BLIV ILDSJÆL

Vil du være en del af Roskilde Festival året rundt?

Roskilde Festival har mere end 1.200 frivillige, som laver festival hele året – dem kalder vi ildsjæle. De er rygraden i opbygningen af Roskilde Festival, og de påtager sig endnu mere ansvar og lægger en stor indsats både op til, under og efter festivalen.

Som ildsjæl bliver du mere involveret i afviklingen af festivalen, og du bliver bliver inviteret til fællesmøder, festivalaftener, spændende oplæg og lærerige workshops hele året rundt. 

Vil du være ildsjæl?

Vil du være en endnu større del af Roskilde Festival? Så find en tjans, der passer til dig, og ansøg som angivet i opslaget. Du kan ligeledes følge med på Facebook-siden Roskilde Festival - Become A Volunteer, hvor der jævnligt deles nye opslag.

Har du særlige kvalifikationer fra dit daglige job? Så send en e-mail med dit CV til volunteer@roskilde-festival.dk – det kan være, vi leder efter dig!

Alderskrav: minimum 16 år

Sprogkrav: dansk og engelsk

Team IT-Udvikling arbejder året rundt med en række projekter. Teamet består af ca. 25 personer, primært IT-udviklere, der håndterer en bred vifte af IT opgaver, og du vil derfor få erfaring med at håndtere store IT-systemer. Vi har fokus på at forbedre de eksisterende systemer, tænke nyt og levere de absolut bedste løsninger til gavn for hele Roskilde Festival.

OPGAVEN

IT-udviklingsgruppen søger lige nu nye udviklere til arbejdet frem mod næste års festival i 2023.

 • er minimum 16 år, og taler dansk og engelsk.
 • har lyst til at involvere dig som frivillig ildsjæl hele året rundt (100+ timer).
 • kan arbejde selvstændigt og er opsøgende.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Roskilde Festival og eventuelt har erfaring som frivillig.

Du bedes i din ansøgning tilkendegive, i hvor høj grad du ønsker at arbejde med følgende kodesprog / frameworks:

 

Slet ikke 

I begrænset omfang

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

1

2

3

4

5

 • C#
 • Razor / MVC
 • Java
 • React
 • Node.Js
 • Angular
 • HTML & CSS

INTERESSERET?

Du vil blive en del af et team af ligesindede IT-folk, hvor arbejdsformen er fri og hvor du i høj grad har medbestemmelse over egne opgaver.

Vi har et unikt fællesskab og bruger en del tid sammen gennem hele året. Vi mødes bl.a. seks weekender inden næste festivalen for at kode og hygge, da vi synes det er vigtigt, at opgaver og udvikling suppleres med sociale aktiviteter og et stærkt sammenhold. Vores udviklerweekender afholdes på Havsteensvej 11 eller Rabalderstræde 7 i Roskilde.

De to første udviklerweekender er den 16.-17. september 2022 og igen den 11.-12. november 2022.

Du kan forvente at høre fra os i starten af september 2022

Send en kort motiveret ansøgning + CV til teamleder Kasper Holm, kasper.holm@roskilde-festival.dk senest torsdag d. 1. september 2022.

Team IT-udvikling søger lige nu to ildsjæle (en ansvarlig365 og en medskaber 365) til HR, forplejning og sociale aktiviteter.


Team IT-Udvikling arbejder året rundt med en række projekter. Teamet består af ca. 25 personer, primært IT-udviklere, der håndterer en bred vifte af IT opgaver. Vi har fokus på at forbedre de eksisterende systemer, tænke nyt og levere de absolut bedste løsninger til gavn for hele Roskilde Festival.


OPGAVEN
IT-udviklingsgruppen søger lige nu to ildsjæle der året rundt vil understøtte teamet ift. HR, forplejning og sociale aktiviteter.

Opgaver som Ansvarlig365 (300+ timer):

 • Koordinering med teamledelsen
 • Planlægning og koordinering ifm. arbejdsweekender i teamet
 • Vedligehold af frivillighåndbog
 • Forplejning ifm. Arbejdsweekender
 • Sociale aktiviteter ifm. arbejdsweekender

Opgaver som Medskaber365 (100+ timer):

 • Forplejning ifm. arbejdsweekender
 • Sociale aktiviteter ifm. arbejdsweekender

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Roskilde Festival og eventuelt har erfaring som frivillig.
Hvis du og en ven søger rollerne sammen, så ser vi meget positivt på det 😊

INTERESSERET
Du vil blive en del af et team, hvor arbejdsformen er fri og hvor du i høj grad har medbestemmelse over egne opgaver.


Vi har et unikt fællesskab og bruger en del tid sammen gennem hele året. Vi mødes bl.a. seks weekender inden næste festival for at kode og hygge, da vi synes det er vigtigt, at opgaver og udvikling suppleres med sociale aktiviteter og et stærkt sammenhold. Vores udviklerweekender
afholdes på Havsteensvej 11 eller Rabalderstræde 7 i Roskilde.


De to første udviklerweekender er den 16.-17. september 2022 og igen den 11.-12. november 2022.


Du kan forvente at høre fra os i starten af september 2022.
Send en kort motiveret ansøgning + CV til teamleder Kasper Holm, kasper.holm@roskildefestival.dk senest torsdag d. 1. september 2022

Vi prøver noget nyt og omdanner Roskilde Leadership Lab til Orange Leadership Network. Vil du være med?

Allerede fra august går vi i gang med at rulle det nye netværk ud. Vi skal tage fat i temaer - såsom Frivilligpleje, Kommunikation og feedback, Team og kultur, Procesledelse osv. - over hele året med ledere og koordinatorer på Roskilde Festival. De fleste af dem frivillige ligesom dig, men deres ansvar spænder over en vild pulje af opgaver.

Ambitionen er at lave netværk på tværs af organisation, som skaber vidensdeling, sammenhængskraft og godt lederskab i den mangfoldige, levende organisme som Roskilde Festival er.

I netværkene arbejdes med lederskab som en fælles øvelse. Vi tager udgangspunkt i praksis fra allerede eksisterende viden i organisationen og krydrer det indimellem med viden udefra. Hensigten er at skabe et rum, der er mere end spændende oplæg, fordi vi skal have den gode orange ledelse opdyrket, delt og med helt ud i praksis på Dyrskuepladsen.

DERFOR HAR VI BRUG FOR NYE ÅRSFRIVILLIGE, SOM

 • har erfaring med at facilitere (eller unge dig, som brænder vildt for det).
 • gerne har erfaring med aktionslæring, ledelse, frivillighed eller vidensdeling.
 • …eller er god til den grafiske/visuelle/kommunikative del af læring.
 • ...eller kan bidrage med viden om at understøtte netværk som holder.
 • Tror på mennesker! – og brænder for ildsjælene. Vi er her for deres skyld. De løfter den vildeste opgave hvert år, og vores job er at understøtte dem i at være/blive de gode ledere, som i sidste ende lykkes med grundlæggende godt lederskab under afvikling og i løbet af året.
 • vil være frivillig hele året og lægge 100+ timer på rimeligt faste dage, da vi forpligter os på at afholde netværksdage for et år ad gangen.

Vi kan både bruge nye teammedlemmer med og uden erfaring fra festivalen. Vi er pt. fem i teamet, og vi har også forskellige grad og typer af erfaring.

Har du lyst til at være med på holdet? Så skriv lidt om dig selv og din motivation til OrangeLN@roskilde-festival.dk hurtigst muligt og senest d. 1. august. Vi holder samtaler løbende.

Vi skal bruge 5 nye facilitatorer og en logistikven (opslag på vej) så vi ender med at være 11 ildsjæle på holdet. Og vi glæder os til at høre fra dig.

Orange hilsener

Cecilie Johansen

Gruppeleder for Team Orange Leadership Network   

Kunne du tænke dig at blive en del af VestScenernes ansvarshold – og har lyst til at prøve kræfter som frivilligleder - så er rollen som byggeleder på Countdown og Mantra måske noget for dig?

 

OM OS
VestScenerne består af Apollo, Pavilion og Countdown/Mantra, hvor Countdown spiller i warm-up dagene og ændrer navn til Mantra i main-dagene. VestScenerne har til sammen næsten 400 frivillige, hvoraf de ca. 15 hører til Countdown/Mantra.

OM BYGGELEDERROLLEN
Som byggeleder får du ansvaret for alt uden om selve scenen – bagområde, kontorer, kunstnerområde, hegn, dekoration etc. – så scenen står klar til at spille under warm-up dagene. Derefter skal du sikre overgangen fra Countdown til Mantra ved skiftet til main-dagene. Når hele festivalen er løbet af stablen, er du ansvarlig for at alt nedtages igen. Selve opførelsen af scenen vil blive klaret af et andet frivillighold fra VestScenerne sammen med sceneleverandøren.

Dine frivillige består primært af medskabere (100 timers). Det er din opgave at sørge for at fordele arbejdet til de frivillige, herunder udfærdige vagtplaner mv.

Din egen rolle er en Ansvarlig365, hvilket er en ansvarsrolle med +300 timer fordelt på opgaver hen over hele året, men selvfølgelig med en større vægt på perioden op til, under og lige efter festivalen.

At lave festival er i høj grad en fælles ting, hvorfor du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige ansvarspersoner på VestScenerne. Sammen skal vi være med til, at de frivillige får en fantastisk oplevelse – og derfor kommer igen år efter år.

OM DIG
Du må meget gerne have erfaring med festival som frivillig. Du skal have en god flair for arbejdsplanlægning og ledelse af frivillige. Du skal være god til at motivere og være klar på at trække i arbejdstøjet, når det gælder. Der vil være god mulighed for sparring med de øvrige ansvarspersoner om ledelsesopgaven – og der bliver løbende afholdt kurser og workshops i regi af Roskildefestivalen. Du behøver derfor ikke have konkret ledelseserfaring, men det er bestemt heller ikke en ulempe.

Hvis du kunne være interesseret i at vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte Karsten Grejsen på mail karsten.grejsen@roskilde-festival.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du med helt ind i maskinrummet, og have ansvaret for at planlægge og afvikle et Special Camping campingområde på Roskilde Festival? Så har du nu muligheden!

OMRÅDET

Vi søger en aktivitetsleder til område M (Special Camping East), hvor festivalen udbyder betalingsprodukterne Get A Tent og Tenthouse. Gæsterne på dette område er typisk lidt ældre end på de øvrige campingområder. Derudover huser området vores communityområde med plads til mangfoldighed, som bebos af folk med små og store fysiske og psykiske handicap samt deres venner, familie og hjælpere.

Opsætning og nedtagning af enheder (telte og Tenthouse) samt den daglige drift står vores skønne serviceforeninger for under kyndig vejledning af dig.

OPGAVEN SOM AKTIVITETSLEDER

Som aktivitetsleder bliver du en del af de helårsfrivillige ildsjæle i Division Deltager, der er dedikeret til festivalen 365 dage om året. Du bliver en del af Camping, hvor i alt 14 aktivitetsledere har ansvar for hvert deres campingområde.

Du er ansvarlig for planlægning af driften af området, hvilket eksempelvis inkluderer:

 • At sørge for at serviceforeningen ved, hvordan de skal drifte området
 • At afstemme hvilken bemanding der er behov for på området under afvikling
 • At beslutte om der skal være aktiviteter for gæsterne
 • At planlægge hvordan enhederne skal placeres på området
 • At fastlægge hvordan stier/veje skal placeres
 • At placere agora, reception, toilet/bad osv. på området samt sikre at der er strøm, internet osv. på området, når det skal bruges.

Alt dette foregår naturligvis med inspiration fra de andre aktivitetsledere og i samspil med Teamleder Camping samt Byplan og Produktion og Handel.

Din indsats ligger både i planlægningen og under afviklingen tæt sammen med serviceforeningen på området, som står for selve driften (campingværter, toilet/bad service etc.). Hvis der sker en hændelse på området (alt fra mudder foran toiletterne til brand eller voldsepisoder) vil serviceforeningen tage kontakt til dig, og du hjælper med at sikre, at hændelsen bliver håndteret korrekt. Det betyder, at du skal være tilgængelig via telefon hele festivalperioden – dog med mulighed for at aktivitetslederne aflaster hinanden, så der også bliver tid til at feste.

I forbindelse med planlægning er det dig der kommer med inspiration til, hvordan området bliver endnu mere bæredygtigt, og hvordan vi giver gæsterne en endnu bedre festivaloplevelse. Du kommer også med input til effektiviseringer, så vi hele tiden kan yde den bedste service indenfor de givne økonomiske rammer.

OM DIG

Det er et plus, hvis du har erfaring som helårsfrivillig/ildsjæl på Roskilde Festival eller en anden festival eller erfaring med ledelse af frivilige, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du brænder for opgaven og har mod på en stejl indlæringskurve, hvis du ikke kender Roskilde Festival på forhånd.

Du vil i høj grad få frie hænder til at sætte dit hold på 2-3 personer til at løse opgaven sammen med dig.

Derudover forventer vi, at du

 • leder dit team i den Orange ånd
 • tager ansvar for opgaven og bidrager med en positiv energi, initiativ og handlekraft
 • har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker
 • er dygtig til at have mange bolde i luften samtidig
 • har mulighed og tiden til at dedikere dig til opgaven og brænder for at lave frivilligt arbejde.
 • er klar på at blive leder og lægge en indsats på +300 timer fordelt over hele året, og at du deltager aktivt før, under og efter festivalen

Det er desuden vigtigt, at du har mod på at bidrage med gode idéer, når det kommer til den bæredygtige omstilling, som Roskilde Festival er i gang med. Målet er at blive en mere cirkulær festival, og det kræver nye løsninger overalt. Du skal på ingen måde løfte opgaven alene, men det er vigtigt at der kommer bidrag fra ”frontlinjen” hvor mange tiltag i sidste ende skal udføres.

Rent praktisk vil det blive forventet af dig, at du er på festivalpladsen i perioden fra onsdag før camping-områderne åbner, til søndag/mandag efter camping lukker, altså i alt ca. 10 dage. Det er vigtigt, at du kan balancere i en opgave som kræver, at du er tilgængelig under afviklingen, men også at du nyder festivalens mange muligheder, koncerter og sociale tiltag med bl.a. folk fra teamet omkring camping og dine øvrige venner på festivalen.

I planlægningen skal du være indstillet på 1-2 møder om måneden, som oftest ligger om aftenen eller i weekenderne på vores hovedkontor i Roskilde. Derudover vil der regelmæssigt være onlinemøder, der typisk placeres efter kl. 17.

VILKÅR

Som aktivitetsleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Ansvarlig365-vilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:

 • Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
 • Forplejning under afvikling når du er på pladsen
 • Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
 • 1 stk. partout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Katrine Grønhøj, Teamleder Camping Øst på mail katrine.gronhoj@roskilde-festival.dk eller tlf. 29932882.

ANSØGNING

Hvis rollen bare MÅ være din, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til william.bjarnoe@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

Kunne det være spændende for dig at have en finger med over flere områder, så er en rolle i vores team måske noget for dig. Vi mangler en Ansvarlig365 til at holde overblik over bestillinger.

OM OS

Vi er Team Enheder, som står for koordinering af levering af Enheder. Enheder i denne forbindelse er containere med både køl og ikke køl, kontorer i forskellige afskygninger, sovevogne, telte, toiletter og bade Det er et godt sammentømret team som både hygger sig under opbygning og nedtagning.

DIN OPGAVE VIL VÆRE AT

 • tage imod bestillinger og sende dem videre i systemet til leverandørerne
 • have overblik over, hvad der er bestilt og hvad der mangler
 • hjælpe bestillerne med at finde de rigtige enheder
 • hjælpe bestillerne med at løse problemer med bestillinger
 • deltage i møder igennem hele planlægningsfasen af festivalen

OM DIG

Det ville være en fordel hvis du kender til indretning af pladsen, så du ved hvor de forskellige ting ligger. Vi har indtil nu brugt Excel til at holde overblik, så kendskab til dette eller lignede er en fordel. Et basiskendskab til de forskellige enhedstyper vil gøre det være nemmere at lære resten.

Vi forestiller os, at du allerede nu skal være med som ”føl” i den sidste hektiske fase frem mod sommerens festival. Til gengæld vil der ikke være meget at lave når musikken spiller. Efter festivalen forventes det at du, i løbet af efteråret, overtager det fulde ansvar omkring bestillinger.

LYDER DETTE SOM NOGET FOR DIG?

Hvis det gør eller har du spørgsmål til rollen så tøv ikke med at tage kontakt til teamleder Per Rasmussen på per.rasmussen@roskilde-festival.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Team Enheder

Brænder du for koordinering, planlægning og afvikling? Er du superbruger i et Excel ark, og synes du ordet ‘optimering’ er sexet? Så er dig vi søger som medskaber 365 i Hub West.

OPGAVEN

HUB West, er en lille bar, hvor der vil være udskænkning af alkohol, og snacks for Roskilde Festivals frivillige.

Dine opgaver som driftsansvarlig bliver bl.a.:

 • Ansvar for drift, før, under og efter Roskilde Festival.
 • Ansvar for leverancer, og kontakt til leverandører.
 • Sortiment, og varer bestilling
 • Budget i forbindelse af varer forbrug.

Du kommer til at indgå i barens ledelsesteam, der er aktivt hele året med planlægning. Det forventes, at du kan deltage under afviklingen af Roskilde Festival i uge 27.

Din indsats lægges i løbet af hele året. Opgaverne vil være koncentreret om årets første halvår, herunder afviklingen af Roskilde Festival og efterfølgende opsamling. Du skal påregne at yde en løbende indsats med opgaverne samt have mødeaktivitet i København og Roskilde. Omfanget kan tilpasses til ambitioner, og muligheder – det vigtigste er, at du har lyst til at indgå i festivalens arbejde.

HVEM ER DU?

 • Du skal have mulighed for at dedikere dig til opgaven og du skal brænde for at arbejde frivilligt.
 • Du interesserer dig for drift af en bar, relationer og ledelse
 • Du har erfaring med at organisere og planlægge opgaver af forskellige karakter
 • Du er god til at samarbejde med andre i et team – også når der er drøn på
 • Du har sans for at finde nye løsninger og muligheder, og du byder ind med dine idéer
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med drift, optimering af en bar, ledelse af frivillige eller erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival.

INTERESSERET?

Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du er den rette kandidat senest den 11. marts 2022 til Barchef Katrine Aagaard, mail: katrine.aagaard@roskilde-festival.dk

SPROGKRAV: Du skal kunne tale dansk

Vil du med helt ind i maskinrummet, og have ansvar for at planlægge driften af regular camping i West på Roskilde Festival. Så har du muligheden nu, hvor vi søger en aktivitetsleder til område B, C, D og E.

OMRÅDET
Vi søger lige nu en aktivitetsleder for campingområde B, C, D og E, som er regular camping i West. Regular Camping er festivalens traditionelle camping, hvor deltagerne selv vælger deres yndlingsplads på festivalen. Du vil have ansvar for den praktiske planlægning og udvikling af området, som breder sig over ca. 110 felter.

Du vil blive en del af Camping, som er forankret i Division Deltagere.

I camping er vi organiseret med en Teamchef, en stabsfunktion med forskellige ansvarsområder (fx HR, foreninger, økonomi mv.), fire teamledere og ca. 15 aktivitetsledere.

ROLLEN SOM AKTIVITETSLEDER 

Du bliver en del af Camping West, som består af en teamleder og 2 andre aktivitetsledere. Derudover vil du i flere sammenhænge sparre med de i alt 14 andre aktivitetsledere på camping.
• Du sikrer en god og rolig ankomst for de mange gæster
• Du leder dit team i den Orange ånd
• Du klæder serviceforeningen på til at drifte området og sikre en god dialog
• Du planlægger hvordan enhederne skal placeres på området
• Du planlægger bemanding på området under afvikling
• Du designer området, placere agora, reception, toilet/bad mm. på området samt sikre, at der er strøm, internet osv. på området
• Du udvikler en kultur som understøtter vores bæredygtighedsstrategi
Alt dette foregår naturligvis i samspil med Teamlederen for West, resten af campingorganisationen, Byplan og Produktion samt Handel. Du samarbejder både i planlægningen og under afviklingen tæt med serviceforeningen på området, som står for selve driften (campingværter, toilet/bad service etc.). Under afvikling vil du, udover eget hold, være i tæt dialog med managers og supervisors.

OM DIG 
Det er et stort plus, hvis du har erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival og gerne erfaring med ledelse af frivillige - Det vigtigste er dog, at du brænder for opgaven.
Du får i høj grad frie hænder til at stille dit hold på 2-3 personer til at løse opgaven sammen med dig. Derudover forventer vi, at du:

• I din tilgang til opgaveløsningen virker proaktiv og bidrager med en positiv
energi, initiativ og handlekraft
• Er struktureret
• Er dygtig til at have mange bolde i luften samtidig
• Deltager aktivt før, under og efter festivallen
• Har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker
• Har mulighed og tiden til at dedikere dig til opgaven og brænder for at lave frivilligt arbejde.
• Er klar på at blive leder og lægge en indsats på +300 timer fordelt over hele året, dog med en del samlet på perioden op til, under og efter festivallen.

SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Teamleder for West, Bo Bønnelycke
(Bo.boennelycke@roskilde-festival.dk) eller teamchef, Linda Howarth (linda.howarth@roskilde-festival.dk)

INTERESSERET?
Hvis rollen bare MÅ være din, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til louise.kure@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.
Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

VILKÅR
Som aktivitetsleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Ansvarlig365-vilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:
• Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
• Forplejning under afvikling når du er på pladsen
• Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
• T-shirt og ildsjælegave
• Invitation til årsfest og fællesmøder
• Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
• 1 stk. partout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.