Miljømæssig ansvarlighed handler om at skabe de bedste betingelser for mennesker, dyr og miljø. Det gør vi ved at passe på miljøet og mindske negative klimaaftryk gennem grøn omstilling.

Roskilde Festival samler hvert år over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – ligesom vi selv gør det i opbygningen af festivalen. Og vi har alle et fælles ansvar for at passe på klimaet, skåne naturen og beskytte biodiversiteten lokalt og globalt.

Det gør vi især ved at sænke vores ressourceforbrug og fokusere på ansvarlige indkøb.

Vi anvender cirkulære principper for at undgå ressourcespild ved at reducere affaldsmængder og sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Her kan du læse om vores mål og indsatsområder i vores grønne omstilling.

Emner på denne side:

  • Cirkulær festival
  • Udvikling gennem partnerskaber
  • Ansvarlig handel
  • Energi- og ressourceforbrug
  • Dataindsamling og CO2-regnskab
  • Fokus på transport
  • Forandringer gennem fællesskaber

Cirkulær festival

Brug-og-smid-væk-kulturen er en trussel mod hele verdens tilstand, og forbrugssamfundets negative konsekvenser findes på vores festival såvel som i det omgivende samfund.

Gennem de seneste 20 år er festivalens affaldsmængder gennemsnitligt steget med 76 tons om året.

Vi vil gøre op med den negative udvikling ved hjælp af principperne i den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi handler om at reducere affaldsmængder gennem design, om at genbruge produkter og materialer og om at sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Vi har derfor udviklet en handleplan for vores ressource- og affaldshåndtering. Frem mod 2024 vil vi reducere den totale affaldsmængde med 30 procent i forhold til 2019, hvilket svarer til en total affaldsreduktion på 600 tons, mens vi samtidig vil øge genanvendelsen til 55 procent.

I 2022 udlejer vi for første gang campingudstyr såsom pavilloner i god kvalitet og luftmadrasser uden PVC for at sænke mængderne af engangsprodukter fra discountbutikkerne, som desværre ofte går i stykker og efterlades som affald.

Læs planen for ressource- og affaldshåndtering

Udvikling gennem partnerskaber 


Roskilde Festivals midlertidighed og høje befolkningstæthed gør festivalbyen til et særegent laboratorium i forhold til byplanlægning og nye løsninger. Samtidig skubber innovation og ny teknologi på den bæredygtige udvikling.

Derfor samarbejder vi med andre organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om bæredygtig udvikling og ny løsninger

I 2022 debuterer Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival. Laboratoriet er udviklet i samarbejde med Tuborgfondet. Vores mål er at skubbe på den bæredygtige udvikling og påvirke klimaadfærden i samfundet ved at give unge iværksættere større indflydelse. 

Vores partnerskab med DTU giver DTU-studerende mulighed for at teste, om deres produkter og idéer er stærke nok i mødet med ’byens’ indbyggere. Gennem innovationssamarbejdet med Roskilde Kommune og Roskilde Universitet kan RUC-studerende udvikle nye løsninger inden for bæredygtighed, kunst og interaktion mellem mennesker.

Partnerskabet med energi- og fibernetkoncernen Andel er afgørende for vores omlægning til vedvarende energi (se nedenfor), mens indsatsen mod engangsforbrug af drikkekrus er blevet til i samarbejde med Tuborg og en række andre danske festivaler.

Læs om vores principper for partnerskaber

Ansvarlig handel


Vi kan beskytte biodiversitet, mindske det globale klimaaftryk og tage et socialt ansvar i værdikæderne gennem ansvarlig handel.

Vi er i 2022 trådt ind i Miljømærkning Danmarks netværk for miljømærkede indkøb og har siden 2019 været medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Gennem begge netværk får vi mere viden om og værktøjer til at kunne agere mere ansvarlig gennem vores indkøb.

Vores mål er tættere samarbejde med producenter og leverandører om at tage et større ansvar for værdikæderne. Vi udvikler derfor en ny indkøbs- og leverandørpolitik til udgivelse i 2023 og vil rapportere på miljømærkede indkøb for 2022.

Madbodernes økologiske udvikling nåede 90 % i 2017, og i 2019 var hvert femte af de i alt cirka 1,6 millioner måltider 100 % økologisk, mens 90% af drikkevarerne vil være økologiske i 2022.

Festivalen mad- og drikkevareboder har gennem gået en omfattende økologisk omlægning, og udviklingen er et resultatet af tæt samarbejde med partnere, leverandører, boder og foreninger.

Vores sortiment af mad- og drikkeoplevelser skal samtidig belaste klimaet mindst muligt.

Vi anvender virksomheden CarbonClouds værktøj CarbonAte til at beregne måltidernes klimaaftryk og kan på den måde sænke måltidernes klimabelastning ved at fokusere på boderne med det højeste ændringspotentiale.

i 2022 introducerer vi WWF’s One Planet Plate, som giver gæsterne mulighed for at vælge de måltider, der udleder mindst CO2 og bedst tager højde for klima og biodiversitet.

Læs mere biodiversitet og økologi her

Energi- og ressourceforbrug


Roskilde Festival kan med sin størrelse sammenlignes med en større by med hundredvis af restauranter, butikker og forsamlingssteder. De 130.000 deltagere har behov for vand og strøm til deres daglige gøremål døgnet rundt, og festivalens scener og boder bruger også strøm og varme.

Vi er godt i gang med en omlægning af festivalens energiforbrug. Vi vil nedbringe de direkte og indirekte udledninger af CO2 i forbindelse med forberedelse, produktion og afvikling af Roskilde Festival.

I 2022 har vi indgået et femårigt partnerskab med energi- og fibernetkoncernen Andel, som skal hjælpe vores omstilling fra fossil til vedvarende energi på vej.

Det betyder blandt andet, at vi i 2022 kan udfase brug af strømproducerende dieselgeneratorer samt flaskegas til at generere varme.

Vores mål er at minimere brug af fossile brændsler i hele vores energiforbrug – inden for el, varme og transport af både deltagere, frivillige og kunstnere.

Læs mere om omlægning af energiforbrug


Dataindsamling og CO2-regnskab


I 2019 blev Roskilde Festival medlem af det europæiske netværk Green Deal Circular Festivals, som støtter festivaler i at opnå cirkularitet. Det sker f.eks. gennem udvikling af konkrete værktøjer og deling af viden.

Netværkets medlemmer har samarbejdet om at udvikle en første version af et monitoreringsværktøj, der blandt andet gør det muligt at festivaler at måle og overvåge ressourceforbrug og klimaaftryk.

Vi forventer derfor at kunne udgive Roskilde Festivals første CO2-regnskab i efteråret 2022.

Derudover udgiver vi i efteråret 2022 en rapport for madens klimaaftryk samt en affaldsanalyse.

Fokus på offentlig transport


Vi ønsker, at så mange som muligt bruger offentligt transport og dermed belaster miljøet mindst muligt gennem deres valg af transportformer.

Over halvdelen af vores deltagere vælger i forvejen offentlig transport eller cyklen, når de skal på festival. Vi opfordrer derfor aktivt alle til at bruge offentlig transport, og vi indsætter shuttle-busser og tog, så det er nemt at ankomme til festivalpladsen med offentlig transport.

Transportpartnerskaber kan hjælpe udviklingen på rette vej. Siden 1996 er toget stoppet ved trinbrættet på campingområdet, og gennem vores partnerskab med DSB har vi etableret en tidssvarende stationsbygning og udvidet rejseplanen med direkte afgange mellem festivalen og Københavns Hovedbanegård.

Gennem samarbejde med Flixbus kan gæsterne komme nemt og enkelt med bus fra Jylland og Fyn.

Forandringer gennem fællesskaber


Forandringer kan opstå i fællesskaber, hvor mennesker udveksler holdninger og kan påvirke hinanden positivt. I 2008 var Silent & Clean Roskilde Festivals første grønne campingareal, mens Clean Out Loud opstod i 2011 i samarbejde med Vallekilde Højskole.

I 2022 er hele festivalens østlige campingområde udviklet til fællesskabsorienterede 'bydele' med navne som Common Ground, Leave No Trace og Clean Out Loud. Her har deltagerne på forhånd har meldt, at de vil bidrage til en positiv affaldskultur og i fællesskab holde området rent under festivalen, og når de forlader den.

Også programmets kunstnere og aktivister kan især inspirere til klimahandling og global forandring gennem debatter, reflektioner og holdninger.

I 2022 kan festivalgæsterne blandt andre møde klimaaktivisterne fra Fridays for Future og Den grønne Ungdomsbevægelse i 'forsamlingshuset' Flokkr, mens Operation Dagsværk, Det Cirkulære Laboratorium og Bureau of Interspecies Communication sætter klima og biodiversitet er på dagsordenen i dem nye Klimapavilion.

Dyk ned i 2022-programmets holdninger, kunst og aktivisme her.