DET FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Roskilde Festival engagerer cirka 31.000 frivillige. Læs her hvordan de er organiseret, og hvordan festivalen udvikler det frivillige engagement

Hvor mange er frivillige på Roskilde Festival?
Cirka 31.000 frivillige er engageret i løbet af festivalen. Tallet har ligget mellem 30-32.000 gennem de seneste fem år. Heraf er ca. 20.000 frivillige tilknyttet de omkring 200 foreninger, NGO’er og private erhvervsdrivende, der deltager med handel, holdningsindsatser eller værts- og serviceopgaver.

1.200 er frivillige året rundt i Foreningen Roskilde Festival med ansvar inden for f.eks. projektledelse, budgetstyring og programindhold. De resterende 10.000 er ligeledes frivillige i Foreningen Roskilde Festival, men lægger størstedelen af deres indsats lige før, under og efter festivalen.

Uanset organiseringen bidrager alle frivillige til at få hjulene i festivalbyen til at dreje rundt og til at skabe det unikke fællesskab, som mange forbinder med Roskilde Festival. Og alle frivillige bidrager til, at Roskilde Festival kan donere hele sit overskud til velgørenhed efter festivalen.

Hvem er de frivillige?
De frivillige på Roskilde festival udgør en lige så varieret gruppe, som de frivillige man møder i landets mange foreninger. Man kan være frivillig, når man er er 15 år, og der er frivillige i alle aldre derover.

Størstedelen af de frivillige (>40%) har de seneste fire år været i aldersgruppen 20-29 år. Dog er der blandt de 1.200 frivillige, der lægger en indsats hele året, også mange i alderen 30-59. De frivillige kommer fra alle egne af landet, men der er især stærk lokal støtte, hvormed ca. 5.500 af de frivillige hvert år er fra Roskilde området.

Derudover deltager omkring 2.000 internationale frivillige. Siden 2014 har vi haft et samarbejde med DIS - Study Abroad, så nordamerikanske studerende får muligheden for at deltage som frivillige. Derudover samarbejder vi med udenlandske foreninger, der deltager på lige fod med danske foreninger.

Hvor lang tid er man frivillig?
Engagementet rækker sig fra hundredvis af timer året rundt som projektansvarlige til fastdefinerede vagter i boder og ved adgangsporte under festivalen. Timeantallet svinger meget fra frivillig til frivillig, og som i enhver anden forening, hvor frivillige løser opgaverne i fællesskab, hænger indsatsen ofte sammen med engagementet.

Flertallet lægger 32 timer, hvis man er tilknyttet en forening med opgaver i hele åbningsperioden, og 24 timer for frivillige i foreninger med opgaver gennem de fire dage på den indre festivalplads. Helsårsfrivilliges timer skal tælles i hundreder.

Hvordan bliver man frivillig?
Ligesom i de mange foreninger landet over, er det meget forskelligt, hvordan man starter som frivillig. Nogle frivillige er blevet hevet med af venner eller familie, andre er blevet hvervet af deres forening, og andre igen har selv opsøgt en sag, som de var passionerede om.  Man kan også blive frivillig ved at kontakte en af de mange foreninger (inklusiv Foreningen Roskilde Festival), som hvert år søger frivillige.

Både Foreningen Roskilde Festival, foreninger og private stadeholdere lægger bl.a. opslag om ledige opgaver på festivalens hjemmeside og i Facebook-gruppen Roskilde Festival – Become A Volunteer.

Hvad kendetegner de frivilliges trivsel og engagement?
En tilfredshedsundersøgelse fra 2018 viste, at langt de fleste er glade for at være frivillige på Roskilde Festival. Ifølge undersøgelsen var 86% tilfredse med at være frivillige på festivalen, 87% ville anbefale andre at blive frivillig, og 78% forventede at blive frivillig igen på Roskilde Festival 2019.

Motivationen for at være frivillig på festivalen er spredt. For nogen handler det om at støtte deres lokale forening. Andre vil gerne være en del af noget større eller støtte festivalens almennyttige formål. For nogle handler det primært om at få adgang til festivalen.

Dog er det fælles for de frivillige, at det sociale aspekt af deres frivilligindsats og fællesskabet betyder meget, hvilket afspejles i deres engagement.

Kan alle blive frivillige på Roskilde Festival?
Alle er velkomne som frivillige, og vi ønsker en så mangfoldig frivilliggruppe som muligt.

Formelt skal man være fyldt 15 år inden første vagt, og der gælder særlige arbejdsmiljøregler for frivillige mellem 15 og 17 år.

Frivillige på dagpenge skal tale med sin A-kasse om mulighederne. Kommer man fra et andet land end Danmark, gælder en række vilkår og regler om ophold og arbejdstilladelse, der er beskrevet her.

Hvordan udvikler I frivilligheden?
Hvert år foretager vi en tilfredshedsundersøgelse blandt de frivillige, som bruges til at identificere områder, hvor vi kan udvikle og forbedre oplevelsen.  

I 2017 udviklede vi et frivilligmanifest for at højne engagement, trivsel og motivation. Manifestet, der beskriver en rækker fælles principper og forventninger, kan læses her (side 44-45)

Siden 2017 har vi arbejdet på at styrke relationerne og samarbejdet med de foreninger, der deltager med handels, værts- og serviceopgaver. Indsatserne inkluderer uddannelse af frivillige ledere, netværksarrangementer, dialogudvalg, lederskabskursus, rekrutteringsworkshops og ensartede vilkår for frivillige på festivalpladsen

Sammen med Tuborgfondet har vi udviklet en række ledelsesværktøjer til brug for frivillige. Derudover samarbejder med forskningsgrupper samt Ph.d.- og specialestuderende, som undersøger frivilligheden hos Roskilde Festival.

Vi samarbejder lokalt med Byens Hus, INSP, Frivilligcenteret, Fjordglimt og Kulturcosmos om at arrangere frivilligugen i Roskilde Kommune og sammen med Roskilde Kommune samler vi viden om frivilligheden lokalt. Derudover samarbejder vi med foreningen Bistedet om at give unge psykisk sårbare mulighed for at prøve sig selv af som frivillig.

Hvordan uddanner I de frivillige?
Det er de respektive foreninger og team, der står for oplæring i de i de specifikke arbejdsopgaver. Vi anvender også en e-learning platform, hvor blandt andre safety-værter tager kurser i f.eks. beredskab. 

Derudover udgiver vi hvert år en guide med praktiske informationer og beskrivelser af roller og ansvarsområder.

Hvad er udfordringerne, når man organiserer frivillige på Roskilde Festival?
Roskilde Festival er et midlertidigt arrangement, der kun finder sted otte dage om året. I andre frivilligt baserede foreninger deltager man typisk året rundt. Og selvom op mod 1.200 frivillige er deltager hele året, er midlertidigheden en udfordring.

Denne udfordring kommer f.eks. til udtryk i planlægning og i rekruttering, når 31.000 frivillige (en arbejdsstyrke der svarer til Danmarks sjettestørste virksomhed) går sammen i en uge om at skabe en festivalby, der i indbyggertal svarer til Danmarks fjerde største by.

Denne midlertidige udfordring blev for nogle år siden kaldt ”det umuliges kunst” i Mandag Morgens ledelseskanon.

Hvorfor må virksomheder engagere frivillige?
Nogle frivillige er engageret i madboder ejet af private restauratører og virksomheder som f.eks. Gorm's Pizza, Folkets Madhus, Boutique Fisk og Naturmælk.

De privatejede partnere bidrager til, at vi har et bredt sortiment, som passer til de forskelligartede behov i en stor festivalby.  Samtidig bidrager alle stadehavere – og dermed alle frivillige - økonomisk direkte til Foreningen Roskilde Festivals almennyttige formål. Det sker gennem et donationsbidrag på 12 % af omsætningen inkl. moms.

Denne model for private virksomheders inddragelse af frivillige understøtter Roskilde Festivals almennyttige formål. Frivillighed som en kerneværdi, og alle privatejede aktører bidrager direkte til målet om at generere et økonomisk overskud til udlodning.

Hvilke udviklingstendenser i frivilligheden oplever i på Roskilde Festival?
Vi ser bl.a. en stigning i interessen for at bidrage til bæredygtige initiativer. Her deler de frivillige en interesse for initiativer på campingområdet som Dream City, Clean Out Loud, Leave No Trace og Silent and Clean.

Derudover oplever vi en tendens i retning af, at et stigende antal frivillige i mindre grad ønsker at engagere sig langsigtet i en forening, men i højere grad foretrækker at støtte om en sag eller en bevægelse i en afgrænset periode.

Vi fokuserer derfor på at imødekomme efterspørgslen på netop almennyttige og bæredygtige projekter.

Hvilke initiativer for frivillige laver I i 2019?
Vi hylder de frivillige, der gør en ekstra indsats for fællesskabet med kampagnen RFheroes. I år er kampagnen henvendt til alle 31.000 frivillige på festivalen. De festivalhelte, der inspirer andre, får deres navn graveret i en Walk of Fame foran Orange Scene, så vi altid kan mindes deres heltegerninger.

Vi udvider den frivillige ’landsby’ Volunteers’ Village med større afslapningsområde og nye boder.

Campingområdet Volunteer Camping er gratis og fra i år har alle frivillige adgang.

Vi serverer klimavenlige måltider i de frivilliges kantiner.

Tilbage: Social bæredygtighed