Miljømæssig bæredygtighed handler om at passe på miljøet og skabe de bedste betingelser for mennesker og miljø.

Roskilde Festival samler over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – ligesom vi selv gør det i opbygningen af festivalen. Og vi har alle et fælles ansvar for at passe på klimaet, skåne naturen og beskytte biodiversiteten.

Det gør vi især ved at sænke vores forbrug og fokusere på ansvarligt indkøb og forbrug af vand og energi. Vi anvender samtidig cirkulære principper for at reducere affaldsmængder og sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Her kan du læse om vores mål og indsatsområder, der skal bidrage til miljømæssig bæredygtig udvikling.

Emner på denne side:

  • Cirkulær festival
  • Bæredygtige partnerskaber
  • Økologi og bæredygtig handel
  • Energi- og ressourceforbrug
  • Øget offentlig transport

Cirkulær festival

Brug-og-smid-væk-kulturen er en trussel mod hele verdens tilstand, og forbrugssamfundets negative konsekvenser findes på vores festival såvel som i det omgivende samfund. Gennem de seneste 20 år er festivalens affaldsmængder gennemsnitligt steget med 76 tons om året. Det skal vi gøre op med.

Vi gør det ved hjælp af principperne i den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi handler om at reducere affaldsmængder, om at genbruge produkter og om at sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet. Derfor har vi udviklet en handleplan for vores ressource- og affaldshåndtering.

Frem mod 2024 vil vi reducere den totale affaldsmængde med 30 procent i forhold til 2019, hvilket svarer til en total affaldsreduktion på 600 tons, og vi vil øge genanvendelsen til 55 procent.

Læs planen for ressource- og affaldshåndtering.

Udvikling gennem partnerskaber 

Roskilde Festivals midlertidighed og høje befolkningstæthed gør festivalbyen til et særegent laboratorium i forhold til bæredygtighed, byplanlægning og nye løsninger. Samtidig skubber innovation og ny teknologi på den bæredygtige udvikling.

Derfor samarbejder vi med andre organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om bæredygtige løsninger.

I forår 2021 har vi igangsat Det Cirkulære Laboratorium i samarbejde med Tuborgfondet. Målet er at skubbe på den grønne udvikling og påvirke danskernes klimaadfærd ved at give unge iværksættere større indflydelse. 

Det mangeårige partnerskab med DTU har givet studerende mulighed for at teste, om deres produkter og idéer er stærke nok i mødet med ’byens’ indbyggere. Partnerskabet med Innovationsfonden giver iværksættere og virksomheder muligheder for at teste innovative løsninger på nogle af verdens udfordringer.

Nogle partnerskaber handler om nye bæredygtige produkter. Vores indsats mod engangsforbrug af drikkekrus er blevet til i samarbejde med Tuborg og en række andre danske festivaler, mens markedspladsen Green Design Market blev til i samarbejde med forbrugerguiden GoGreen Denmark.

Andre partnerskaber handler om holdningsændringer. I 2019 engagerede Danmarks Naturfredningsforening og VedvarendeEnergi festivaldeltagerne i oprydning og affaldssortering gennem spil, leg og workshops, mens Den Grønne Studenterbevægelse udarbejdede en guide til at tage bæredygtigt på festival til brug for vores deltagere.

Økologi og bæredygtig handel

Bæredygtig handel på Roskilde Festival handler om biodiversitet, klimaaftryk og etik.

Vores økologiske udvikling i madboderne nåede 90 % i 2017, og i 2019 var hvert femte af de i alt cirka 1,6 millioner måltider 100 % økologisk, mens kantinerne for frivillige blev 100 % økologisk. Vi har desuden igangsat en omfattende økologisk omlægning på drikkevareområdet.

Siden 2018 har vi systematisk målt hvert enkelt måltids CO2-aftryk ud fra en livscyklustankegang. På denne måde kan vi fremover sænke måltidernes klimabelastning ved at fokusere på boderne med det højeste ændringspotentiale.

Læs mere om bæredygtig og etisk ansvarlig handel her

Energi- og ressourceforbrug

Roskilde Festival kan med sin størrelse sammenlignes med en større by med hundredvis af restauranter, butikker og forsamlingssteder. De 130.000 deltagere har behov for vand og strøm til deres daglige gøremål døgnet rundt, og festivalens scener og boder bruger også strøm og varme.

Vi er godt i gang med en omlægning af festivalens energiforbrug. Vi vil nedbringe de direkte og indirekte udledninger af CO2 i forbindelse med forberedelser, produktion og afvikling af Roskilde Festival.

I 2022 har vi indgået et femårigt partnerskab med energi- og fibernetkoncernen Andel, som skal hjælpe vores omstilling fra fossil til vedvarende energi på vej

Vores mål er at minimere brug af fossile brændsler i vores energiforbrug inden for el, varme og transport af både deltagere, frivillige og kunstnere.

Vi er ved at udvikle en model for aflæggelse af CO2-regnskab og forventer at udgive det første CO2-regnskab i 2022.

Vi arbejder med bæredygtige indkøb og (for)brug af råvarer, produkter og materialer og har fokus på at øge andelen af miljømærkede produkter i vores samlede indkøb.

Øget offentlig transport

Vi ønsker, at så mange som muligt bruger offentligt transport og dermed belaster miljøet mindst muligt gennem deres valg af transportformer.

Over halvdelen af vores deltagere vælger i forvejen offentlig transport eller cyklen, når de skal på festival. Vi opfordrer derfor aktivt alle til at bruge offentlig transport, og vi indsætter shuttle-busser og tog, så det er nemt at ankomme til festivalpladsen med offentlig transport.

Samtidig opfordrer vi alle bilister til at dele køreturen med andre f.eks. gennem samkørselstjenester.

Transportpartnerskaber kan hjælpe udviklingen på rette vej. I 1996 stoppede det første tog med festivalgæster ved perronen på campingområdet. Siden har vi udvidet drift og service, hvilket kulminerede i 2018, hvor vi gennem partnerskabet med DSB etablerede en større og mere tidssvarende stationsbygning og endnu flere direkte afgange mellem festivalen og Københavns Hovedbanegård.