Q&A: OPEN CALL 2022

Få svar på dine spørgsmål om Roskilde Festivals Open Call 2022
 
Hvad er Open Call ’22? 
Open Call ’22 er Roskilde Festivals invitation til foreninger og organisationer om at søge om midler fra Foreningen Roskilde Festivals økonomiske overskud efter festivalen i 2022.  

Med årets Open Call fokuserer vi særlig på at gøre en forskel for sårbare børn og unge på deres vej gennem livet. Det gør vi ved at aktivere kunst og kultur i sociale, forebyggende eller behandlende indsatser – eksempler kan være kunst- og kulturoplevelser og kreative fællesskaber, hvor unge deltageres egne erfaringer kan bearbejdes.

Voksende mistrivsel og omfanget af unge, der lever uden for samfundets fællesskaber, kalder på nytænkning.

Open Call ’22 handler derfor om at sætte kunsten og kulturens trivselsfremmende potentiale i spil over for unge i sårbare livssituationer.  

Hvem kan ansøge?
Vi støtter aktører inden for humanitære, kulturelle, sociale og sundhedsmæssige områder, der anvender kunst og/eller kultur i deres indsatser for at styrke børn og unges livsglæde, robusthed, handlekraft og trivsel. 

Foreningen Roskilde Festivals overordnede formål er at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte almennyttigt, humanitært og kulturelt arbejde. Vi kan kun støtte almennyttige organisationer. Dette betyder, at aktiviteter skal være åbne og gratis at deltage i.  

For at ansøge skal foreningen som udgangspunkt have et CVR-nummer, vedtægter og et årsregnskab. Hvis I ikke er en etableret forening endnu, kan I stadig ansøge ved at uploade et udkast til vedtægter og et dokument, der forklarer at første årsregnskaber endnu ikke foreligger.   

Vi uddeler ikke midler til enkeltpersoner. 

Hvad kan man søge til?
Der kan ansøges til et afgrænset projekt eller til organisationens generelle virke, hvis det lever op til formålet for Open Call. I ansøgningsskemaet skriver vi ’Indsatsen’, som både kan beskrive det generelle arbejde og et specifikt projekt.  

Vi støtter både drift og aktiviteter. 

Hvis en indsats indgår i et tværgående partnerskab, skal der vedlægges en bekræftelse af partnerskab til ansøgningen. 

Et projekt behøver ikke at være planlagt i detaljen ved ansøgningstidspunktet. Vi skal vide, hvad formål, indhold, målgruppe og metode i projektet er, og vi skal have en overordnet tidsramme og et estimeret budget for at kunne vurdere din ansøgning.  
 
Vi tror på mennesker og hylder også det gode initiativ og går gerne i dialog med de modtagere, som vi udvælger.  

Hvor meget kan man søge om? 
Vi støtter både større og mindre indsatser. Til dette Open Call støtter vi med mellem 50.000 og 700.000 kroner.  

Ansøgninger vurderes kravsafstemt i forhold til budgetstørrelse. Det betyder, jo større beløb, der ansøges om, desto større krav stiller vi til projektbeskrivelsen, herunder problem- og kontekstanalyse, målgruppebeskrivelse og strategi for at nå projektets målsætninger. 

Hvilke kriterier lægger I vægt på?
Vi lægger vægt på disse kriterier i udvælgelsen af modtagere:

  • Kobling mellem kunst, kultur og mental sundhed: Vi støtter initiativer, der udvikler, demonstrerer og formidler sammenhængen mellem kultur, trivsel og mental sundhed.
  • Nyskabelse: Vi ser gerne initiativer, som tester nye idéer og tilgange, som kan demonstrere stærke sammenhænge mellem kunst, kultur og unges trivsel.
  • Børn og Unge: Indsatsen skal styrke børn og unges trivsel og mentale sundhed. Målgruppen for indsatsen skal være børn eller unge i alderen 10-29 år.
  • Fællesskab: Vi tror på fællesskabets kraft og at udfordringer bedst løses på tværs af fagligheder og sektorer. Derfor prioriterer vi tværfaglig inspiration og samarbejder og gerne indsatser, hvor frivillige gør en forskel for fællesskaberne. 

Hvordan ansøger jeg?
Der søges via dette link til ansøgningsplatformen.  
 
Vi anbefaler, at du opretter en profil og orienterer dig i ansøgningsplatformen på forhånd. I ansøgningssystemet uploades ansøgning, budget, vedtægter samt seneste årsregnskab.   

Bemærk, at det kræver NemID for at logge på platformen og oprette en brugerprofil. Det kan enten være ansøgende organisations virksomheds-NemID eller privat NemID på den person, der ansøger på vegne af en organisation.

Støtter I projekter uden for Danmark?
Ja. Til dette Open Call støtter vi initiativer både i Danmark og resten af Europa.  

Kan tidligere modtagere af donationer fra Roskilde Festival søge?
Ja.

Hvornår er ansøgningsfristen? 
Ansøgningsperioden er 5. december 2022 til 22. januar 2023 kl. 23.59. 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning? 
Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt efter fristen er udløbet 22. januar.  

Vi forventer op til seks ugers behandlingstid afhængigt af antallet af ansøgninger.

Efter udvælgelse af donationsmodtagere følger en periode med juridisk godkendelse af donationerne hos Skattestyrelsen. Det bevirker, at der kan gå yderligere op til tre måneder, før vi kan give endeligt tilsagn og udbetale donationen.

Hvem kan jeg kontakte med flere spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kan du kontakte os på e-mail donations@roskilde-festival.dk    

Hvor kan jeg læse mere om Roskilde Festivals donationsarbejde? 
Roskilde Festival er en almennyttig og velgørende organisation, som udlodder alt overskud til gavn for kulturelt arbejde for især børn og unge.  
 
Du finder vores fulde donationspolitik for 2022-2025 på denne side.