Økonomisk bæredygtighed handler om skabe begivenheder, der understøtter formålsparagraffen om at sikre økonomisk overskud til udlodning. Samtidig handler om det om at passe på festivalorganisationen og sikre dens eksistens på lang sigt.

Roskilde Festival har til formål skabe et økonomisk overskud, der udloddes til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde til gavn for især børn og unge.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan festivalorganisationen lever op til sit formål og sikrer en bæredygtig økonomisk udvikling.

Emner på denne side:

  • Generering af overskud til udlodning
  • Platform for indtjening til civilsamfundet
  • En almennyttig virksomhed

Generering af overskud til udlodning

Foreningen Roskilde Festival, der arrangerer festivalen, har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge, samt at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde. Siden begyndelsen i 70'erne har festivalen genereret cirka 409 millioner kroner til udlodning.

Disse aktiviteter er samlet set med til at sikre Roskilde Festival som en begivenhed og organisation, der gør en økonomisk forskel for andre gennem udlodning af overskuddet.

Få overblikket over donationsmodtagerne i Årsskriftet.

Læs hvordan vi prioriterer donationerne i Roskilde Festival-gruppens donationsstrategi (pdf)

Platform for indtjening til civilsamfundet

Vi skaber festivaloplevelsen sammen med andre foreninger og organisationer fra store dele af kulturlivet. Roskilde Festival fungerer på den måde som en platform for andre aktører, der via deres deltagelse på festivalen kan genere midler til gavn for deres virke.

I 2019 opnåede mere end 200 forskellige aktører et samlet overskud på 31,5 mio. kr. ved at deltage med blandt andet madhandel og en lang række værts- og serviceopgaver.

Samlet løfter aktørerne festivaloplevelsen, og deres deltagelse er samtidig en måde, hvorpå vi som festival kan bidrage økonomisk til udviklingen af kulturlivet og civilsamfundet, der rækker ud over Foreningen Roskilde Festivals økonomiske overskud.

Få overblikket over de deltagende foreninger og NGO’ers indtjeninger i Årsskriftet (2021, side 45)

En almennyttig virksomhed

Vores omdrejningspunkt er arrangementet Roskilde Festival hver sommer. Men det almennyttige formål gælder også alle de andre aktiviteter, som vi deltager i året rundt.

Vi har samlet alle vores aktiviteter i en virksomhed, som vi kalder Roskilde Festival-gruppen. Gruppen består af en forening og en fond med hver sin økonomi og administration.

Foreningen Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde Festival, mens Fonden Roskilde Festival sætter organisationens mange kompetencer i spil andre steder – f.eks. når vi hjælper kunder og omverden med rådgivning, eventsikkerhed, gastronomi, oplevelsesdesign, projektledelse og logistik gennem RF Experience.

Da foreningen donerer hele sit økonomiske overskud efter hver festival og derfor ikke har en opsparing i banken, kan fonden hjælpe foreningen, hvis denne skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Med organiseringen i Roskilde Festival-gruppen har vi fremtidssikret arrangementet Roskilde Festival og samtidig sikret, at alle vores aktiviteter understøtter samme almennyttige formål.

Roskilde Festival-gruppen har sin egen hjemmeside. Her får du overblikket over de juridiske enheder samt vedtægter, årsrapporter, forretningsorden og principper for forenings- og fondsledelse.