SIKKERHED OG ANSVARLIGHED

Vi har konstant fokus på sikkerhed, beredskab og ansvar og samarbejder med myndighederne, forskere og uddannelsessteder for at gøre festen sjov og sikker for alle.

Her er et overblik over de væsentligste indsatser og funktioner.

Vurdering og planlægning:

 • PET’s Trusselsvurdering og generel trusselsbillede
  Roskilde Festival er løbende i dialog med politiet, og de er af den opfattelse, at der i øjeblikket ikke er en ændring i truslen rettet mod Roskilde Festival.

  Læs Politiets Efterretningstjenestes (PET) officielle udmelding her

  Når vi planlægger Roskilde Festival, tager vi højde for trusselsbilledet, og vores personale er instrueret og trænet til deres arbejde, og vi arbejder altid med opmærksomhed på terrortruslen i Danmark.

  Vi tager sikkerheden meget seriøst – på alle punkter – og vi justerer løbende vores sikkerheds-setup. Der foretages nogen visitation ved vores indgang til musikområdet. Vi mener, at sikkerheden skal være justeret i henhold til truslen, og at vi ikke skal implementere unødige gener eller skræmmebilleder for vores gæster.
 • Sikkerhedsplanen
  For at opnå tilladelse til at afholde festivalen skal Roskilde Festival indlevere en plan til myndighederne for, hvordan festivalen arbejder med at skabe trygge rammer, og ikke mindst for hvordan festivalen sikrer, at lovgivningen følges.

  Der er regler og love omkring mange forhold, og inden for sikkerhed er der især fokus på brandregler og lovgivning omkring festivalens ansvar.

  Hvert år indsender Roskilde Festival denne sikkerhedsplan til myndighederne i starten af maj. Roskilde Festival er efterfølgende forpligtet til at følge planen i måden at arbejde og indrette festivalen på.

  Det betyder, at der arbejdes meget klart med instrukser til de frivillige og med aktive og synlige ledere i området, der har ansvaret for, at festivalen følger retningslinjerne, som er aftalt med politi, brandvæsen og regionen.

Beredskab
Når mange mennesker er samlet, kan det ikke undgås helt, at nogle kommer til skade, eller der opstår uroligheder. Derfor har festivalen et større beredskab bestående af læger, sygeplejersker, samaritter, social workers og vagter. Her kan du læse om de forskellige enheder:

 • Medicinsk Beredskab
  Det medicinske beredskab består af cirka 400 læger, sygeplejersker og samaritter fordelt over både campingområde og festivalplads. De hjælper mest med vabler og vandmangel, men kan håndtere alle slags situationer.
 • Social Workers
  Social workers – et team bestående af cirka 90 psykologer, misbrugskonsulenter, pædagoger fra specialområderne og andre faggrupper – bevæger sig rundt i festivalbyen døgnet rundt for at hjælpe dem, der har behov. Teamet arbejder forebyggende og opsøgende og kan yde psykisk førstehjælp og holder især fokus på de helt unge festivalgæster.
 • Crowd Safety
  Crowd safety er til stede helt tæt på koncertdeltagerne under alle koncerter. Med vand, håndsrækninger og køligt overblik sørger de for, at koncerterne bliver afviklet både sjovt og sikkert.
 • Safety-Værter
  Safety-værterne har særlig træning inden for sikkerhed, konfliktløsning og indsatsopgaver. De arbejder dialogorienteret og tager sig generelt af mindre konflikter.
 • Security
  Security foretager indsats ved større konflikter eller håndterer udsmidninger. De tilkaldes, hvis andre enheder har brug for ekstra støtte i særlige situationer.
 • Serviceværter
  Serviceværter dækker over en lang række servicerende funktioner på campingområderne, ved ind- og udgange og på andre centrale placeringer. Hvis de oplever situationer, som de har svært ved at håndtere, tilkaldes safety-værter.

Organisering
Roskilde Festival har en Sikkerhedschef, Morten Therkildsen, der har det overordnede ansvar for Roskilde Festivals sikkerhed.

Festivalarealet er opdelt i forskellige områder, og hvert område har en ansvarlig, som arbejder året rundt på at få planlagt, hvordan festivalen byder gæsterne velkommen og sørger for, at festivalen er klar til afvikling med den mindste risiko for, at folk kommer til skade.

Godt 6.000 frivillige er involveret i opgaverne med at tage sig af adgangskontrol, monitorering af gæsterne, føre brandtilsyn eller skabe trygge rammer for gæsterne.

Tilbage: Social bæredygtighed