Q&A: SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM AFFALD

Hvordan Roskilde Festival arbejder med affaldsforebyggelse og, holdningsændringer.


Hvordan organiserer I affaldshåndteringen?

Roskilde Festivals Team Affaldshåndtering og teamets 1400 frivillige står for driften af festivalens affaldshåndtering før, under og efter festivalen. Det sker i tæt samarbejde med vores renovatør.

Affaldshåndteringen består af opsætning af affaldsløsninger under opbygning, afvikling og af en særlig indsats for efteroprydning. Det dækker alt fra opstilling af affaldsspande på omkringliggende veje uden for festivalen til opsøgende dialog om affaldshåndtering med festivalens boder.

Logistisk involverer indsatsen mere end 5.000 affaldsbeholdere, 250 containere, 15 genbrugsstationer, sorteringsparader, der bidrager til, at deltagere og boder sorterer affald i fraktioner som pap, papir, madaffald, glas, elektronik og andet farligt affald (f.eks. spraydåser og luftmadrasser).


Hvad gør I for at reducere affaldsmængderne?

Vi kildesorterer affald, så mest muligt genanvendes til nye materialer, og farligt affald bliver behandlet korrekt.

Vi har samtidig et ansvar for tydeligt at gøre op med engangsforbrug og stille affaldsforebyggende løsninger til rådighed. Det er blandt andet målet i vores ressource- og affaldsplan frem mod 2024.

Planen beskriver, hvordan vi frem mod 2024 vil reducere affaldsmængderne med 600 tons i forhold til 2019. Vi tager blandt andet udgangspunkt i cirkulære principper for ressourcehåndtering for at begrænse vores eget og deltagernes engangsforbrug.

Affaldsforebyggende initiativer i 2022 inkluderer:

  • Udlejning af campingudstyr – læs mere
  • Samarbejde med Utopia Camping Solutions om opsætning af 540 genbrugstelte.
  • Samarbejde med Gentræ om genbrug af byggematerialer af træ
  • ReUse-initiativet hvor materialer, blomster og kunstinstallationer genbruges andre steder.
  • Holdnings- og adfærdsændring gennem kampagne (reducér, sortér, genbrug) – læs mere
  • Udvidelse af Community Camping med fokus på fællesskaber og bæredygtig adfærd – læs mere
  • Madspildsindsats i samarbejde med virksomhederne Rub & Stub og FødevareBanken
  • Reorganisering af festivalens åbningsdag lørdag 25. juni der bidrager til roligere ankomst og dermed færre affaldsmængder i åbningsdøgnet.
  • Videreudvikling af system for genbrugskrus i drikkevareudsalg
  • Mulighed for aflevering brugbart campingudstyr til genbrug efter festivalen

Hvorfor donerer I ikke efterladt campingudstyr til velgørenhed?

Deltagernes campingudstyr efterlades ofte i meget ringe tilstand og er derfor ikke egnet til yderligere brug. Derfor opfordrer vi alle til at investere i bedre udstyr, passe godt på det og tage det med hjem. Efterladt udstyr på campingområderne indsamles ikke.

I 2022 tilbyder vi dog deltagerne mulighed for at aflevere brugbare telte, campingstole, liggeunderlag, soveposer og uåbnet dåsemad til videredistribution gennem sociale organisationer.


Hvorfor lægger I ikke pant eller depositum på medbragt campingudstyr?

Hverken pant eller depositum er løsninger, der kommer problemet med engangsforbrug af campingudstyr til livs.

Vores erfaringer fra indsatser på tidligere festivaler viser, at et depositum ikke er en garanti for, at udstyret pakkes sammen, tages med hjem og genbruges. Vi mener, at andre løsninger, såsom udlejning af campingudstyr, kan sikre mere genbrug.

Pantsystemer er velegnede, når de indbefatter genstande som dåser og flasker, der er lavet af genanvendelige materialer, og hvor både forbrugere og arrangører kan drager nytte af et eksisterende system, der fungerer godt i samfundet.


Hvor meget pant indsamles på Roskilde Festival?

I 2019 modtog vores pantboderne cirka 8 millioner stykker drikkevareemballage, og vi skønner, at 300 pantsamlere fra cirka 15 forskellige lande besøgte festivalen. I alt var 1.000 frivillige involveret i panthåndteringen.

Som en del af vores affaldshåndtering afregner vi pant for emballage, der ikke er omfattet af det danske returpantsystem (ABC-pant) fx vin- og spiritusflaske samt shotsrør.

Læs mere om panthåndteringen her.


Hvad koster det at rydde op?

Vi forventer at bruge 10-12 millioner kroner på oprydning og renovation i forbindelse med festivalen i 2022.


Hvordan foregår oprydningen efter festivalen?

Oprydningen strækker sig fra opbygning og afvikling, over indsamling af miljøskadeligt affald på afslutningsdagen til den endelige håndpilning af cigaretskod og kapsler nogle måneder senere.

Læs om oprydningen efter festivalen her.

Hvordan har affaldsmængderne udviklet sig gennem årene?

Den gennemsnitlige affaldsmængde er steget med 76 tons om året gennem 20 år.

Heldigvis ser vi tegn på forandring. I 2019 var der en total affaldsreduktion på 282 tons affald i forhold til året før.

Du kan se udviklingen i affaldsmængderne i ressource- og affaldsplanen (side 9).


Hvorfor er der kommet mere affald?

Størstedelen af campingområdernes affald består af efterladt campingudstyr som telte, luftmadrasser, pavilloner og campingstole.

Når vi i undersøgelser spørger vores gæster, hvorfor de ikke tager det med hjem, er svaret oftest, at det er gået i stykker og er ubrugeligt.

De stigende affaldsmængder er et resultat af brug-og-smid-væk-kulturen, som findes på vores festival såvel som i det omgivende samfund-

Frem for at investere i kvalitetsprodukter, der kan bruges i igen og igen, lader mange sig friste til at købe ”festivalpakker”, hvor telt, campingstol, luftmadras og sovepose sælges for under 500 kroner.

Denne type produkter holder ikke til mere end et par dages brug hverken på Roskilde Festival eller andre steder i den danske sommer.

Læs ressource- og affaldsplanen:

Mere viden