STATUS PÅ CORONAVIRUS

Som med alt andet relateret til sikkerhed og folkesundhed er vi i dialog med de relevante myndigheder og følger de anbefalinger, de måtte komme med. Coronavirus kategoriseres ikke som en samfundskritisk sygdom i Danmark. 

Tiden med corona har skabt et større fokus på god hygiejne i samfundet generelt, og Roskilde Festival opfordrer til, at deltagerne husker de gode vaner, vi har lært gennem de seneste to et halvt år.

På festivalen har vi i år etableret flere håndvaskestationer, end der har været i tidligere, ligesom det også er muligt at spritte hænder på pladsen.

Vi har desuden skabt flere åndehuller på festivalen, hvor man som deltager har bedre mulighed for at trække sig lidt tilbage fra det store fællesskab og i stedet finde sammen i mindre, rolige fællesskaber. Eksempelvis har vi skabt parken på det attraktive, grønne område ved siden af Orange Scene for at give flere pauserum på Indre Plads.