"DET HAR VÆRET SPÆNDENDE AT BRINGE MIN VIDEN FRA FESTIVALEN I SPIL SOM MEDLEM AF BESTYRELSEN"

Den 19. april er der generalforsamling i Foreningen Roskilde Festival. Mie Levi Fenger har været medlem af bestyrelsen de sidste tre år. Her fortæller hun om sit forhold til festivalen, fællesskabet og foreningen, og hvorfor hun håber, at flere frivillige vil melde sig ind

Mie Levi Fenger har været medlem af bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival siden 2020. Når der i år er generalforsamling den 19. april, genopstiller hun desværre ikke, da et nyt arbejde betyder, at tiden er blevet knap. Men hun opfordrer frivillige til at melde sig ind i foreningen, for det er både spændende og lærerigt at komme tættere på festivalen og fællesskabet, og samtidig støtter man en god sag.

Hvad fik dig til at blive en del af Foreningen Roskilde Festival?
”Jeg er oprindeligt fra Roskilde og har været frivillig i 15 år, så jeg har en stor tilknytning til festivalen. Jeg var på Roskilde Festival første gang som 7-årig med min mor og far, som var foreningsfrivillige. Senere blev jeg selv frivillig og har blandt andet siddet med publikums- og pressehenvendelser og været rundviser. Jeg blev først medlem af foreningen, da jeg indtrådte i bestyrelsen. Simpelthen fordi jeg ikke tidligere var opmærksom på, at det var noget, man kunne være. Jeg tror, vi skal være bedre til at fortælle om den mulighed. Jeg synes, det har været spændende at kunne bringe min viden fra festivalen i spil som medlem af bestyrelsen, og det har givet endnu en dimension på min forståelse af Roskilde Festival.”

Vi står stærkere, hvis vi er flere
Corona har fyldt en del i de år, hvor Mie Levi Fenger har været en del af bestyrelsen i Foreningen Roskilde Festival. Krisen havde store konsekvenser for Roskilde Festival, og derfor har hun også gjort sig nogle tanker om, hvordan vi kan komme til at stå stærkere i fremtiden.

På årets generalforsamling den 19. april takker Mie Levi Fenger af efter tre år som medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.

Hvad har været det vigtigste i din tid som bestyrelsesmedlem?
”Jeg har været medlem af bestyrelsen i en tid med corona, og det har virkelig været udfordrende og et stort ansvar at sidde i en lille kerne og varetage 30.000 frivilliges hjertebarn og sikre, at vi kom godt igennem krisen. Der er ekstremt mange interesser i Roskilde Festival, og sådan en krise har betydning for alt fra ansatte og ildsjæle til kunstnere og foreninger, leverandører og deltagere. Det har været ekstremt lærerigt at navigere igennem den tid. Nu er vi så heldigvis et helt andet sted, men det har uden tvivl været det vigtigste på dagsordenen i min tid som bestyrelsesmedlem.” 

Hvordan ønsker du, at foreningen udvikler sig herfra?
”Det er vigtigt, at der kommer en bredere opbakning til foreningen. At flere frivillige melder sig ind, så vi kan vokse. Det siger jeg også med situationen omkring corona i baghovedet. Når man vil skubbe til noget, uanset om det er støtteordninger eller lokalplaner, eller hvad det nu kan være, så har det en betydning, hvor mange man taler på vegne af. Roskilde Festival har en stor stemme i kulturlivet, men vi vil stå stærkere, hvis vi er flere medlemmer af foreningen. Jeg vil virkelig opfordre til, at man melder sig ind! Bare tænk på den magt en frivilligorganisation som Ældresagen har – tænk hvis vi som Foreningen Roskilde Festival kunne blive ’Ungdomssagen’. Det kunne vi virkelig godt bruge som samfund. En organisation der - gennem kunsten, kulturen og samfundsinnovation - utrætteligt bidrager til, at vi kan skabe flere og bedre muligheder for børn og unge.”

Vil du være også være medlem af foreningen?
Hvis du er frivillig på Roskilde Festival, kan du også blive medlem af Foreningen Roskilde Festival. 

Du kan melde dig ind lige her. Du skal bare bruge det samme login, som du har fået til People som frivillig på festivalen.

Du kan også melde dig ind via din profil på People.