Cirkularitet er vejen til mindre forbrug og færre tons affald. Læs her hvordan Roskilde Festival vil minimere ressourceforbrug og affaldsmængder i de kommende år.

Rejsen mod en cirkulær festival følger vores ressource- og affaldsplan, der beskriver, hvordan vi forebygger affald og skaber mere genanvendelse.

Brug-og-smid-væk-kulturen er en trussel mod hele verdens tilstand, og forbrugssamfundets negative konsekvenser findes på vores festival såvel som i det omgivende samfund.

Gennem de seneste 20 år er festivalens affaldsmængder gennemsnitligt steget med 76 tons om året. Det vil og skal vi gøre op med.

De bæredygtige forandringer skal skabes gennem konkrete målsætninger og indsatser, der er beskrevet i vores ressource- og affaldsplan, der gælder for årene 2020-2024.

Ressource- og affaldsplanen er det værktøj, som skal gøre Roskilde Festival til en cirkulær begivenhed og organisation.

Cirkulære løsninger handler om at reducere affaldsmængder gennem design, om at bibeholde produkter og materialer i brug og om at sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Det betyder, at vi vil minimere ressourceforbruget, genbruge produkter og sikre øget genanvendelse af affaldet på festivalen og ved de andre arrangementer, som vi står bag.

Ressource- og affaldsplanen beskriver de konkrete handlinger og indsatser inden for temaerne design og forbrug, affaldshåndtering for genanvendelse samt tværgående indsatsområder.

Læs ressource- og affaldsplanen:

Mere viden om ressourcer og affald:

Tilbage: Miljømæssig bæredygtighed