Sådan foregår oprydningen efter festivalen.

Læs her om efteroprydningen, der ofte strækker sig ind i efterårsmånederne, og også involverer indsamling af overskudsfødevarer og genbrug af byggematerialer.

Efteroprydningen strækker sig fra den tidligste indsamling af miljøfarligt affald på afslutningsdagen til den endelige håndpilning af cigaretskod og kapsler.

Processen foregår på denne måde:

 • Fælles opfordring: Under hele festivalen har vores værter og affaldshåndteringens frivillige været med til at opfordre festivaldeltagerne til at tage deres brugbare campingudstyr med hjem. Søndag efter festivalen møder cirka 250 af de frivillige ind for at opmuntre til dette en sidste gang samt for at sortere i det, der alligevel er efterladt.
 • Screening af camping: Søndag efter festivalen bliver hele campingområde gennemgået, og farligt affald samt udvalgte fraktioner indsamles. Det drejer sig overvejende om luftmadrasser og batterier.
 • Telte tjekkes: Når deltagerne har forladt campingområdet søndag kl.14.00, tjekker festivalens sikkerhedsværter alle telte igennem for, om der er mennesker i teltene. Derefter hiver de stænger og pløkker ud af teltet og lægger det ned.
 • Til bunke:Når alle telte er tjekket, sendes de store renovationsmaskiner ind. De skubber først alt det store affald sammen i store bunker. Herefter bruges en ’strandrenser’ som samler det mindre affald i nogle lange rækker, som derefter kan grabbes og indsamles i de store bunker.
 • Neddeling af affald: Herefter ryger al affaldet igennem en meget stor maskine, en slags stor persillehakker, som neddeler affaldet. Cirka 240 m3 affald eftersorteres desuden på et automatisk anlæg for at udvinde flere genanvendelige materialer.
 • Forbrænding: Til sidst løftes al affaldet op i containere og køres til forbrændingsanlægget ARGO i Roskilde. Dette arbejde er overstået inden for de første to uger. Herefter er vi klar til finoprydning, og det tager tid.
 • Håndpilning: Når det grove arbejde er overstået, starter pillearbejdet. Alt skal samles op. Det typiske restaffald er cigaretskod, glasskår, metaldimser fra dåser, konfetti og kapsler.

  Når det store affald er fjernet, opprioriteres indsatsen på de vigtigste områder. Hvis der skal afholdes et andet arrangement efterfølgende på et bestemt område, starter indsatsen der.

  Samtidig tjekkes området også for eventuelle gravede huller, som opfyldes igen.

Hvem hjælper med at rydde op?

I 2022 deltager 10 foreninger i efteroprydningen. To foreninger til oprydning på den indre festivalplads og 10 til campingområderne.

Én af de foreninger, der hjælper til at rydde op efter festivalen, er Gaderummet. Foreningen hjælper hjemløse unge og kalder deres indsats for socialpsykologisk fristed for udstødte unge.

Gaderummet slår efter festivalen en lejr op på camping og tilbyder de hjemløse at bo der, til pladsen er helt ryddet.


Hvor mange deltager i affaldshåndteringen?

Cirka 1.200 frivillige er tilknyttet festivalens affaldsindsats. Det inkluderer alt fra planlægning, containervagter, den daglige oprydning foran orange scene hver morgen kl. 4.00, opsætning og nedtagning af mere end 5000 skraldespande, løbende tømning, sorteringsvagter og mange flere derudover.

I efteroprydningsperioden snakker vi ikke om antal frivillige, men om timer, og i 2019 blev der brugt cirka 14.000 timer til at finkæmme festivalområdet.


Hvor lang tid tager det at rydde op efter festivalen?

De store bunker af affald er fjernet i løbet af 1-2 uger. Den manuelle oprydning af alt fra glasskår til cigaretskod på festivalområdet og de omkringliggende veje går som regel ind i oktober, alt efter vejret under og efter festivalen.

Hvis det har regnet mere end normalt, er græsset vokset, og så tager det endnu længere tid at opsamle genstandene.


Hvad koster det at rydde op?

Vi forventer at bruge 10-12 millioner kroner på oprydning og renovation i forbindelse med festivalen i 2022.

Hvad sker der med overskudsmad?


Vi indledte vores madspildsindsats tilbage i 2013, og i 2019 blev 23 tons overskudsråvarer doneret til sociale organisationer

I 2022 samarbejder vi med virksomhederne Rub & Stub og FødevareBanken om håndtering af overskudsvarer.

Rub & Stub udvikler og koordinerer indsatsen med overskudsvarer fra over 90 madboder, der laver mad til festivalens 130.000 deltagere hen over en uge, mens FødevareBanken står for den logistiske afvikling i form af registrering, kørsel, lagerstyring og uddeling af overskuddet.

Roskilde Festivals madspildsindsats forløber under hele festivalen og indtil ugen efter festivalen, hvor overskudsmad og -varer håndteres, tilberedes og distribueres til op imod 50 sociale organisationer fordelt rundt i hele landet.

Hvad bliver der af byggematerialerne?

Vi samarbejder med Gentræ, som er etableret af virksomhederne STARK, SOLUM og Golder, om genbrug af byggematerialer af træ.

I 2019 blev 9 tons brugt træ solgt igen som genbrugstræ, og yderligere 9 tons blev genanvendt i spånpladeproduktion gennem Gentræ.

Festivalens eget genbrugsinitiativ ReUse fokuserer på genbrug af materialer, blomster og kunstinstallationer. I 2019 modtog Dansk Hulebyg, Rigshospitalet og Roskilde Festival Højskole materialer gennem ReUse.

Vi genbruger så meget som muligt, og potentialet for yderligere genbrug er forsat omfattende for en midlertidig begivenhed som Roskilde Festival.

Derfor er cirkularitet og genanvendelse af materialer afgørende temaer i vores Ressource- og affaldsplan, så færrest mulige produkter og materialer i fremtiden kun bruges på én uges festival.


Hvad gør I med gæsternes efterladte campingudstyr?

Vi opfordrer alle til at tage deres medbragte udstyr med hjem igen, for alt efterladt campingudstyr bliver til affald. Læs om vores indsatser mod affald på denne side.

Læs mere

Mere viden