fra festivalen, hvis han/hun igen bliver taget med stoffer på sig.

Når et advarselsarmbånd uddeles, lægger vi vægt på at forklare baggrunden for det. Det er en del af vores oplysningsindsats og vores holdningsarbejde.

I forbindelse med kampagnen ’Roskilde Against Drugs’ afholdes der forskellige kampagneaktiviteter på festivalen. Læs mere om kampagnen og de konkrete aktiviteter her.

Hvad gør politiet?
I de senere år har politiet intensiveret deres generelle indsats mod stoffer i politikredsen, således også på Roskilde Festival.

Dette medfører bl.a., at politiet konfiskerer stoffer og udsteder bøder til enkeltpersoner, ligesom de har øget indsatsen mod de personer, som sælger narkotika.

Hvorfor slår Roskilde Festival ikke hårdere ned på stoffer?
Vi slår sammen med politiet hårdt ned på handel af stoffer, som betyder bortvisning fra festivalen. Politiet foretager den lovhåndhævende indsats, og Roskilde Festival står for den informerende indsats.

Hvorfor smider Roskilde Festival ikke folk ud, der tager stoffer ud?
Når enkeltpersoner får konfiskeret stoffer og får en bøde af politiet, erstatter vi deres armbånd med et såkaldt advarselsarmbånd. Personen får allerede en bøde fra politiet svarende til den, man normalt ville modtage.

Hvis vi tager båndet helt fra dem, ville det svare til at give en ekstra bøde på 2.100 kr. Det mener vi ikke er rimeligt. Det er samtidig vores erfaring, at folk, der har fået et advarselsarmbånd, kan have en gavnlig indflydelse på andre i forhold til at feste uden stoffer.

Derudover er det vigtigt for os, at vores gæster, hvis de har taget stoffer og får det dårligt eller ser andre, der får det dårligt, ALTID føler, at de trygt kan henvende sig til vores samaritter og vagter og få hjælp.

Det frygter vi, at de ikke vil gøre, hvis der er risiko for, at de får frataget deres armbånd og bortvises fra festivalen.

I den henseende vælger vi hensynet til mennesket. Vi sammenligner også campingpladsen med deres private hjem, så der er grænser for, hvor tæt vi ønsker at gå på vores publikum.

Hvorfor er der så mange stoffer?
Kun politiet kan vurdere, om der er mange stoffer på Roskilde Festival i forhold til andre steder. Men hvis man sammenligner Roskilde Festival med en almindelig by, så er der over 100.000 indbyggere, og festivalen er således Danmarks største by, når man måler på koncentrationen af ungdomsårgange.

Desværre er indtagelse af stoffer en udbredt del af ungdomsfestkultur. Vi så gerne, at det var anderledes.

Vi mener, at vi med vores holdnings- og oplysningskampagne og samarbejde med politi og andre instanser gør, hvad vi kan, på den måde vi bedst kan gøre det over for det publikum, som vi har.

Hvad er Roskilde Festivals holdning til hash?
Fra Sundhedsstyrelsen ved vi, at unges eksperimenter med stoffer ofte starter med brug af hash, og at mange unge desværre fejlagtigt anser hash for ufarligt, og brug af hash er desværre generelt stigende.

Hash er usundt og forbudt. Vi ser det ikke som vores opgave at opsøge folk og slå ned på deres eget brug. Det er politiets opgave, som vi bakker op om ved hjælp af advarselsarmbåndene.

Hash en udfordrende samfundsmæssig problemstilling, fordi det for mange unge gennem året er en del af deres fest og fællesskabskultur.

Her mener vi, at vi bedst kan gøre en forskel ved at have en klar holdning og oplyse og i øvrigt være i tæt kontakt med publikum via vores Social Workers og ved løbende at rådføre os med eksperter på området.

Hvad er Roskilde Festivals holdning til lattergas?
Indtagelse af lattergas (kvælstofforilte) kan ifølge Sundhedsstyrelsen have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Vi er også opmærksomme på, at det bliver brugt i beruselsesøjemed på festivalen, lige som det bliver det i festmiljøer og bylivet i resten af samfundet.

Da det er lovligt at sælge til personer over 18 år, kan vi kun opfordre til, at man tænker sig om, passer på sig selv og hinanden. Hvis man får det dårligt, eller ser andre, der får det dårligt, skal man altid henvende sig til samaritterne eller vagterne for at få hjælp. Vi tillader ikke, at det bliver solgt i boder på festivalpladsen.

Hvorfor tester Roskilde Festival ikke gæsternes stoffer?
Der findes forskellige holdninger til, hvorvidt det er en god idé at teste stoffer. Tests kan måske afhjælpe, at folk tager blandingsstoffer, som er ekstra farlige, og særligt i miljøer, hvor folk i forvejen er stoftagere, findes der gode erfaringer på området.

Men tests kan samtidig også have en legitimerende effekt for både sælgere ("Vi har fået det testet") og for nye brugere, der ikke tidligere har prøvet stoffer, og som opfatter det som en form for ’godkendelse’. Desuden er der altid en akut risiko ved at tage stoffer – også selvom de er blevet testet.

Vi har både talt med europæiske festivaler om deres erfaringer med tests og undersøgt mulige samarbejdsformer med internationale stoftestere samt drøftet emnet med Sundhedsstyrelsen.

På den baggrund har vi valgt ikke at teste for stoffer på festivalområdet, idet vi læner os op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til vores primært unge publikum, hvor størstedelen ikke tager stoffer, og hvor der er stor opmærksomhed på at forebygge, at flere unge begynder at eksperimentere med stoffer. Læs mere om dette i Sundhedsstyrelsens notat.

Men vi følger nøje udviklingen og de erfaringer, som opnås internationalt på området.