DIVERSITET I PROGRAMLÆGNINGEN

Få svar på dine spørgsmål om diversitet og kønsbalance i festivalprogrammet.

Roskilde Festivals musik- og kunstprogram skal afspejle forskellighed i kunstneriske udtryksformer, kønsrepræsentation, etnicitet og nationalitet.

Forskellighed er vigtig for at øge den mellemmenneskelige forståelse i vores samfund, og kunst kan være et redskab til at skabe forandring og vise nye perspektiver.

Et dokumenteret eksempel på ubalance handler om kunstnernes kønsfordeling. Færre kvinder end mænd vælger en karriere som musiker, hvilket afspejles i programmet. Når kønsfordelingen i musikbranchen ikke afspejler befolkningens sammensætning, går vi glip af fremtidens talenter.

Vi har i flere år arbejdet på at ændre skævheden i kønsfordelingen som en del af vores samlede indsats for højere diversitet i programlægningen.

Vi arbejder inden for tre overordnede områder:

 • Støtte til vækstlagene
  Vi har et medansvar for at skubbe på positive forandringer i musikbranchens fødekæder. Ved at støtte den kunstneriske talentudvikling, der starter i ungdomslivet og i vækstlagene, kan vi bidrage til de spirende forandringer, der kan påvirke nutidens strukturerer, og til at morgendagens uprøvede kunstnere høster erfaringer, som en dag kan føre til en optræden på Roskilde festivals scener.

  I 2022/2023 har vi støttet kunstneriske og aktivistiske vækstlag med tre millioner kroner i form af donationer til 54 aktører og foreninger, herunder spillesteder, arrangører og foreninger, der aktivt arbejder med repræsentation og øget diversitet.

  Få overblik seneste donationer til vækstlag.

  Når yngre og debuterende kunstnere debuterer på Roskilde Festival, kan vi på længere sigt bygge en bro mellem de spirende vækstlag til festivalens store scener.

  Etablerede kunstnere som Artigeardit, Blæst, Jada, Mø, Tessa og The Minds of 99 mødte karrierens første store publikum på Roskilde Festivals mindste scener, og debutkoncerten giver blandt andet rygstød til kommende turnéer og interesse fra udlandet.
 • Fremhævelse af rollemodeller
  Rollemodeller kan inspirere os til at tænke anderledes og udforske nye perspektiver. De fungerer som katalysatorer for positive forandringer ved at vise, at de har overvundet udfordringer, som andre måske også står over for.

  Kunstnere som Lizzo, Lil Nas X, Christine and the Queens og Burna Boy er for os rollemodeller på Orange Scene, der på forskellig vis kan skubbe til gængse grænser, vaner og forestillinger om køn og diversitet i 2023.

Læs mere om årets kunstnere her.

 • Dialog og videndeling
  Menings- og erfaringsudveksling er et middel til forandring. Vi har selv brug for at blive klogere, og vi deler ud af vores erfaringer. Derfor deltager vi året rundt i debatter og netværk, og vi bruger festivalen som en platform til at skabe opmærksomhed om køn og ligestilling.

  Festivalens programlæggere deltager regelmæssigt i paneldebatter på branchefestivaler som Eurosonic, Reperbahn, ILMC, IFF, SXSW og Spot og hos NGO’er som Keychange, Freemuse og Another Life.

  Festivalen er samtidig et mødested for musik, kunst og social bevidsthed, hvor vi kan skubbe til hinandens meninger og bryde fastlåste vaner. Vi har i programmet sat fokus på samtaler om køn, ligestilling og seksualitet i og uden for musikbranchen, bl.a. i samarbejde med Freemuse, Dansk Kvindesamfund, Sex & Samfund, LGBT+ Danmark og Mino Danmark. 

  RF23: Se debat- og aktivismeprogram her

Bruger I kvoter i programmet?
Vi anvender ikke kvoter eller procentfordelinger mellem f.eks. køn, seksualitet, etnicitet, socioøkonomisk klasse og andre faktorer inden for de intersektionelle kriterier, som vi anvender i programlægningen. Festivalens kuratorer og programlæggere drøfter løbende, hvorvidt disse kriterier i programlægningen er i balance.

Kvoter for f.eks. kønsbalance eller etnisk repræsentation ændrer ikke strukturel ubalance, og kvoter på f.eks. 50 % kvindelige kunstnere vil for vores vedkommende være til gavn for vores omdømme, men vil ikke i sig selv gavne kunsten og kunstnerne i fremtiden.

Øget repræsentation i programlægning og udvikling af konkrete værktøjer til at bekæmpe blandt andet marginalisering, bias og diskrimination bør ske i form af vækstlagsstøtte, gennem rollemodeller og med vedholdende fokus på problematikken gennem debat og videndeling mellem musikbranchens aktører, der belyser tendenserne eller konstruktivt bidrager til bæredygtige forandringer.

Hvor finder man mere viden?
Foreningen Another Life har udarbejdet rapporten Repræsentation i den danske musikbranche – på og bag scenen 2021. Rapporten kortlægger repræsentation, diskrimination og psykisk velbefindende i den danske musikbranche.

Interesseorganisationen for festivaler og spillesteder Dansk Live har udarbejdet rapporten Diversitet i musikbranchen og Live Talent 2018. Rapporten undersøger mangfoldig udvikling og repræsentation i live-branchen.

Foreningen Autor / Komponister og Sangskrivere vedligeholder en vidensbank, der afdækker viden om diversitet, ligestilling og kønsubalance i den danske musikbranche.

Hvordan arbejder Roskilde Festival generelt med diversitet?
Vi har udarbejdet en handleplan for øget diversitet og lighed på Roskilde, hvor vi frem mod 2025 igangsætter en række initiativer inden for mangfoldighed, adfærd og trivsel. Læs handleplanen her.