Social bæredygtighed handler om etiske og sociale forhold: om mangfoldighed, tilgængelighed, tryghed, retfærdighed og lige vilkår for mennesker.

Roskilde Festival har et særligt ansvar for at styrke ungdomslivet og unges stemmer. Med over 100.000 deltagere i festivalbyen med en gennemsnitsalder på 24 år har vi en størrelse, der forpligter, og et potentiale til at skabe lydhørhed, stillingtagen og forandring, som skal bruges med ansvar.

Vi både kan og vil præge holdninger blandt unge om samtidsaktuelle temaer som klima og seksualitet, og samtidig støtter vi året rundt unges initiativer gennem vores donationer.

Vores indsatser har ofte afsæt i aktiviteter på selve festivalen og med en ambition om, at de også gør en forskel i omverden.

Emner på denne side:

  • Ny solidaritet og unges aktivisme
  • Donationer til gavn for børn og unge
  • Udvikling af frivillighed
  • Respekt og ansvarlighed
  • Tilgængelighed og mangfoldighed

Ny solidaritet og unges aktivisme

Roskilde Festival er et mødested mellem tusinder af unge stemmer og holdninger. Som ungdomskulturelt samlingssted stiller vi festivalen til rådighed som platform for unge entusiaster og aktivister, der vil engagere sig i at gøre en forskel. Vi bruger festivalbyen som en forstærker af stemmerne, der ofte har svært ved at komme til orde andre steder i samfundet.

I 2019 valgte vi Solidaritet som et tværgående tema på tværs af festivalens hundredvis af koncerter, debatter, performances og workshops. Solidaritet som begreb skal ses i en nutidig, global forståelse, der går på tværs af generationer og landegrænser.

Læs her hvordan vi arbejder med solidaritetstemaet gennem kulturpartnerskaber, kuratering af kunst og musik og donationer.

Donationer til gavn for børn og unge

Foreningen Roskilde Festival, der står bag begivenheden Roskilde Festival, har som formål at støtte initiativer for børn og unge og at støtte humanitære og kulturelle organisationer. Der betyder, at al overskud fra festivalen doneres til velgørende og almennyttige formål. Siden 1970’erne har festivalen udloddet mere end 410 millioner kroner.

Vi indgår partnerskaber med nogle donationsmodtagere, f.eks. Turning Tables, Rapolitics og Ungdomsbureauet, som udmønter sig i konkrete oplevelser. Samtidig involverer vi omverden i udvælgelsen af donationsmodtagere.

Gennem vores seneste open call med navnet ’Unge stemmer’ modtog vi 292 ansøgninger til en pulje på 15 millioner kroner. Vi støttede 32 projekter, der bl.a. gavner unge indflydelser og fællesskaber, heriblandt Arbejdermuseet, Mino Danmark, SIND Ungdom, Bellahøj Musiklandsby, Danmarks grønne tænketank CONCITO og Rapolitics.

Du får overblikket over vores donationer i årsskrift.

Udvikling af frivillighed

Cirka 31.000 frivillige bidrager til at skabe Roskilde Festival. De får hjulene i festivalbyen til at dreje rundt, og de udgør sammen det unikke fællesskab, som mange forbinder med Roskilde Festival. Alle frivillige bidrager til, at Roskilde Festival kan donere hele sit overskud til velgørenhed efter festivalen.

Vores mangeårige frivillige fundament kan samtidig bruges til at udvikle ny viden om frivillighed i civilsamfundet. Vi samarbejder derfor med andre organisationer om forskning og undersøgelser af frivillighed og drivkræfterne bag engagementet.

Bl.a. har vi udviklet en række ledelsesværktøjer sammen med Tuborgfondet, og vi samarbejder med Roskilde Kommune og byens foreninger om at styrke frivilligheden lokalt i Roskilde.

Q&A: sådan udvikler vi det frivillige engagement
Fakta: Sådan bliver du frivillig

Respekt og ansvarlighed

Vi har ansvaret for at skabe et positivt fællesskab mellem de mere end 100.000 beboere i festivalbyen. Når man slår sig løs og udforsker grænserne i et frirum som Roskilde Festival, skal alle vise hensyn og værne respektfuldt om fællesskabet. Vores erfaring er, at der kan opstå mistrivsel og dilemmaer i mødet mellem fest og respekt. Det er en udfordring, som vi deler med arrangører i andre festmiljøer.

Adfærdsindsatsen Orange Together er vores måde at tage hånd om krænkende og grænseoverskridende adfærd og understøtte festivalbyens positive frirum. Samtidig samler vi viden og netværk og bidrager på den måde til forandring andre steder i samfundet, hvor problematikkerne også findes.

Læs mere om Orange Together.

Vi har et ansvar for at vise, at det er muligt at feste uden at være påvirket, og at det er helt ok at sige nej tak til (mere) alkohol. Siden 2009 har vi arbejdet sammen med Sundhedsstyrelsen om en særlig indsats vedrørende unge og alkohol – en indsats som siden 2017 har haft kampagnenavnet Under the Influence of Music.

Vores barer tilbyder et bredt alkoholfrit sortiment, og sammen med Tuborg indviede vi i 2019 det rekreative hæng-ud-sted Hydration Zone, hvor deltagerne kunne tage sig en alkoholfri pause. Zonen var også en måde at udfordre normerne blandt unge i et miljø, hvor festkalenderen i forvejen er tætpakket.

Endeligt har vi et erfarent beredskab bestående af værter, samaritter og opsøgende socialarbejdere (social workers), der kan skabe tryghed, tillid og dialog, og vi samarbejder tæt med politiet. Samtidig indsamler vi viden gennem dialog med eksperter, der har erfaringer med adfærd i by- og nattelivet.

Læs om organisering af beredskab og sikkerhed

Tilgængelighed og mangfoldighed 

Roskilde Festivals musik og kultur falder ikke nødvendigvis i alles smag, men vi prioriterer, at festivalen skal være så tilgængelig for alle som muligt. Nogle oplever festkulturen og de tætte menneskemængder som fysiske og psykiske barrierer, mens andre oplever identitetsmæssige eller kulturelle begrænsninger. Vores mangfoldighedsindsatser foregår især via partnerskaber, og formålet er at skabe et aktivt inkluderende fællesskab, hvor alle kan deltage, bidrage og føler sig inkluderet.

Især blandt unge med fysiske funktionsnedsættelser oplever vi et stort ønske om at kunne deltage på lige fod med andre unge mennesker. Her er frivillighed én måde, hvor vi kan tilbyde tilknytning og tryghed. Vi har samarbejdet med foreningen Bistedet og AskovFonden om frivillighed blandt psykisk sårbare unge, og vores indsats for synshandikappede i 2019 blev til i samarbejde med blandt andre Instituttet for Blinde og Svagsynede, Dansk Blindesamfunds Ungdom og Handicaprådet i Roskilde.

Læs mere her om handicapservice på festivalen.

Mangfoldighed handler også om at gøre plads til kulturel og identitetsmæssig forskellighed. Vi har samarbejdet med foreningen Mino Danmark om bl.a. debatkonceptet Minority Talks, der engagerer minoritetsetniske unges stemmer i nutidens samfundsdebatter, og vores partnerskab med mangfoldighedsfestivalen Copenhagen Pride i 2019 handlede om at skabe inklusion, respekt, tryghed og kærlighed uafhængigt af éns identitet og seksualitet.