Social ansvarlighed handler om etiske og sociale forhold: om mangfoldighed, tilgængelighed, tryghed, retfærdighed og lige vilkår for mennesker.

Roskilde Festival har et særligt ansvar for at styrke ungdomslivet og unges stemmer. Med over 100.000 deltagere i festivalbyen med en gennemsnitsalder på 24 år har vi en størrelse, der forpligter, og et potentiale til at skabe lydhørhed, stillingtagen og forandring, som skal bruges med ansvar.

Vi både kan og vil præge holdninger blandt unge om samtidsaktuelle temaer som klima og seksualitet, og samtidig støtter vi året rundt unges initiativer gennem vores donationer.

Vores indsatser har ofte afsæt i aktiviteter på selve festivalen og med en ambition om, at de også gør en forskel i omverden.

Vi har derfor udviklet en handleplan for diversitet og lighed. Frem mod 2025 har vi sat konkrete målsætninger for vores arbejde med social bæredygtighed og nedsat tre indsatsområder, som er mangfoldighed, adfærd og trivsel. Læs handleplanen her.

Emner på denne side:

  • Ny solidaritet og unges aktivisme
  • Donationer til gavn for børn og unge
  • Udvikling af frivillighed
  • Respekt og ansvarlighed
  • Fokus på tilgængelighed

Ny solidaritet og unges aktivisme

Roskilde Festival er et mødested mellem tusinder af unge stemmer og holdninger. Som ungdomskulturelt samlingssted stiller vi festivalen til rådighed som platform for unge entusiaster og aktivister, der vil engagere sig i at gøre en forskel. Vi bruger festivalbyen som en forstærker af stemmerne, der ofte har svært ved at komme til orde andre steder i samfundet.

I 2019 valgte vi Solidaritet som et tværgående tema på tværs af festivalens hundredvis af koncerter, debatter, performances og workshops. Solidaritet som begreb skal ses i en nutidig, global forståelse, der går på tværs af generationer og landegrænser.

Donationer til gavn for børn og unge

Foreningen Roskilde Festival, der står bag begivenheden Roskilde Festival, har som formål at støtte initiativer for børn og unge og at støtte humanitære og kulturelle organisationer.

Det betyder, at al overskud fra festivalen doneres til velgørende og almennyttige formål.

Siden 1970’erne har festivalen udloddet cirka 409 millioner kroner.

Vi indgår partnerskaber med nogle donationsmodtagere, f.eks. Turning Tables, Rapolitics og Ungdomsbureauet, som udmønter sig i konkrete oplevelser. Samtidig involverer vi omverden i udvælgelsen af donationsmodtagere.

Læs om donationer i årsskrift

Udvikling af frivillighed

Cirka 31.000 frivillige bidrager til at skabe Roskilde Festival. De får hjulene i festivalbyen til at dreje rundt, og de udgør sammen det unikke fællesskab, som mange forbinder med Roskilde Festival. Alle frivillige bidrager til, at Roskilde Festival kan donere hele sit overskud til velgørenhed efter festivalen.

Vores mangeårige frivillige fundament kan samtidig bruges til at udvikle ny viden om frivillighed i civilsamfundet. Vi samarbejder derfor med andre organisationer om forskning og undersøgelser af frivillighed og drivkræfterne bag engagementet.

Bl.a. har vi udviklet en række ledelsesværktøjer sammen med Tuborgfondet, og vi samarbejder med Roskilde Kommune og byens foreninger om at styrke frivilligheden lokalt i Roskilde.

Q&A: sådan udvikler vi det frivillige engagement
Fakta: Sådan bliver du frivillig

Respekt og ansvarlighed

Vi involverer festivalens gæster og frivillige i forebyggelse af krænkende og grænseoverskridende adfærd med et mål om at bevare positivt fællesskab mellem de mere end 100.000 beboere i festivalbyen.

Vores erfaring er, at der kan opstå mistrivsel og dilemmaer i mødet mellem fest og respekt. Det er en udfordring, som vi deler med arrangører i andre festmiljøer.

Med adfærdsindsatsen Orange Together ønsker vi at forebygge krænkende og grænseoverskridende adfærd og inspirere deltagerne til at sætte standarder for socialt acceptabel adfærd på både festivalen og i dens omverden.

Samtidig samler vi viden og netværk og bidrager på den måde til forandring andre steder i samfundet, hvor problematikkerne også findes.

Læs om Orange Together

Vi vil udfordre normerne blandt unge i et miljø, hvor festkalenderen i forvejen er tætpakket. Vi viser, at det er muligt at feste uden at være påvirket, og at det er helt ok at sige nej tak til (mere) alkohol.

Kampagnen We are Under the Influence of Music involverer deltagerne i reflektioner om beruselse, og vi øger tilgængeligheden af alkoholfrie drikkevarer og inviterer til fællesskaber og aktiviteter i dagstimerne som alternativer til fest i lejren.

Læs om ansvarlig festkultur her

Fokus på tilgængelighed


Roskilde Festival skal opleves som tilgængelig for alle, som elsker vores bud på festivalkultur og fællesskaber. Vi arbejder derfor konstant på at mindske barriererne for deltagelse og øge oplevelsen af både fysisk og mental tilgængelighed på festivalpladsen.

Nogle oplever festkulturen og de tætte menneskemængder som fysiske og psykiske barrierer, mens andre oplever identitetsmæssige eller kulturelle begrænsninger. Vores mangfoldighedsindsatser foregår især via partnerskaber, og formålet er at skabe et aktivt inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage, bidrage og føler sig inkluderet.

Læs mere om tilgængelighed