INDSATSER MOD GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD

Vi involverer festivalens gæster og frivillige i forebyggelse af krænkende og grænseoverskridende adfærd. Få overblikket over adfærdsindsatsen Orange Together og tryghedsskabende initiativer på Roskilde Festival 2022

Vi har arbejdet med adfærd på festivalen gennem flere år. I 2022 koncentrerer vi indsatserne mod grænseoverskridende adfærd om disse områder:

 • Fortsættelse af adfærdsindsatsen Orange Together
  Siden 2018 har vi anvendt betegnelsen Orange Together for festivalens fokus på fællesskab og positiv adfærd. Orange Together handler om respekt for andres grænser for der i gennem at passe på festivalens særlige fællesskab.

  Ved at forsætte indsatsen ønsker vi at forebygge krænkende og grænseoverskridende adfærd og inspirere deltagerne til at sætte standarder for socialt acceptabel adfærd på både festivalen og i dens omverden.

  Gennem videndeling med omverden ønsker vi at bidrage til forandring andre steder i samfundet, hvor problematikkerne også findes.

  På festivalen i 2022 kan gæster og frivillige bl.a. opleve en involverende dialogindsats samt en række initiativer, som er beskrevet nedenfor.

  Formålet med Orange Together er formuleret i Orange Together-kodekset.

 • Tryghed gennem beredskab og uddannelse
  Roskilde Festivals beredskab består af værter, samaritter og opsøgende socialarbejdere (Social Workers), der kan skabe tryghed, tillid og dialog. Vi samarbejder tæt med politiet, og vi indsamler viden gennem dialog med eksperter inden for adfærd i by- og nattelivet.

  Som forberedelse af festivalen i 2022 gennemgår service- og safety-frivillige, som udgør langt størstedelen af festivalens frivillige, en e-learning-program, hvor krænkende adfærd indgår som et selvstændigt modul.

  Dette øger deres viden og kompetencer i forhold til at håndtere og indrapportere krænkende adfærd og gør dem i stand til at agere som ambassadører for god adfærd.

  Service- og safety-frivillige understøttes af teams med specifikke erfaringer på området, som kan aktiveres, hvis behovet opstår for fokuseret dialog og håndtering af konkrete krænkende hændelser.

  Beredskabets Social Workers – et team bestående af psykologer, misbrugskonsulenter, pædagoger fra specialområderne og andre faggrupper – bevæger sig opsøgende rundt i festivalbyen døgnet rundt for at hjælpe dem, der har behov. Teamet arbejder forebyggende og opsøgende og kan yde psykisk førstehjælp og holder især fokus på de helt unge festivalgæster.

  Alle social workers har en faglighed, der bygger på at skabe safer spaces, som er en betegnelse for et frirum, hvor enhver kan deltage sig uden føle sig uvelkommen eller usikker på grund af sin identitet (læs mere om safer spaces nedenfor).

  Læs om beredskabets enheder og samarbejde om sikkerhed om myndighederne

 • Involverende dialog med gæster og frivillige
  Frivillige fra Orange Together vil skabe dialog med og mellem festivaldeltagere om grænser, respekt og erfaringer med krænkende adfærd på og uden for Roskilde Festival.

  Indsatsen anvender et dialogspil, hvor deltagerne forholder sig til udtalelser og adfærd og dermed reflekterer over, hvordan de vil reagere på konkrete situationer og dilemmaer.

  Samtalerne kan forebygge misforståelser og skabe fælles erkendelse. En spilbaseret tilgang til dialog har på tidligere festivaler været anvendt som et effektivt redskab til at involvere gæsterne i svære samtaler om egne og andres grænser.

 • Handlingsanvisning til gæster og frivillige
  Erfaringer fra tidligere festivaler har understreget et behov for skærpet fokus på social sanktionering.

  I Roskilde Festivals app og på hjemmesiden finder gæster og frivillige handlinganvisende guides til at gribe ind og sige fra, når man oplever situationer med krænkende adfærd.

  Vejledningerne skal hjælpe gæster og frivillige i situationer, hvor man er i tvivl om, hvordan man skal handle, eller hvordan man kan få hjælp.

  Som supplement til handlingsanvisningerne kan man her læse Roskilde Festivals principper for forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd.

  Frivillige og ansatte hos Roskilde Festival finder via festivalens app også link til en uafhængigt administreret whisteblower-ordning, hvor man anonymt og fortroligt kan indberette en oplevelse af grænseoverskridende adfærd.

  Find vejledninger om til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd her.

 • Safer spaces på programmet
  Sociale forandringer kan opstå i fællesskaber, hvor man gennem debatter, reflektioner og meningsudveksling påvirker hinanden positivt. I Roskilde Festivals forsamlingshus Flokkr kan man blive klogere på betydningen af safer spaces i festmiljøerne.

  Medlemmer af Københavns Frie Promotere, der alle er festarrangører i den københavnske elektroniske undergrundscene, og repræsentanter fra Sex & Samfund vil fortælle om deres alliance for et tryggere natteliv og om at feste med et safer space-manifest.

  Aktivister fra LGBT+ Danmark inviterer dels til paneldebat om, hvordan safer spaces kan skabes på en festival, og siden inviterer LGBT+ Danmark til et Safer Space Party i Flokkr, hvor enhver kønsidentitet, seksualitet og race er gyldig.

 • Indsamling og deling af viden
  Vi samarbejder med organisationer, der i forvejen har erfaringer med hjælp og håndtering, hvis et overgreb har fundet sted. Vi er i dialog med Rigshospitalets center for seksuelle overgreb, Sex og Samfund og Midt og Vestsjællands Politi.

  Gennem Orange Together-indsatsen indsamler vi viden og skaber netværk, så vi med festivalen som platform også bidrager til forandring andre steder i samfundet, hvor problematikken findes.

  På Roskilde Festival 2022 indsamler vi viden gennem surveys, interviews og observationer.

  Vores erfaringer fra festivalen i 2019 blev fremlagt i en rapport, der bl.a. giver bl.a. indsigt i organisering, partnerskaber, trivselsundersøgelser, forskning og indsatsens fremtidige perspektiver.

 

Q&A om Orange Together og grænseoverskridende adfærd


Hvorfor er
Orange Together nødvendig?
Vi deler en problematik med vores omverden, der handler om, at tankeløs eller grænseløs adfærd kan opleves krænkende for andre. Vi oplever indimellem, at frirummet bruges som undskyldning, når grænser overskrides.

Vi vil gerne påvirke en generel kultur, hvor det i visse sammenhænge for nogle er i orden at overskride andres grænser. Det er den kultur, der er afspejlet i bl.a. #metoo, i vendinger som ’det er bare drengestreger’ og ’det er bare for sjov’ og hos os i ’slap af! Det’ jo Roskilde’.

Det kommer også til udtryk som sexistiske tilråb, uønsket berøring eller fastholdelse

Det er OK at tage på festival for at skubbe til sine egne grænser, men hvis man ikke samtidig viser grundlæggende respekt for andres grænser, opstår der revner i fællesskabet.

Frem for at indføre begrænsende regler sætter vi med Orange Together fokus på, at alle har et medansvar for frirummet. For frirummet eksisterer kun gennem deltagernes opbakning.

Derfor har vi formuleret tre simple ’spilleregler i form at et kodeks: Respektér frirummet, Respektér hinanden og Respektér miljøet. Se det fulde kodeks her.


Hvordan definerer I krænkende og grænseoverskridende adfærd?

Det er respektløs adfærd, hvor man af den ene eller anden grund ikke viser den fornødne og grundlæggende respekt for andre og andres værdier og grænser, men i stedet alene tager udgangspunkt i sig selv. Dette kan opleves af andre som krænkende i forskellig grad.


Hvor udbredt er omfanget af grænseoverskridende adfærd?

Vores egne undersøgelser viser, at omfanget af krænkelser af grænseoverskridende og seksuel karakter er på niveau med by-og natteliv generelt i Danmark.

Langt de fleste deltagere oplever festivalen som et trygt sted, og det er også dette, vi hører fra myndighederne, når de sammenligner med øvrige steder.

Men vi oplever også, at det for nogle deltagere kan være svært at finde grænserne midt i frisættelsen. Det er ikke et problem, der er særskilt for Roskilde Festival, men ligesom i det øvrige by- og natteliv oplever vi også grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd.


Hvad gør I, når I observerer grænseoverskridende adfærd på pladsen?

Samtalen er altid udgangspunktet for os, så vi starter med en dialog. Det kan føre til en mundtlig advarsel og også advarselsarmbånd, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. Er yderligere handling påkrævet, kan man blive bortvist for en dag eller resten af festivalen.


Hvad er jeres råd hvis man oplever grænseoverskridende adfærd?

At de fortæller os og andre om det. Det er en udfordring, at det har været tabubelagt at fortælle om, at man har være udsat for krænkende adfærd.

Vi har hørt beretninger om, at unge kvinder er og har været bange for at blive opfattet som kedelige og snerpede og samtidig frygter at blive udelukket fra et fællesskab, mens det er endnu sværere for unge mænd at fortælle andre om det.

Konkret kan man opsøge vores service- og safety-frivillige på pladsen, som er i stand til at tilkalde den rette hjælp til den konkrete situation. Det kan være Social Workers, som kan hjælpe med at håndtere den aktuelle problemstilling.

I vores app, hjemmeside og via storskærme kan gæster og frivillige finde guides til at gribe ind og sige fra, når man oplever situationer med krænkende adfærd og hvor man er i tvivl om, hvordan man skal handle, eller hvordan man kan få hjælp.

Hvad gør I ellers for at skabe en ansvarlig festkultur?
Ud over Orange Together møder deltagerne andre indsatser og initiativer, der bakker op om en ansvarlig festkultur, f.eks. kampagnen Roskilde Against Drugs og indsatser for ansvarlig alkoholindtagelse og udskænkning.

Læs ansvarlig festkultur her

Tilbage: Social Bæredygtighed