VI SKABTE GRØNNE RESULTATER PÅ RF50

Med en affaldsreducering på knap 500 tons samt en dieselreducering på 72.000 liter sammenlignet med Roskilde Festival 2019 står det klart, at vi nåede flere milepæle på RF50. Vi har taget store skridt ned ad den grønne sti, som vi arbejder på at gøre endnu større frem mod festivalen i 2023.

Skrevet af Sophia Lagoni, praktikant i Roskilde Festivals mediehus

I samarbejde med vores handlekraftige frivillige, foreninger, samarbejdspartnere samt unge iværksættere og aktivister har vi fokus på at fremme den grønne omstilling hele året rundt. Og vores data og analyser fra RF50 viser, at vi på en række parametre er blevet mindre klimatunge.

Til januar kan vi for første gang præsentere et samlet CO2-regnskab, hvor vi afdækker de drivhusgasudledninger, vi som festival er ansvarlige for – målt på vores energiforbrug, vandforbrug, affaldsmængde og salg af mad og drikke.

Vi kan allerede nu løfte sløret for nogle af de fremtrædende forbedringer, vi har opnået inden for den grønne omstilling.

Resultaterne viser blandt andet, at vi reducerede affaldsmængden med knap 500 tons sammenlignet med festivalen i 2019.

På seneste festival omstillede vi desuden en kæmpe del af vores energiforbrug fra fossile kilder til grøn strøm i samarbejde med energiselskabet Andel. Det gav os en besparelse på 72.000 liter diesel fra dieselgeneratorer samt en besparelse på 12.500 liter LPG-flaskegas fra boderne sammenlignet med festivalen i 2019.

Du kan se flere highlights fra den grønne omstilling her

Vi tog store, grønne skridt ind i fremtiden på RF50. Det kunne mærkes, når man bevægede sig rundt på pladsen. Foto: Kim Matthäi Leland

Vejen mod en cirkulær festival

Vi arbejder med grøn omstilling på festivalpladsen gennem konkrete målsætninger og indsatser, der er beskrevet i vores ressource- og affaldsplan for 2020-2024.

Dyk ned i ambitionerne

Ambitiøse mål for 2023

Mens vi orienterer os i resultaterne fra 2022, kigger vi frem mod næste sommer, hvor vi allerede har sat nye ambitiøse mål, vi skal opnå.

”Lige nu er vores fokus på at reducere vores forbrug og CO2-udledninger, forebygge og genanvende meget mere affald samt at øge økologiprocenten. Men det handler også om at engagere i den grønne omstilling. Det gør vi f.eks. gennem Flokkr-projektet, der kører hele året rundt. Her samarbejder vi bl.a. med unge grønne aktivister fra forskellige bevægelser og organisationer i civilsamfundet, som vi sender i ’aktivistskole’. På den måde understøtter vi unges handlekraft og bidrager med perspektiver på kunsten og kulturen til at fremme den grønne omstilling,” fortæller Sanne Stephansen, der er bærdygtighedschef på Roskilde Festival.

Den kæmpestore kollektive indsats af frivillige på festivalen er hele forudsætningen for, at vi kan rykke på den grønne dagsorden. Foto: Kim Mattäi Leland

Vi rykker os gennem samarbejde

Ifølge Sanne Stephansen er det vores samarbejder på tværs – og internt – der gør det muligt at skabe resultater inden for den grønne dagsorden:

”Det er, når vi arbejder tæt sammen og ser problemerne fra flere vinkler, at vi virkelig kan rykke på den grønne omstilling. Alle de frivillige, der knokler hårdt med at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre, er dem, der skaber resultater. De er hele forudsætningen for, at vi lykkes med at nå vores mål,” fortæller hun.

Hold øje med vores hjemmeside i starten af 2023, når vi udgiver det samlede indblik i, hvordan vi arbejder med at flytte festivalen ind i en grønnere fremtid.