BLIV ILDSJÆL

Vil du være en del af Roskilde Festival året rundt?

Roskilde Festival har mere end 1.200 frivillige, som laver festival hele året – dem kalder vi ildsjæle. De er rygraden i opbygningen af Roskilde Festival, og de påtager sig endnu mere ansvar og lægger en stor indsats både op til, under og efter festivalen.

Som ildsjæl bliver du mere involveret i afviklingen af festivalen, og du bliver inviteret til fællesmøder, festivalaftener, frivilligfester, spændende oplæg og lærerige workshops hele året rundt. 

Bliv ildsjæl!

Lyder det som noget for dig? Så har du følgende muligheder: 

 1. Nedenfor kan du se aktuelle ledige roller som ildsjæl. Ansøg som angivet i opslaget.
 2. Du har også mulighed for at følge med på vores Facebook-side Roskilde Festival - Become A Volunteer!, hvor der jævnligt deles nye opslag.
 3. Kan du ikke finde en rolle, der matcher dit engagement og erfaring? Har du særlige kvalifikationer, som du gerne vil bringe i spil på Roskilde Festival? Er du f.eks. håndværker, journalist eller noget helt tredje, så skriv til volunteer@roskilde-festival.dk og vedhæft dit CV. Måske har vi en rolle, der passer lige til dig.

SPROGKRAV: du skal kunne tale og forstå dansk

Kunne du tænke dig at deltage i den fysiske planlægning af festivalen? At indgå i et team, der ikke alene koordinerer tæt med folk fra egen division, men har mange snitflader på tværs af organisationen? Har du flair for den del af processen, hvor vi går fra områdebeskrivelse gennem projektering og helt ind i afvikling?

I Handel og Gastronomi søger vi en ny aktivitetsleder. Du vil indgå i et team af aktivitetsledere, men samtidig være tilknyttet et eller flere områder, hvor du sammen med aktivitetsledere fra andre divisioner og områdeleder planlægger områdets fysiske udformning.

Du vil trives i rollen som aktivitetsleder, hvis du:

 • kan træffe beslutninger i tæt dialog med områdeleder og relevante handelsfolk.
 • føler dig tilpas i situationer, hvor teamets interesser skal varetages, men under hensyn til fælles visioner, målsætninger, strategier og ikke mindst andre ildsjæles opgaver og roller.
 • er opsøgende hos relevante kollegaer i både egen og andre divisioner, når du har brug for information eller har spørgsmål.
 • kan tyde en plantegning og navigere i GIS-kortet.
 • har god forståelse for handel-bagområders logistiske muligheder samt begrænsninger.

Aktivitetslederrollen kan med fordel kombineres med en anden opgave i festivalen, hvis det giver mening. Har du ingen anden rolle i festivalen, vil korttegning (i GIS-kortet) også indgå i aktivitetslederrollen (erfaring med GIS-software er ikke en forudsætning, men generel god it-forståelse er et plus).

Aktivitetslederrollen er defineret som en ’Ansvarlig 365’-rolle.

Har du interesse eller yderligere spørgsmål, så skriv endelig til vores teamchef for områder & fysik i Handel og Gastronomi på sune.scheller@roskilde-festival.dk.

SPROGKRAV: Du skal kunne tale dansk

Vil du med helt ind i maskinrummet, og have ansvar for at planlægge driften af regular camping i West på Roskilde Festival. Så har du muligheden nu, hvor vi søger en aktivitetsleder til område B, C, D og E.

OMRÅDET
Vi søger lige nu en aktivitetsleder for campingområde B, C, D og E, som er regular camping i West. Regular Camping er festivalens traditionelle camping, hvor deltagerne selv vælger deres yndlingsplads på festivalen. Du vil have ansvar for den praktiske planlægning og udvikling af området, som breder sig over ca. 110 felter.

Du vil blive en del af Camping, som er forankret i Division Deltagere.

I camping er vi organiseret med en Teamchef, en stabsfunktion med forskellige ansvarsområder (fx HR, foreninger, økonomi mv.), fire teamledere og ca. 15 aktivitetsledere.

ROLLEN SOM AKTIVITETSLEDER 

Du bliver en del af Camping West, som består af en teamleder og 2 andre aktivitetsledere. Derudover vil du i flere sammenhænge sparre med de i alt 14 andre aktivitetsledere på camping.
• Du sikrer en god og rolig ankomst for de mange gæster
• Du leder dit team i den Orange ånd
• Du klæder serviceforeningen på til at drifte området og sikre en god dialog
• Du planlægger hvordan enhederne skal placeres på området
• Du planlægger bemanding på området under afvikling
• Du designer området, placere agora, reception, toilet/bad mm. på området samt sikre, at der er strøm, internet osv. på området
• Du udvikler en kultur som understøtter vores bæredygtighedsstrategi
Alt dette foregår naturligvis i samspil med Teamlederen for West, resten af campingorganisationen, Byplan og Produktion samt Handel. Du samarbejder både i planlægningen og under afviklingen tæt med serviceforeningen på området, som står for selve driften (campingværter, toilet/bad service etc.). Under afvikling vil du, udover eget hold, være i tæt dialog med managers og supervisors.

OM DIG 
Det er et stort plus, hvis du har erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival og gerne erfaring med ledelse af frivillige - Det vigtigste er dog, at du brænder for opgaven.
Du får i høj grad frie hænder til at stille dit hold på 2-3 personer til at løse opgaven sammen med dig. Derudover forventer vi, at du:

• I din tilgang til opgaveløsningen virker proaktiv og bidrager med en positiv
energi, initiativ og handlekraft
• Er struktureret
• Er dygtig til at have mange bolde i luften samtidig
• Deltager aktivt før, under og efter festivallen
• Har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker
• Har mulighed og tiden til at dedikere dig til opgaven og brænder for at lave frivilligt arbejde.
• Er klar på at blive leder og lægge en indsats på +300 timer fordelt over hele året, dog med en del samlet på perioden op til, under og efter festivallen.

SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Teamleder for West, Bo Bønnelycke
(Bo.boennelycke@roskilde-festival.dk) eller teamchef, Linda Howarth (linda.howarth@roskilde-festival.dk)

INTERESSERET?
Hvis rollen bare MÅ være din, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til louise.kure@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.
Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

VILKÅR
Som aktivitetsleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Ansvarlig365-vilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:
• Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
• Forplejning under afvikling når du er på pladsen
• Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
• T-shirt og ildsjælegave
• Invitation til årsfest og fællesmøder
• Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
• 1 stk. partout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.

Vil du med helt ind i maskinrummet, og have ansvaret for at planlægge og afvikle et Special Camping campingområde på Roskilde Festival? Så har du nu muligheden!

OMRÅDET

Vi søger en aktivitetsleder til område M (Special Camping East), hvor festivalen udbyder betalingsprodukterne Get A Tent og Tenthouse. Gæsterne på dette område er typisk lidt ældre end på de øvrige campingområder. Derudover huser området vores communityområde med plads til mangfoldighed, som bebos af folk med små og store fysiske og psykiske handicap samt deres venner, familie og hjælpere.

Opsætning og nedtagning af enheder (telte og Tenthouse) samt den daglige drift står vores skønne serviceforeninger for under kyndig vejledning af dig.

OPGAVEN SOM AKTIVITETSLEDER

Som aktivitetsleder bliver du en del af de helårsfrivillige ildsjæle i Division Deltager, der er dedikeret til festivalen 365 dage om året. Du bliver en del af Camping, hvor i alt 14 aktivitetsledere har ansvar for hvert deres campingområde.

Du er ansvarlig for planlægning af driften af området, hvilket eksempelvis inkluderer:

 • At sørge for at serviceforeningen ved, hvordan de skal drifte området
 • At afstemme hvilken bemanding der er behov for på området under afvikling
 • At beslutte om der skal være aktiviteter for gæsterne
 • At planlægge hvordan enhederne skal placeres på området
 • At fastlægge hvordan stier/veje skal placeres
 • At placere agora, reception, toilet/bad osv. på området samt sikre at der er strøm, internet osv. på området, når det skal bruges.

Alt dette foregår naturligvis med inspiration fra de andre aktivitetsledere og i samspil med Teamleder Camping samt Byplan og Produktion og Handel.

Din indsats ligger både i planlægningen og under afviklingen tæt sammen med serviceforeningen på området, som står for selve driften (campingværter, toilet/bad service etc.). Hvis der sker en hændelse på området (alt fra mudder foran toiletterne til brand eller voldsepisoder) vil serviceforeningen tage kontakt til dig, og du hjælper med at sikre, at hændelsen bliver håndteret korrekt. Det betyder, at du skal være tilgængelig via telefon hele festivalperioden – dog med mulighed for at aktivitetslederne aflaster hinanden, så der også bliver tid til at feste.

I forbindelse med planlægning er det dig der kommer med inspiration til, hvordan området bliver endnu mere bæredygtigt, og hvordan vi giver gæsterne en endnu bedre festivaloplevelse. Du kommer også med input til effektiviseringer, så vi hele tiden kan yde den bedste service indenfor de givne økonomiske rammer.

OM DIG

Det er et plus, hvis du har erfaring som helårsfrivillig/ildsjæl på Roskilde Festival eller en anden festival eller erfaring med ledelse af frivilige, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du brænder for opgaven og har mod på en stejl indlæringskurve, hvis du ikke kender Roskilde Festival på forhånd.

Du vil i høj grad få frie hænder til at sætte dit hold på 2-3 personer til at løse opgaven sammen med dig.

Derudover forventer vi, at du

 • leder dit team i den Orange ånd
 • tager ansvar for opgaven og bidrager med en positiv energi, initiativ og handlekraft
 • har et stort personligt drive og mod på at samarbejde med alle typer af mennesker
 • er dygtig til at have mange bolde i luften samtidig
 • har mulighed og tiden til at dedikere dig til opgaven og brænder for at lave frivilligt arbejde.
 • er klar på at blive leder og lægge en indsats på +300 timer fordelt over hele året, og at du deltager aktivt før, under og efter festivalen

Det er desuden vigtigt, at du har mod på at bidrage med gode idéer, når det kommer til den bæredygtige omstilling, som Roskilde Festival er i gang med. Målet er at blive en mere cirkulær festival, og det kræver nye løsninger overalt. Du skal på ingen måde løfte opgaven alene, men det er vigtigt at der kommer bidrag fra ”frontlinjen” hvor mange tiltag i sidste ende skal udføres.

Rent praktisk vil det blive forventet af dig, at du er på festivalpladsen i perioden fra onsdag før camping-områderne åbner, til søndag/mandag efter camping lukker, altså i alt ca. 10 dage. Det er vigtigt, at du kan balancere i en opgave som kræver, at du er tilgængelig under afviklingen, men også at du nyder festivalens mange muligheder, koncerter og sociale tiltag med bl.a. folk fra teamet omkring camping og dine øvrige venner på festivalen.

I planlægningen skal du være indstillet på 1-2 møder om måneden, som oftest ligger om aftenen eller i weekenderne på vores hovedkontor i Roskilde. Derudover vil der regelmæssigt være onlinemøder, der typisk placeres efter kl. 17.

VILKÅR

Som aktivitetsleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Ansvarlig365-vilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:

 • Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
 • Forplejning under afvikling når du er på pladsen
 • Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
 • 1 stk. partout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Katrine Grønhøj, Teamleder Camping Øst på mail katrine.gronhoj@roskilde-festival.dk eller tlf. 29932882.

ANSØGNING

Hvis rollen bare MÅ være din, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til william.bjarnoe@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

SPROGKRAV: Dansk i skrift og tale, engelsk i tale

 

Volunteers Village & Wellness er et pauserum fra vores frivilligefællesskab, hvor frivillige hygger sig med kollegaer, holder faglige møder og holder pause alene eller i fællesskabet. 

OM ROLLEN 

Vi søger en ansvarlig til Wellness-området, der er en oase, hvor der tilbydes massage, fodbade, hårvask, yoga og lignende. Du får mulighed for tidligt i processen at have medindflydelse på, hvilke tilbud der skal være i området samt indretningen heraf. 

Det er ikke en forudsætning at du er uddannet massør, stylist etc, men klart en fordel, hvis du kan se dig selv være ansvarlig for et hold der spreder ro, glæde og lækkerhed. 

Dansk i skrift og tale samt engelsk i tale er en forudsætning.

Hovedopgaven består i sammen med et Team på ca 24 frivillige at drive Wellness-området og de faciliteter vi tilbyder.

Der vil i løbet af året være nogen mødeaktivitet ifht. planlægning, ligesom deltagelse i såvel opbygning, som nedtagning af området, når festivalen er slut skal forventes. Som ansvarlig for området er man også en stor del heraf under afvikling af festivalen. Det samlede tidsforbrug vil forventes at blive +300 timer fordelt over hele året.

Som Ansvarlig 365 har man adgang til Volunteers Camping, forplejning der understøtter opgavens udførelse. Man får en festival t-shirt og en ildsjælegave ligesom man kan deltage i årsfest og fællesmøder. Du får også egen festival-email, adgang til festivalen for dig selv og en ledsager samt to endagsbilletter.

INTERRESERET? 

Hvis det lyder som noget for dig, så tag kontakt til René Frimand på: rene.frimand@roskilde-festival.dk eller på telefon 20827552.

Kunne du tænke dig at blive en del af VestScenernes ansvarshold, og har du lyst til at prøve kræfter som frivilligleder? Så er rollen som byggeleder på Countdown og Mantra måske noget for dig!

OM OS
Vestscenerne består af Apollo, Pavilion, Countdown og Mantra. VestScenerne har til sammen næsten 400 frivillige, hvoraf de ca. 15 hører til Countdown og Mantra.

OM BYGGELEDERROLLEN
Som byggeleder får du ansvaret for alt uden om selve scenen – bagområde, kontorer, kunstnerområde, hegn, dekoration etc. – så scenen står klar til at spille fra dag ét. Derefter skal du sikre scenens overgang, når de øvrige scener åbner. Når hele festivalen er løbet af stablen, er du ansvarlig for, at alt nedtages igen. Selve opførelsen af scenen vil blive klaret af et andet frivillighold fra Vestscenerne sammen med sceneleverandøren.

Dine frivillige består primært af medskabere (100 timers). Det er din opgave at sørge for at fordele arbejdet til de frivillige, herunder udfærdige vagtplaner mv.

Din egen rolle er en Ansvarlig365, hvilket er en ansvarsrolle med +300 timer fordelt på opgaver hen over hele året, men selvfølgelig med en større vægt på perioden op til, under og lige efter festivalen.

At lave festival er i høj grad en fælles ting, hvorfor du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige ansvarspersoner på Vestscenerne. Sammen skal vi være med til, at de frivillige får en fantastisk oplevelse – og derfor kommer igen år efter år.

OM DIG
Du må meget gerne have erfaring med festival som frivillig. Du skal have en god flair for arbejdsplanlægning og ledelse af frivillige. Du skal være god til at motivere og være klar på at trække i arbejdstøjet, når det gælder. Der vil være god mulighed for sparring med de øvrige ansvarspersoner om ledelsesopgaven – og der bliver løbende afholdt kurser og workshops i regi af Roskilde Festival. Du behøver derfor ikke have konkret ledelseserfaring, men det er bestemt heller ikke en ulempe.

Hvis du kunne være interesseret i at vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte Karsten Grejsen på mail karsten.grejsen@roskilde-festival.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du være med til at videreudvikle det respekt- og meningsfulde fællesskab hos Roskilde Festival?

Vi søger en frivillig projektleder, der kan være med til at facilitere projekter inden for diversitet og lighed, som skal hjælpe os med bane nye veje for det inkluderende fællesskab hos Roskilde Festival.

Dette lykkes vi bedst med ved at være tydelige omkring, hvad vi skal, og ved at skabe gode rammer for udvikling og forandring. Sammen skal vi arbejde for at omsætte vores strategiske ambitioner til handlinger og samtidig sikre, at vi kan rykke det frivillige initiativ, os selv og vores deltagere i en mere bæredygtig retning. Vi har for nyligt udgivet en handleplan for et mangfoldigt fællesskab med lige muligheder, og den videre implementering af ambitionerne for den vil vi gerne have din hjælp til at realisere.

HVEM ER VI

Vi er en projektgruppe, som består af tre frivillige projektledere. Vi understøtter alle hinandens projekter og sparrer med hinanden løbende.

VI FORESTILLER OS AT DU

 • Er interesseret i social retfærdighed og social bæredygtighed.
 • Motiveres af at skabe optimale betingelser for mennesker inden for områder som mangfoldighed, trivsel og adfærd, der med afsæt i tiltag i festivalregi kan gøre en forskel i omverden.
 • Er en person, der har erfaring med eller viden om at arbejde med diversitet.
 • Har viden om bæredygtighed og organisatoriske forandringsprocesser, og som er nysgerrig på, hvordan man omsætter store ord og strategiske ambitioner, så alle kan være med.
 • Har kendskab til og viden om metoder til kulturændringer eller om at bruge kunst til at skubbe til mennesker.
 • Har lyst til at facilitere dit eget projekt inden for handleplanens ambitioner og målsætninger.

Indsatsens primære opgaver vil være:

 • At facilitere projekter inden for handleplanens rammer projektet i samarbejde med projektgruppen.

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Hvis denne rolle og indsats lyder som den rigtige for dig, så tøv ikke med at sende en mail hvor du skriver lidt om dig selv, eller en kort motiveret ansøgning samt CV til mikkel.groenne@roskilde-festival.dk.

Ønsker du at vide mere, så kontakt teamleder Mikkel Grønne (+45 6091 7145).

Vi opfordrer alle uanset religion, køn, etnicitet og alder (dog min. 18 år) til at søge, da vi ønsker et team, hvor vi ikke ligner hinanden.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Team Diversitet & Lighed

Sprogkrav: Stærk skriftlig kommunikatør på dansk og engelsk 

Opstart: Hurtigst muligt 

 

 

 

Leder du efter nye udfordringer, og har du lyst til at være med i maskineriet af en rigtig spændende del af Roskilde Festival?  

Vi leder efter en ny ildsjæl til sekretariatet i Division Kommunikation og Partnerskaber.  

Nøgleordene til denne ildsjælestilling er rekruttering, community management og frivilligkommunikation. Sammen med din tætte med-rekrutteringsansvarlige skal du være med til at understøtte og udvikle rekruttering af frivillige i divisionen og hos Roskilde Festival generelt. Målet er at skabe gode relationer internt og med foreninger samt mvære med til at sørge for, at alle, der vil være frivillige, får muligheden.  

Du bliver en del af et lille sekretariat, hvor vi er to, der har fokus på rekruttering. Derudover sparrer vi med og hjælper de andre rekrutteringsansvarlige i festivalens andre divisioner. Der vil derfor være rig mulighed for faglig støtte og sparring.   

Dine opgaver vil primært være:  

  • Være med til at udvikle og producere frivilligkommunikation, der fremmer den gode rekruttering  
  • Hovedansvarlig for community management af vores Facebook gruppe “Roskilde Festival – Become a volunteer”. Her har du masse af hjælp fra din med-rekrutteringsansvarlige.
  • Skabe kontakt og hjælpe teams i divisionen og foreninger med at finde ud af, hvordan de bedst rekrutterer frivillige.
  • Hjælpe med opslagsskrivning i divisionen og lægge opslag op på Roskilde Festivals hjemmeside.

Vi har ingen forventninger til dine erfaringer – så længe opgaven lyder spændende og giver dig motivation. Det er en fordel, hvis du har erfaring med community management på sociale medier, har produceret indhold til sociale medier og er glad for at skrive.  

Vi håber på at finde en person, der:  

 • er dygtig til at skabe relationer og ikke er bange for at tage kontakt 
 • har lyst til at være med til sociale arrangementer, teamaftener, faglige møder og fester – og nogle gange være med til at planlægge disse eller holde oplæg for andre i festivalen. De fleste arrangementer og fysiske møder foregår i København  
 • er ansvarsfuld og kan arbejde selvstændigt
 • har gode skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk og hurtigt fanger en tone of voice
 • har lyst til at være en del af Roskilde Festival hele året rundt. Indsatsen foregår hele året, med allerflest opgaver koncentreret omkring februar-juni i festivalåret. Indsatsen foregår også under selve festivalen, hvor vi mødes løbende, tager os af akutopgaver, holder møder, måske producerer noget indhold og helt sikkert også har tid til at hygge sammen.

Vi returnerer din indsats med 

 • erfaring med rekruttering for Nordeuropas største musikfestival  
 • muligheden for at indgå i et nyere sekretariat med engagerede medfrivillige, som er klar til at byde dig velkommen og understøtte dig i dine opgaver, samt indgå i et tværgående rekrutteringsfælleskab for festivalen
 • muligheden for at blive en del af et stort, levende og givende frivilligt fællesskab, hvor der er gode muligheder for at udvikle sig både personligt og fagligt
 • en ildsjælerolle på Roskilde Festival som Ansvarlig365, der selvfølgelig giver adgang til festivalen og en række andre ildsjæle fordele

Er det lige noget for dig?  

Send en kort ansøgning og dit CV til stine.gregers@roskilde-festival.dk Har du spørgsmål til rollen, er du velkommen til at sende en mail. Vi gennemgår ansøgninger løbende og fjerner opslaget, når vi har fundet den rigtige kandidat.

Roskilde Festivals Art & Activism-team leder efter entusiastiske, modige, dedikerede og aktivistiske frivillige kuratorer. Du vil blive en del af et lille team – et passioneret fællesskab, som kuraterer et ambitiøst program og fokuserer på at levere engagerende og innovative projekter, der udfordrer og præsenterer nye formater på tværs af kunstformer, aktuelle diskussioner og nye produktionsformer.

Opsummering af rollen

 

Med fokus på at udvikle et aktivistisk program vil du komme til at samarbejde med kunstnere, forandringsagenter, NGO'er og andre aktivister for at skabe mangfoldigt indhold på Roskilde Festival, hvor vi præsenterer nye idéer, bringer folk sammen – og handler for at opnå en bedre fremtid.

Vores aktivist-kuratorer samskaber og producerer et engagerende og kritisk program gennem alternative og tværdisciplinære formater, såsom performance, demonstrationer, debatter, cirkulære undersøgelser, campsite interventioner, reach-out happenings og installationer.

Dette er en unik mulighed for sammen at inspirere til nye måder at skabe fællesskaber på gennem kreative handlinger samt sikre en platform for unge stemmer.

Eksempler på projekter og partnere, RF-kuratorer har arbejdet med, er bl.a. Extinction Rebellion, LGBT+, Trampolinhuset, Fridays for Future, Turning Tables, MS, Røst og oplægsholdere som Elizabeth Wanjiru Wathuti, Chealsea Manning og Madam Ghandi.

Som kurator vil du blive en del af Roskilde Festivals brede fællesskab, og du vil løse opgaver sammen med forskellige aktører – inkl. partnere, RF-ansatte, eksterne kuratorer og andre, som alle er med til at løfte Art & Activism-programmet til et højt professionelt og internationalt niveau, der udfordrer traditionelle formater. Som team-player kan du få ting til at ske, og du elsker, når fællesskaber lykkes.

Du er interesseret i:

 • Kreative tilgange til forandring
 • At handle – og støtte bevægelser for klima og menneskerettigheder
 • En inkluderende og tværæstetisk tilgang
 • At forstå RF's non-profit principper

Forpligtigelser:

Team Art & Activism er engageret hele året. Der er faste møder med det kuratoriske hold (cirka en gang om måneden). Du skal forvente et dedikeret engagement gennem hele året, da vi har en travl planlægningsperiode samt tilstedeværelse under afviklingen af programmet på selve festivalen.

Ansøgning

Vi er især interesserede i folk, der har tidligere erfaring med projekter på Roskilde Festival, men det er ikke et krav.

Send en kort motiveret ansøgning + CV til: klaus.jensen@roskilde-festival.dk

Da det er en unik rolle, er du velkommen til at diskutere rollen og lære mere om rollen ved at ringe til Klaus på +45 30 34 19 96.

I Team Containerflytning står vi for opgaven at få flyttet containere med grej ind på pladsen før festivalen og tilbage til opbevaring efter festivalen. 

OM ROLLEN 

Vi søger fire medskabere til at sørge for, at alle containere, der benyttes under festivalen, bliver kørt ind og placeret korrekt på pladsen.  

Kendskab til pladsen vil være en fordel, men ikke et krav. 

Vi hjælper chaufføren med at læsse containerne og sørger for, at de bliver placeret korrekt i forhold til tegning og instruks fra modtager. Præcision kan være påkrævet. Inden festivalen skal containerne ind på pladsen, under festivalen vil der kun i sjældne tilfælde være akutte opgaver, og efter festivalen skal containerne tilbage på depot. Opstart af opgaven vil være halvanden til to uger før festival og fuldført omkring en uge efter festivalens afslutning.

INTERESSERET? 

Hvis det lyder som noget for dig, så tag kontakt til Dennis Rasmussen på dennis.rasmussen@roskilde-festival.dk eller 22329002. 

I Byplan & Logistik leder vi efter en områdeleder for omkringliggende områder. 

OM ROLLEN

En super vigtig rolle, som skal sørge for, at vores værtskab allerede står klart for vores gæster, når de nærmer sig vores festivalplads.

Er der strøm i området? Hvem råder over parkeringspladserne? Hvad er aftalen med lodsejeren? Dette er blot nogle af spørgsmålene, du som områdeleder vil behandle og sørge for at få afklaring eller træffe beslutning om.

Du skal kunne holde styr på koordinering af områder, hvilket betyder, at du har indsigt i, hvilke leverancer som kommer ind i området, og hvilke behov disse vil have. At arbejde på tværs af divisioner er nøglen til, at både du, områderne og opgaverne lykkedes. Dermed er telefonopkald og små snakke på fællesmøder et af de gode værktøjer, som du skal bruge i opgaveløsningen.

Samtidig kræver rollen et fokus på, at områderne er det første, som vores publikum ser, når de skal på Roskilde Festival. Derfor skal der fokus på, hvilke oplevelse der begynder, når de parkerer deres bil, ankommer på cykel eller står af ved Roskilde Station.

Du bliver en del af et energisk, dygtigt og handlekraftigt team, og vi glæder os rigtig meget, til du kommer med ombord.

Oplistet i punktform forventer vi, at du ikke bliver skræmt af:

 • Projektledelse af de omkringliggende områder.
 • Styring af interessenter i områder. Eksempelvis koordinering af parkering, infrastruktur og trafik i et givent område.
 • Deltagelse i områdelederfællesskab, hvor der sparres om opgaverne.
 • Budgettering
 • Opsøgende dialog og nysgerrig tilgang

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Hvis du gerne vil med på holdet, så tag fat i Andreas Balslev-Olesen på mail: andreas.bo@roskilde-festival.dk

Vil du være med til at videreudvikle indsatsen mod grænseoverskridende adfærd hos Roskilde Festival?

Vi søger en frivillig projektleder, der skal være med til at stå i spidsen for indsatsen Orange Together. Orange Together arbejder med forebyggelsen af krænkende og grænseoverskridende adfærd, og indsatsen sætter rammen for, hvordan vi kan være sammen, så flest muligt trives. Dette lykkes vi bedst med ved at være tydelige omkring, hvad vi skal, og ved at skabe gode rammer for udvikling og forandring. Sammen skal vi arbejde for at omsætte vores strategiske ambitioner til handlinger og samtidig sikre, at vi kan rykke det frivillige initiativ, os selv og vores deltagere i en mere bæredygtig retning. Vi har for nyligt udgivet en handleplan for et mangfoldigt fællesskab med lige muligheder, og den videre implementering af ambitionerne for den vil vi gerne have din hjælp til at realisere.

HVEM ER VI

Vi er en projektgruppe, som består af tre frivillige projektledere. Vi understøtter alle hinandens projekter og sparrer løbende med hinanden.

VI FORESTILLER OS, AT DU

 • er interesseret i social retfærdighed og social bæredygtighed
 • har erfaring med at lede projekter eller teams, enten professionelt eller aktivistisk
 • motiveres af at skabe optimale betingelser for mennesker inden for områder som mangfoldighed, trivsel og adfærd, der med afsæt i Orange Together-indsatsen kan gøre en forskel i omverdenen
 • er en person, der har erfaring med eller viden om at arbejde med diversitet
 • trives med at række ud til eksterne aktører og tilrettelægge samarbejder med mange forskellige interessenter. At du har kendskab til og viden om metoder til kulturændringer eller om at bruge kunst til at skubbe til mennesker
 • er klar til at facilitere workshops og møder både på hverdagsaftener og i weekender

INDSATSENS PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE

 • at lede indsatsen omkring Orange Together i samarbejde med teamets andre medlemmer

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Hvis denne rolle og indsats lyder som den rigtige for dig, så tøv ikke med at sende en mail hvor du skriver lidt om dig selv, eller en kort motiveret ansøgning samt CV til mikkel.groenne@roskilde-festival.dk.

Ønsker du at vide mere, så kontakt teamleder Mikkel Grønne (+45 6091 7145).

Vi opfordrer alle uanset religion, køn, etnicitet, seksualitet og alder (dog min. 18 år) til at søge, da vi ønsker et team, hvor vi ikke ligner hinanden. Erfaring som årsfrivillig i Roskilde Festival-regi er et plus, men bestemt ikke et krav.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Team Diversitet & Lighed

Synes du, det kunne være sjovt at fag-lede et kerneområde for et af festivalens store teams? Så er du måske vores nye produktleder. Produktlederen er en ny rolle, som skal koordinere menukort, indkøb og salg af varer på tværs af Roskilde Fondens ni barer og 20 ølsalg. Som produktleder skal man være fagleder for et tværgående team af produktansvarlige.

OPGAVEN

Det forventes, at man tager selvstændigt ansvar for planlægning og drift af sit område i tæt samarbejde med produktansvarlige, barchefer i barerne og teamledere. Rollen refererer til teamlederen i Team Barer. Opgaverne er fordelt over hele året, med meget aktivitet i første halvdel af året.

Som produktleder skal man sikre, at alle barer kommer i mål med

 • udvikling af menukort og prissætning
 • bestillinger af salgsvarer, processer for returvarer og dialog med leverandører
 • leverancer af salgsvarer under drift (op til, under og lige efter festival)
 • processer for genbrugsglas
 • opsætning af kasseapparater
 • at budget, overskud og dækningsgrad holdes i henhold til barernes egne budgetter

VI FORVENTER AT DU

 • har et stort personligt drive og lyst og mod til at lede
 • kan holde hovedet iskoldt når det går stærkt – for det gør det, især i drift
 • er detaljeorienteret
 • kan bruge de timer det tager, inklusive møder i Roskilde og København i løbet af året
 • er indstillet på at være (meget) til stede under festivalen, da der ofte opstår leveranceudfordringer
 • sørger for afholdelse af møder i Produktgruppen i løbet af året og driver årshjulet frem
 • det er et stort plus, hvis du har økonomiforståelse og god erfaring med Excel

VI TILBYDER DIG

 • en oplevelse for livet, samtidig med at du støtter et godt formål
 • at blive en del af en meget engageret gruppe frivillige
 • mulighed for at blive certificeret frivillig-leder samt masser af dokumenteret ledererfaring til CV’et
 • masser af sociale events før, under og efter festivalen
 • adgangstegn til festivalen inkl. frivilligområde, særlig overnatning og andre privilegier (Ansvarlig 365)

Du vil hele vejen få støtte og oplæring fra teamleder samt sparring fra produktansvarlige og barchefer. Og det er vigtigt at forstå, at man ikke skal gøre det hele selv, men at man er en del af et team, som løfter i flok.

Skal du være med? Hvis det lyder som dig, så skynd dig at skrive lidt om dig selv til mikkel.jungfalk@roskilde-festival.dk.

Ønsker du at være med på et stærkt hold, der planlægger vagter for de mange frivillige, vi i Roskilde Festival regi bruger til sikkerhed ved scenerne?
Ønsker du at være frivillig med stor indflydelse og ansvar for koordinering, planlægning, udrulning og implementering af dine vagtplaner?

Så bliv Medskaber 365 i Programsikkerhed, hvor vi i tæt samarbejde med en række ansvarspersoner planlægger og forbereder den kommende festival. Programsikkerhed er i Divisionen Deltagere under festivalen, der står for sikkerheden for alle scenerne samt Arts and Activism. Indsatsen starter så småt ud efter afslutningen af årets festival og intensiveres op mod næste års festival.

Der er for hvert sceneområde (Østscenerne, Vestscenerne og Orange scene) en eller flere teamledere og en række ansvarspersoner, som du får et tæt samarbejde med, og som vil være dine sparringspersoner. Du vil blive tilknyttet Østscenerne eller Vestscenerne i dine opgaver.

Vi er et team, der har en meget uformel tone i vores omgang. Vi vægter højt at kunne mødes fysisk i enten Roskilde eller København fra tid til anden, da vi tror på, at de bedste teamindsatser og koordinering sker, når mennesker mødes.

Vi søger en person med følgende egenskaber:

 • Du kan bidrage selvstændigt
 • Du kan indgå i tæt samarbejde med andre
 • Du tager ansvar for dine opgaver og løser dem til fastsatte deadlines
 • Du er struktureret. Er du vant til at arbejde i Excel, er det en fordel, men der kræves ikke avancerede Excel-egenskaber.
 • Du har flair for at skabe struktur og systematik i din skemaplanlægning
 • Du kan lide at kommunikere både i skrift og tale med de frivillige
 • Du hersker resten af Office-pakken på et rimeligt niveau

Rollen som struktureret planlægger indebærer at

 • gennemgå plantegninger i samarbejde med teamlederen for dit område, hvor I sammen beslutter, hvilke positioner der skal bemandes og hvornår
 • lave strukturerede vagtskemaer, som skal kommunikeres til de frivillige, således de bliver i stand til at vælge vagter uden megen yderligere hjælp
 • gennemgå risikovurderinger sammen med teamleder for musikprogrammerne for scenerne og fastsætte bemandingen for Crowd Safety baseret på disse vurderinger
 • du kommunikerer vagtplanerne ud til de frivillige i god tid før deadline
 • du indgår som aktiv del i selve afviklingen som supervisor på HR-kontoret for dit område. Her superviserer du de frivillige på HR i deres arbejde. Her forventes det, at du har min. 24 timer under afviklingen på HR-kontoret.
 • du tager aktiv del under afviklingen i at løse pludselig opståede situationer og problemstillinger
 • du tager aktiv del i evalueringen, når festivalsåret er omme

Har ovenstående vakt din interesse, så send en ansøgning til at blive Medskaber 365 på næste års festival.

Vi inviterer til samtaler løbende, og hvis du vil vide mere om opgaven, er du velkommen til at kontakte Asger Schwarz Jensen (6167 4544) eller Michael Hartwig (2466 4279). Din ansøgning sender du på mail til teamleder Majken Andersen på: majken.andersen@roskilde-festival.dk

Som Medskaber 365 får du følgende med i pakken

Indsats: +100 timer lægges igennem hele året. 1. december er alle 365-roller startet.

Vilkår:

 • Overnatning: Volunteer Camping, kollektiv overnatning eller egen enhed
 • Forplejning, der understøtter opgavens udførelse
 • T-shirt + ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Mulighed for ombytning af 1 partoutbillet til zone 8 eller ombytning af 1 dagsbillet til zone 8
 • Kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse efter behov
 • Roskilde-mail efter behov

 

Vi skal finde vores nye teamchef til division Handel & Gastronomi. Er det dig, som skal være vores nye sparringspartner i divisionsledelsen og teamledernes nye støtte og vejleder?

Du vil blive en del af vores divisionsledelse, der har til formål at sætte den overordnede retning, så divisionen løser sine opgaver i overensstemmelse med Roskilde Festivals samlede strategi. Vi skal understøtte divisionens ledere og skabe en kultur med bæredygtig ledelse med det fællesskabende som omdrejningspunkt. Vi tror på, at ledelse er noget, vi gør sammen.

I divisionsledelsen er vi en gruppe af ildsjæle, som – ud fra hver vores ansvarsområde – samarbejder om at lykkes med vores divisions opgaver. Vi har både ledelsesmæssige og faglige ambitioner, og du får mulighed for at bringe dine egne kompetencer i spil og blive understøttet der, hvor du gerne vil udvikle dig. Du får ansvar hånd i hånd med indflydelse på, hvordan vi skal skabe vores festival.

DIT ANSVARSOMRÅDE

Dit ansvarsområde bliver GASTRONOMI, som dækker tre teams: Food, Foodcourt & Gastronomi Events. Hvert team har en teamleder med egen opgaveportefølje, og din opgave er at sætte rammer og retning for de respektive teams opgaver sammen med divisionschef Lene-Maria Toksværd. Du skal også udvikle og understøtte teamlederne ledelsesmæssigt. De tre teams varierer i størrelse og erfaring, og i det første år vil du primært have fokus på madstrategi, samt udvikling og etablering af team Gastronomi Events.

VI DRØMMER OM EN ILDSJÆL, DER:

 • har lyst til at lede andre frivillige
 • er selvengagerende og kan drive opgaver i mål
 • ikke nødvendigvis har stor erfaring fra Roskilde Festival, men har talent for den type opgaver, teamchefen skal varetage
 • har et stort hjerte for bæredygtighed. Det er ikke nødvendigt at vide alt om økologi, klimamålinger og forsyningskæder – men interessen skal være der

Der er tale om en rolle som leder, hvor opgaverne løses hele året rundt. Der vil også være opgaver under afvikling af festivalen. Vi har generelt stort fokus på udvikling og motivation af frivillige, og derfor får du selvfølgelig også mulighed for at sætte præg på hvilke opgaver, du i øvrigt bliver involveret i. Det forventer vi, at du gerne vil.

INTERESSERET?

Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du er vores nye teamchef, til organisationschef for Handel & Gastronomi Louise Sonne Dyreborg på louise.dyreborg@roskilde-festival.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende.

Spørgsmål kan rettes til Louise på mail eller på telefon 2636 1363 eller til divisionschef Lene-Maria Toksværd på lene-maria.toksvaerd@roskilde-festival.dk eller telefon 31492326.

DER KRÆVES REN STRAFFEATTEST

 

Programsikkerhed søger en teamleder til det nye team Sikkerhed Arts & Activism. Du bliver en fast del af holdet, der planlægger og tilskikker trygge rammer for Roskilde Festivals gæster.

Du vil komme til at udvikle og arbejde med en bred portefølje inden for risikovurdering og planlægning af sikkerhed i forbindelse med disse aktiviteter, som ikke relaterer sig til scenerne, men hvor der stadig samles og opholder sig mange mennesker.

Roskilde Festival har stor erfaring med sikkerhed ved større arrangementer. Vores styrke ligger i at planlægge og sikre aktiviteter, hvor der samles mange mennesker i form af crowd safety and management.

Rollen som teamleder
I rollen som teamleder har du med det taktiske og operationelle niveau at gøre. Igennem samarbejde og faglige egenskaber skal du udvikle, skabe og formidle - ved hjælp af branchestandarder, risikovurderinger og planer med henblik på en sikker afvikling af Roskilde Festival.

Din opgave bliver at tilsikre en sikker afvikling af festivalen ved at være en aktiv del af ledelsen i programsikkerhed, planlægningen og afviklingen af festivalen.

Du skal have fokus på, at festivalen planlægges, udvikles og afvikles i sikre rammer og lever op til de forventninger og rammer, der ligger i et arrangøransvar.

Din funktion skal være båret af overblik, en analytisk og struktureret tilgang med kendskab til standarder, love, regler, vejledninger og teorier, som implementeres igennem tværsektionelt samarbejde med eget- og festivalens andre teams.

Dine primære opgaver

 • Deltage i møder med henblik på indsamling af viden og skabe indsigt i planlægningen af festivalen som helhed og derved indsamle relevant viden for udarbejdelse af planer og tiltag med henblik på en sikker festival.
 • Udvikle risikovurdering og planer for disse aktiviteter, der ligger under Arts & Activism.
 • Udvikle sikkerhedsdokumentation som en del af den overordnede sikkerheds- og beredskabsplan.
 • Rådgive, støtte og hjælpe dine samarbejdspartner og teammedarbejder med deres opgaver.
 • Skrive og udvikle driftsplaner for afvikling af dit ansvarsområde, herunder bemandingsplaner.
 • Monitorere og tilsikre optimal drift af dit ansvarsområde under afvikling af festivalen.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en eller flere af følgende kompetencer:

 • Har erfaring med eventsikkerhed
 • Har en sikkerheds- eller beredskabsmæssig uddannelse og/eller praktisk erfaring
 • Er forstående, rummelig, udadvendt og har en stor interesse for både planlægnings- og driftsmæssige situationer
 • Har forståelse for og motiveres af Roskilde Festival-gruppens værdigrundlag som almennyttig virksomhed.

Om Programsikkerhed
Teamlederen for Sikkerhed Arts & Activism refererer til teamchefen, der refererer til sikkerhedschefen og har ansvaret for, at sikkerheden lever op til Roskilde Festivals arrangøransvar i forhold til standarder, lovkrav og branchemæssige standarder.

Programsikkerhed planlægger, drifter og tilsikrer et sikkert miljø for Roskilde Festivals gæster, så festivalens gæster får en god og hyggelig oplevelse.

Programsikkerhed består af fem underliggende teams: HR og Logistik, Sikkerhed Østscenerne, Sikkerhed Vestscenerne, Sikkerhed Orange scene og Sikkerhed Arts & Activism.

Vi er et hold bestående af faglige, arrangerede, positive og hjælpsomme mennesker, som vægter fællesskabet højt. Et fællesskab, der udmønter sig i et socialt og fagligt fællesskab.

En teamleder er en ildsjæl med teamledervilkår, hvor der forventes, at du yder en indsats på +300 timer fordelt over hele året og motiveres i det faglige indhold og udfordringer.

Vilkår

 • Overnatning: Volunteer Camping, kollektiv enhed eller i egen enhed
 • Forplejning, der understøtter opgavens udførelse
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Adgangstegn: 1 partoutbillet + 2 stk. endagsbilletter eller 2 stk. partoutbilletter eller 4 stk. endagsbilletter + adgangstegn til egne børn 0-17 år
 • Kørselsgodtgørelse, telefongodtgørelse generelt efter behov
 • Roskilde Festival-mail
 • Besøg på andre festivaler efter ansøgning

Det praktiske
Kan du se dig selv som ny teamleder, så send din ansøgning og CV til niels.laustsen@roskilde-festival.dk

Vi planlægger at afholde løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt, hvis teamleder lyder som noget for dig.

Har du spørgsmål til rollen, er du velkommen til at kontakte teamchef Niels Laustsen på telefon 3179 8470 eller på niels.laustsen@roskilde-festival.dk

Vil du give affaldshåndteringens til festivalens bagområder et serviceløft? Vil du være en del af en ledelse, der lige nu står midt i en af festivalens største omstillinger mod en grønnere festival? Så læs med her – måske er det dig, vi mangler som teamleder for Bagområder i Team Affaldshåndtering.

OMRÅDET

Som Teamleder for Bagområder bliver du leder af de frivillige ildsjæle, der planlægger og driver affaldssortering rettet mod alle festivalens boder, kontorer, kantiner og scene-bagområder.

Rollen er placeret i Team Affaldshåndtering, hvor vi er en teamchef, fire teams med hver deres teamleder (det ku’ være dig?), stabsfunktioner og cirka 20 helårsfrivillige.

ROLLEN SOM TEAMLEDER

Det er dig som teamleder, der tegner teamet, sætter holdet og hjælper ansvarspersoner i dit team med at lykkes med opgaverne.

Du vil blive ansvarlig for at:

 • Bidrage til indfrielse af vores strategiske ambitioner og målsætninger med at skabe en cirkulær festival
 • Lede hold, der udviklinger, planlægger og driver affaldssortering i:
  • Food- og Non-food-boder
  • Festivalens kontorer
  • Kantiner og bespisning
  • Scener & hospitality (backstageområder)
 • Lede et hold for et tværgående driftskontor, der koordinerer under afviklingen af festivalen.
 • Lede materiel-hold, der sammen med renovatør står for logistikken vedrørende opsætning og udbringning af spande og containere.
 • Skabe samarbejder på tværs af teams i egen og andre divisioner.

Du vil stå for et team, der er under udvikling, og som er en vigtig del af Roskilde Festivals grønne ambitioner. Derfor vil du også skulle være nysgerrig og opsøgende på samarbejde med frivillige i andre dele af organisationen – både omkring indretning af fysisk planlægning af pladsen, kommunikation og infrastrukturen.

Din indsats fordeles over hele året, hvor du i tæt samarbejde med dit team deltager i møder, aktiviteter og planlægning af affaldshåndtering på festivalens bagområder. Derudover træder du ind i en teamledelse, hvor I sammen lægger linjen for året, inspirerer og samarbejder om at skabe de bedste rammer for affaldssortering, og at teamet har de bedste forudsætninger for at lykkes. Du kan også se frem til et intensivt og stærkt fællesskab, når festivalen går løs.

OM DIG

Det er et stort plus, hvis du har erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival og gerne erfaring med ledelse af frivillige – det vigtigste er dog, at du brænder for opgaven.

 • Du har lyst til at blive leder og lægge en indsats på 300+ timer fordelt over hele året.
 • Du er klar på at samarbejde med mange forskellige typer mennesker
 • Du motiveres af klare mål samt processen og vejen dertil
 • Du synes, det er sjovt at skabe klare rammer og lede en proces med klare overgange fra ideer over planlægning til drift.
 • Du vil være med til at dyrke og skabe et vores fantastiske frivillige fællesskab

Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har erfaring med:

 • Frivilligt arbejde, meget gerne på Roskilde Festival og meget gerne som leder
 • Ved noget om projekt- og procesledelse
 • Bæredygtig omstilling, logistik, ressourcer og affald, cirkulær økonomi.

HVEM ER VI?

Det er Team Affaldshåndterings ansvar at servicere festivalbyen og dens beboere med løsninger til at sortere affald til genbrug og genanvendelse. Det gælder både nemme løsninger til affaldssortering på camping, af byggeaffald fra festivalens midlertidige byggeri, til madbodernes køkkener og bag orange scene. Team Affaldshåndterings fire teams har opgaver med planlægning og udvikling hele året og er i gang fra Dream City etableres 100 dage inden festivalen starter indtil efteråret, når den sidste flade dåse er samlet op på campingområderne.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne teamchef Simon Hartkopp – simon.hartkopp@roskilde-festival.dk – tlf: 29763676

INTERESSERET?

Hvis du kan se dig selv som ny teamleder, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til simon.hartkopp@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

VILKÅR

Som teamleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med teamledervilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:

 • Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
 • Forplejning under afvikling, når du er på pladsen
 • Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Egen @roskilde-festival.dk-mailadresse
 • 1 stk. partout- (kan ændres til to endags-) samt to endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.

Kan du lide at arbejde med forandringer og udvikling, og har du mod på at lede et team med mange frivillige? Vil du være en del af en ledelse, der lige nu står midt i en af festivalens største omstillinger mod en grønnere festival? Så læs med her – måske er det dig, vi mangler som teamleder for Deltagerområder i Team Affaldshåndtering.

Som teamleder for Deltagerområder bliver du leder af de frivillige ildsjæle, der planlægger og driver affaldssortering rettet mod deltagerne (publikum) på festival – der hvor de bor og færdes. Der er et stort udviklingsfokus, da opgaven handler om at gøre det så nemt som muligt for deltagere at sortere deres affald.

Rollen er placeret i Deltager divisions Team Affaldshåndtering, hvor vi er en teamchef, fire teams med hver deres teamleder (det ku’ være dig?), stabsfunktioner, og cirka 20 helårsfrivillige.

ROLLEN SOM TEAMLEDER

Det er dig som teamleder, der tegner teamet, sætter holdet og hjælper ansvarspersoner i dit team med at lykkes med opgaverne.

Du vil blive ansvarlig for at:

 • Bidrage til indfrielse af vores strategiske ambitioner og målsætninger med at skabe en cirkulær festival
 • Lede udvikling af metoder og praksis til affaldssortering på campingområder og der, hvor deltagere (publikum) færdes
 • Samarbejde om klar kommunikation om affaldssorterings-indsatser rettet mod deltagere
 • Skabe metoder for at øge deltagernes engagement i affaldssortering
 • Lede dine ansvarlige holdledere
 • Skabe samarbejder på tværs af teams i egen og andre divisioner.

Du vil stå for et team, der er under udvikling, og som er en vigtig del af Roskilde Festivals grønne ambitioner. Derfor vil du også skulle være nysgerrig og opsøgende på samarbejde med frivillige i andre dele af organisationen – både omkring indretning af campingområder, fysisk planlægning af pladsen, adfærdsdesign, kommunikation og infrastrukturen.

Din indsats fordeles over hele året, hvor du i tæt samarbejde med dit team, deltager i møder, aktiviteter og planlægning af affaldshåndtering på festivalens deltagerområder. Derudover træder du ind i en teamledelse, hvor I sammen lægger linjen for festivalåret, inspirerer og samarbejder om at skabe de bedste rammer for affaldssortering, og at teamet har de bedste forudsætninger for at lykkes. Du kan også se frem til et intensivt og stærkt fællesskab, når festivalen går løs.

OM DIG

Det er et stort plus, hvis du har erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival og gerne erfaring med ledelse af frivillige - Det vigtigste er dog, at du brænder for opgaven.

 • Du har lyst til at blive leder og lægge ind indsats på 300 + timer fordelt over hele året.
 • Du er klar på at samarbejde med mange forskellige typer mennesker
 • Du motiveres af klare mål samt processen og vejen dertil
 • Du synes det er sjovt at skabe klare rammer og lede en proces med klare overgange fra ideer over planlægning til drift.
 • Du vil være med til at dyrke og skabe et vores fantastiske frivillige fællesskab

Det er ikke et krav, men en fordel hvis du har erfaring med:

 • Frivilligt arbejde, meget gerne på Roskilde Festival og meget gerne som leder
 • Ved noget om projekt- og procesledelse
 • Grøn omstilling, adfærds-design, ressourcer og affald, cirkulær økonomi.

HVEM ER VI?

Det er Team Affaldshåndterings ansvar at servicere festivalbyen og dens beboere med løsninger til at sortere affald til genbrug og genanvendelse. Det gælder både nemme løsninger til affaldssortering på camping, af byggeaffald fra festivalens midlertidige byggeri, til madbodernes køkkener og bag orange scene. Team Affaldshåndterings fire teams har opgaver med planlægning og udvikling hele året og er i gang fra Dream City etableres 100 dage inden festivalen starter indtil efteråret, når den sidste flade dåse er samlet op på campingområderne.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Teamchef Simon Hartkopp – simon.hartkopp@roskilde-festival.dk – tlf. 29763676

INTERESSERET?

Hvis du kan se dig selv som ny teamleder, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til simon.hartkopp@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

VILKÅR

Som Teamleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Teamledervilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:

 • Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
 • Forplejning under afvikling når du er på pladsen
 • Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
 • 1 stk. partout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.

Er det dig, der skal udvikle festivalens affaldshåndtering, der hvor festivalen står med de helt store mængder affald? Vil du være en del af en ledelse, der lige nu står midt i en af festivalens største omstillinger mod en grønnere festival? Så læs med her – måske er det dig vi mangler som teamleder for ”Sortering og genbrug før og efter” i Team affaldshåndtering.

Når Roskilde Festival pakker sammen efter en afvikling, opstår der tons-store bunker af efterladt campingudstyr og byggeaffald. Det kan nu blive dit ansvar at lede effektive sorteringer og genbrugssystemer og redde så meget som muligt fra forbrændingen! Som Teamleder for ”Sortering og genbrug før og efter” bliver du leder af de frivillige ildsjæle, der planlægger og driver affaldssortering rettet mod byggehold, festivalens infrastrukturhold samt et fokus på genbrug fra camping og udvikling af en effektiv efteroprydning. Med andre ord alle de opgaver, der ligger før og efter selve afviklingen af festivalen.

Rollen er placeret i Deltager divisionens Team Affaldshåndtering, hvor vi er en teamchef, fire teams med hver deres teamleder (det ku’ være dig?), stabsfunktioner, og cirka 20 helårsfrivillige.

ROLLEN SOM TEAMLEDER

Det er dig som teamleder, der tegner teamet, sætter holdet og hjælper ansvarspersoner i dit team med at lykkes med opgaverne.

Du vil blive ansvarlig for at:

 • Bidrage til indfrielse af vores strategiske ambitioner og målsætninger med at skabe en cirkulær festival
 • Lede hold, der udviklinger, planlægger og driver affaldssortering af:
  • Byggeaffald
  • Affald fra festivalens logistikhold – VVS’ere, IT, el-gruppen osv.
  • Efterladt campingudstyr og andre brugbare ting til genbrug
  • Særlige fraktioner og systemer til affaldssortering i forbindelse med at publikum forlader campingområderne.
 • Lede indsatsen for efteroprydning så festivalens arealer afleveres som inden festivalen og naboer i omkringliggende områder bliver glade.
 • Skabe samarbejder på tværs af teams i egen og andre divisioner.

Du vil stå for et team, der er under udvikling, og som er en vigtig del af Roskilde Festivals grønne ambitioner. Derfor vil du også skulle være nysgerrig og opsøgende på samarbejde med frivillige i andre dele af organisationen – både ansvarlige fra campingområder, byggehold, de frivillighold, der står for pladsens infrastruktur, foreninger til Efteroprydning mv.

Din indsats fordeles over hele året, hvor du i tæt samarbejde med dit team, deltager i møder, aktiviteter og planlægning af affaldshåndtering i perioderne før og efter festivalen. Derudover træder du ind i en teamledelse, hvor I sammen lægger linjen for festivalåret, inspirerer og samarbejder om at skabe de bedste rammer for affaldssorteringen, og at teamet har de bedste forudsætninger for at lykkes. Du kan også se frem til et intensivt og stærkt fællesskab, når festivalen går løs. Og i dagene efter, når du ruller planerne ud.

OM DIG

Det er et stort plus, hvis du har erfaring som ildsjæl på Roskilde Festival og gerne erfaring med ledelse af frivillige - Det vigtigste er dog, at du brænder for opgaven.

 • Du har lyst til at blive leder og lægge ind indsats på 300 + timer fordelt over hele året.
 • Du er klar på at samarbejde med mange forskellige typer mennesker
 • Du motiveres af klare mål samt processen og vejen dertil
 • Du synes det er sjovt at skabe klare rammer og lede en proces med klare overgange fra ideer over planlægning til drift.
 • Du vil være med til at dyrke og skabe et vores fantastiske frivillige fællesskab

Det er ikke et krav, men en fordel hvis du har erfaring med:

 • Frivilligt arbejde, meget gerne på Roskilde Festival og meget gerne som leder
 • Ved noget om projekt- og procesledelse
 • Bæredygtig omstilling, genbrug, ressourcer og affald, cirkulær økonomi.

HVEM ER VI?

Det er Team Affaldshåndterings ansvar at servicere festivalbyen og dens beboere med løsninger til at sortere affald til genbrug og genanvendelse. Det gælder både nemme løsninger til affaldssortering på camping, af byggeaffald fra festivalens midlertidige byggeri, til madbodernes køkkener og bag orange scene. Team Affaldshåndterings fire teams har opgaver med planlægning og udvikling hele året og er i gang fra Dreamcity etableres 100 dage inden festivalen starter indtil efteråret, når den sidste flade dåse er samlet op på campingområderne.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne Teamchef Simon Hartkopp – simon.hartkopp@roskilde-festival.dk - Tlf. 29763676

INTERESSERET?

Hvis du kan se dig selv som ny teamleder, så skal du sende en kort motiveret ansøgning og relevant CV til simon.hartkopp@roskilde-festival.dk hurtigst muligt.

Vi holder løbende samtaler med relevante kandidater.

VILKÅR

Som Teamleder bliver du en af de helårsfrivillige ildsjæle i Roskilde Festival med Teamledervilkår. Det betyder, at du forventes at yde en indsats +300 timer årligt fordelt over hele året inkl. under afvikling af festival. Som tak for indsatsen får du:

 • Mulighed for at overnatte i soveby eller egen enhed, hvis du ønsker det
 • Forplejning under afvikling når du er på pladsen
 • Adgang til Volunteer’s Village og Backstage Village
 • T-shirt og ildsjælegave
 • Invitation til årsfest og fællesmøder
 • Egen @roskilde-festival.dk mailadresse
 • 1 stk. gæstepartout (kan ændres til 2 endags) samt 2 stk. endagsbilletter samt adgang for egne børn 0-17 år.