Vil du være en del af Roskilde Festival året rundt?


Roskilde Festival har mere end 1.200 helårsfrivilligfrivillige, som laver festival hele året rundt, og de er kernen af Roskilde Festival!

Hvad laver en helårsfrivillig? Læs mere her.

Se ledige helårsroller nedenfor. Ansøg som angivet i bunden af det enkelte opslag.

Kan du ikke finde en rolle, der matcher din interesse og erfaring? Har du særlige kvalifikationer, som du gerne vil bringe i spil på Roskilde Festival? Så skriv til volunteer@roskilde-festival.dk – så hjælper vi dig i den rigtige retning.

Sprogkrav: Dansk

Alderskrav: 20

Indsats: 100+ timer

Rolle: Ansvarlig

OM OS:

Som frivillig i arbejdsmiljøteamet bliver du en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab med en bred kontaktflade til ildsjæle og frivillige i hele festivalens organisation. Du får rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt, og du kan få direkte indflydelse på hvordan arbejdsmiljøindsatsten på Roskilde Festival kan fastholdes og forbedres. 

OM ROLLEN:

Dine primære opgaver vil lyde således:  

 • Ansvarlig for at organisationen og samarbejdet i arbejdsmiljøteamet fungerer 
 • Rekruttere ildsjæle og frivillige, og foretage en årlig evaluering med ildsjæle i arbejdsmiljøteamet 
 • Vurdere opgaveløsning og give feedback til den enkelte i arbejdsmiljøteamet 
 • Sikre at ildsjæle og frivillige i arbejdsmiljøteamet har en god oplevelse som engageret i Roskilde Festival 
 • Sikre koordinering i arbejdsmiljøtværlaget før, under og efter festivalen. Herunder samarbejde med arbejdsmiljøkoor-dinatorer i divisionerne, samt ledelsesrepræsentanter (HR org-chefer samt HR-direktør) 
 • Understøtte arbejdsmiljøinitiativer i divisionerne, samle op på tværs og være tovholder på tværgående aktiviteter 
 • Udarbejde statistik, ulykkesevalueringer mm. 
 • Udvikle strategi for arbejdsmiljøindsatsen og bidrage til at udbrede metoder og viden  
 • på tværs af divisioner og frivillige  

Øvrige opgaver (udføres efter behov) 

 • Koordinering med ledelsen i Gæster & Sikkerhed, samt den øvrige ledelse i Roskilde Festival 
 • Koordinering med eksterne parter (fx Arbejdstilsynet, Dansk Live) 
 • Motivation af ledelsen samt de øvrige ildsjæle og frivillige 
 • Vi ser gerne du har erfaring med arbejdsmiljø i praksis, samt team-/projektledelse (+3 år) 

OM DIG:

Brænder du for arbejdsmiljø, og vil du være med til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på Danmarks største byggeplads? Så er det dig vi leder efter! 

VI TILBYDER:

Ansvar og medbestemmelse

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Kan du se dig selv i en af ovenstående roller, og som en del af det fællesskab der skaber Roskilde Festival? Så tøv ikke med at kontakte organisationschef Mathilde Abild Andersen på mathilde.andersen@roskilde-festival.dk eller telefon 22392925 for at høre mere om opgaven. 

 

Sprogkrav: Dansk og engelsk

Alderskrav: +18 år

Indsats: 300+timer

Rolle: Ansvarlig365

 

OM OS:

Team Pant mangler lige nu 6 ildsjæle, som har lyst til at hjælpe med planlægning, drift og optimering af festivalens panthåndtering og pantsystem.

På Roskilde Festival er pant meget mere end bare at indsamle pant, aflevere pant og få penge udbetalt, som det er i resten af Danmark. Pant er også en del af festivalens arbejde med den grønne omstilling og det cirkulære forbrug.

Team Pants tilgang til bæredygtighed inkluderer både de ressourcer vi kan genanvende gennem indsamling og sortering af pant, men også den menneskelige og sociale bæredygtighed og især dét er noget vi i Team Pant er stolte af, at arbejde med. Vores indsats handler derfor både om et godt flow mellem frivillige og pantsamlere, som også at sørge for at så mange ressourcer som muligt bliver genanvendt.

Team Pant inkluderer følgende områder: Team Pantbod/Serviceforeninger, Responsible Refund, Refund Payout, Logistik og Administration og et Backoffice.

OM ROLLEN:

Vi søger 3 forskellige Ansvarlige til vores team.

…en ansvarlig for koordinering af bestillinger, kort og byggehold. I denne rolle vil du blandt andet have følgende opgaver:

 • Ansvar for plantegning og koordinering af korttegning
 • Ansvar for bestillinger internt i RF-systemerne og hos eksterne partnere
 • Ansvar for koordinering af byggehold før, under og efter festivalen

…en ansvarlig for intern pant logistik. I denne rolle vil du blandt andet have følgende opgaver:

 • Udvikling af proces for håndtering af intern pant
 • Udvikle kommunikationsmateriale til håndteringen
 • Koordinering med ekstern logistikleverandør før festivalen og interne samarbejdspartnere under festivalen

…en ansvarlig til koordinering af pantboder og pantforeninger. I denne rolle vil du sammen med en anden ansvarlig blandt andet have følgende opgaver:

 • Tæt samarbejde og dialog med gamle og nye pantforeninger
 • Arbejde med at optimere drift og arbejdsmiljøet i pantboderne
 • Samarbejde på tværs af festivalens andre afdelinger for at sikre en bæredygtig drift

OM DIG:

Du skal have lyst til at blive en del af et tæt team, som nyder at samarbejde hele året.

VI TILBYDER:

Hos os får du mulighed for at arbejde i en spændende del af festivalen, hvor man kan gøre en stor forskel både for den grønne omstilling og den sociale bæredygtighed.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Har du nogle spørgsmål eller har du lyst til at høre mere om en eller flere af rollerne er du meget velkommen til at tage fat i Teamledere Wienke Reimer og Morten Rasmussen.

Vi er godt i gang med rekrutteringen, så hvis du er interesseret, skal du sende en kort motiveret ansøgning.

Skriv til os på wienke.reimer@roskilde-festival.dk  eller morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

Sprogkrav: Dansk og engelsk

Alderskrav: +18 år

Indsats: 100+timer

Rolle: Medskaber365

OM OS:

Team Pant mangler lige nu 6 ildsjæle, som har lyst til at hjælpe med planlægning, drift og optimering af festivalens panthåndtering og pantsystem.

På Roskilde Festival er pant meget mere end bare at indsamle pant, aflevere pant og få penge udbetalt, som det er i resten af Danmark. Pant er også en del af festivalens arbejde med den grønne omstilling og det cirkulære forbrug.

Team Pants tilgang til bæredygtighed inkluderer både de ressourcer vi kan genanvende gennem indsamling og sortering af pant, men også den menneskelige og sociale bæredygtighed og især dét er noget vi i Team Pant er stolte af, at arbejde med. Vores indsats handler derfor både om et godt flow mellem frivillige og pantsamlere, som også at sørge for at så mange ressourcer som muligt bliver genanvendt.

Team Pant inkluderer følgende områder: Team Pantbod/Serviceforeninger, Responsible Refund, Refund Payout, Logistik og Administration og et Backoffice.

OM ROLLEN:

Vi søger 3 forskellige Medskabere til vores team.

…en medskaber til intern pant logistik under festivalen. I denne rolle vil du blandt andet have følgende opgaver:

 • Udarbejde køreplaner til ekstern leverandør
 • Kontakt til boder og bagområde for at koordinere afhentning.

...en medskaber til koordinering af pantboder og pantforeninger året rundt. I denne rolle vil du blandt andet have følgende opgaver:

 • udvikle kommunikationsmateriale og guides omkring pantsortering.

...to medskabere til koordinering af pantboder og pantforeninger under festivalen. I denne rolle vil du blandt andet have følgende opgaver:

 • guide og servicere pantforeningerne i deres indsats omkring pantsortering.

OM DIG:

Du skal have lyst til at blive en del af et tæt team, som nyder at samarbejde hele året.

VI TILBYDER:

Hos os får du mulighed for at arbejde i en spændende del af festivalen, hvor man kan gøre en stor forskel både for den grønne omstilling og den sociale bæredygtighed.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Har du nogle spørgsmål eller har du lyst til at høre mere om en eller flere af rollerne er du meget velkommen til at tage fat i Teamledere Wienke Reimer og Morten Rasmussen.

Vi er godt i gang med rekrutteringen, så hvis du er interesseret, skal du sende en kort motiveret ansøgning.

Skriv til os på wienke.reimer@roskilde-festival.dk eller morten.rasmussen@roskilde-festival.dk.

 

 

Sprogkrav: Dansk

Alderskrav: +18 år

Indsats: 300+timer

Rolle: Medskaber365

OM OS:

Du kommer til at indgå i Team Organisation & Udvikling, som er en del af Division Handel & Gastronomi. Teamet arbejder hele året på at udvikle og forbedre oplevelsen af at være frivillig på Roskilde Festival. Vi har kompetencer inden for blandt andet dataanalyse, projektarbejde, strategiske indsatser og e-læring, men vi mangler to ildsjæle, der kan bidrage med viden om arbejdsmiljø.

OM ROLLEN:

Vi leder efter to frivillige arbejdsmiljørådgivere til at supplere vores team og hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet på Roskilde Festival.

Når vi afvikler Roskilde Festival har divisionen mindst 10.000 frivillige i forskellige typer af handelsboder, som vi gerne vil sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. En stor del af boderne er madboder og barer. De drives dels af aktører, der laver mad og driver barer til daglig, dels af foreninger, der ikke har samme erfaring - og nogle drives af festivalen selv. Nogle aktører har været med i mange år, nogle er nye. Derfor skal vi kunne hjælpe vores frivillige i boder af forskellige størrelser og erfaringsniveauer, og vi skal kunne bruge vores ekspertise til at skabe positive forandringer.

Opgaven løses med udgangspunkt i divisionen Handel & Gastronomi, men der er etableret et tværgående forum for alle, der løser opgaver inden for arbejdsmiljø - så der er andre frivillige med samme fokus, som man kan sparre og mødes med.

Som arbejdsmiljørådgiver for handelsboder vil du have en afgørende rolle i at hjælpe vores frivillige med at skabe sikre, sunde og effektive arbejdsforhold. Vi samarbejder med vores handelsboder om udvikling og forbedring af deres arbejdsmiljø og ser os som en understøttende, proaktiv funktion - ikke en intern myndighed.

Du er selv med til at tilrettelægge indsatsen, og opgaverne kan fx bestå i at:

 • Gennemgå data fra vores frivilligtilfredsundersøgelse
 • Dialog med arbejdsmiljøansvarlige for udvalgte boder
 • Udvælge, tilrettelægge og gennemføre konkrete indsatser til at forbedre arbejdsmiljøet
 • Dialog med festivalens tværlag for arbejdsmiljø
 • Besøg i handelsboder under afvikling af festivalen
 • Skriftlig og telefonisk hjælp i konkrete sager

OM DIG:

 • Du skal have kendskab til at arbejde med arbejdsmiljø og sikkerhed, gerne inden for restaurationsbranchen.
 • Hvis du har erfaring med at rådgive om arbejdsmiljø, vil det være en fordel - men det er ikke et krav.
 • Du behøver ikke have et forudgående kendskab til Roskilde Festival, men du skal have lyst til at løse arbejdsmiljø-opgaver i den konktekst det er, at afvikle en stor begivenhed som Roskilde Festival.
 • Du skal have gode kommunikationsevner - både på skrift og i mødet med andre.
 • Du kan bidrage aktivt til at identificere løsninger og være med til at implementere dem.
 • Du kan deltage under afvikling af Roskilde Festival, og du kan indgå i opgaverne i løbet af hele året.

VI TILBYDER:

 • Vi tilbyder en spændende mulighed for at gøre en positiv forskel for andre frivillige på Roskilde Festival.
 • Du bliver en del af en gruppe af frivillige i et nyt team, der sammen finder ud af hvilke opgaver, vi skal løse - og hvordan vi skal gøre det.
 • Du får også nye perspektiver på arbejdsmiljø-opgaverne og fagfæller på tværs af alle festivalens funktioner.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Skriv til Teamleder Jesper Luthman på jesper.luthman@roskilde-festival.dk og fortæl lidt om dig selv og hvorfor du har lyst til at være med.

 

Sprogkrav: Dansk og Engelsk

Alderskrav: +18

Indsats : 100+ timer

Rolle: Medskaber 365

Opstart: 16. nov. 2023

 

OM OS
Som identitetsansvarlig bliver du del af et område på festivalen. Indre Plads består af 11 områder, fx Avalon, og Camping og ”Omkringliggende Områder” består af omkring syv områder, hvoraf nogle er defineret ved at et fysisk afgrænset område, Fx West City og andre er defineret af funktioner, som er spredt ud over flere lokationer, fx agoraer. Det er vigtigt, at der er både et fagligt og personligt match mellem dig og det område/områdelederen, som du potentielt bliver identitetsansvarlig ved. Når du melder dig som interesseret, vil vi derfor gennemgå en proces for at finde ud af, hvilket området du potentielt skal høre til i festivalen som identitetsansvarlig.

OM ROLLEN
Den identitetsansvarlige er den ledende arkitekt- og byplanfaglige kompetence i et område på festivalen. Her skal du sikre kvaliteten af arkitektur, rumlighed, wayfinding og tilgængelighed (universelt design) i forbindelse med området, og udvikle områdets udtryk og udformning. Som identitetsansvarlig arbejder man tæt sammen med byggeholdene, som skal ende med at opsætte, bygge og nedtage de fysiske installationer. Som identitetsansvarlige refererer til du til områdeleder som del af områdets gruppe, og du har et tæt samarbejde med teamchefen for Plan og Proces, arkitekt og byplanlægger, Louise Heebøll. Som identitetsansvarlig er med i Identitetsforum, som er et tværgående netværk af identitetsansvarlige for alle områderne på tværs af festivalen. Her udveksler man erfaringer, udvikler løsninger på tværs af festivalen og er sociale omkring den faglige disciplin at designe de fysiske rum på festivalen. Som ny i festivalen kan du her få hjælp til at komme godt fra start med hjælp fra de øvrige identitetsansvarlige i festivalen. Som identitetsansvar er du med hele året. Du er med til de store planlægningsmøder på tværs af festivalen, og du designer og planlægger sammen med området i de mørke efterårs- og vintermåneder. Når foråret sætter ind, går mange timer på at planlægge det konkrete byggeri og sidenhen at bygge op. På bagkant af festivalen, skal nedpakning ske, så materialerne og installationer kan genbruges, og du er med, når området evalueres.

OM DIG
Du skal i rollen som identitetsansvarlig have et godt øje for design og udvikling af fysiske rum. Måske er du uddannet arkitekt eller designer – eller måske har du blot erfaring med og lyst til at udvikle fysiske rum i en festivalsetting. Der er mange logistiske, praktiske og lovmæssige foranstaltninger, som fungerer som bindinger og kreative rammer, man skal arbejde indenfor, når man udviklinger de fysiske rum og installationer på festivalen. Du skal være pragmatiker såvel som visionær, når du skal udvikle og designe områdets fysiske rumligheder. Gode ledelses- og samarbejdsevner og forståelse for dine samarbejdspartneres fagligheder bliver essentielt for at lykkes i rollen!

VI TILBYDER
Som identitetsansvarlig vil du sætte dit præg og være med til at designe rumligheder og udtryk på Nordeuropas største festival! Du får konkret projektledelses- og byggeerfaring og ser dine visioner udvikle sig til konkret fysisk form. De fysiske rumligheder, som du vil være med at til skabe, vil du have med dig i dit videre faglige virke – både på CV’et, og som en oplevelse af at have været med til at skabe og bygge noget STORT! Du møder fagfæller på tværs af arkitektfaget og samarbejder opstår – også udenfor festivalen. Det sociale fællesskab omkring at opbygge et område på festivalen er stort både i forbindelse med møderne i løbet af året, når de rumlige visioner bliver defineret, når opbygningen planlægges og ikke mindst, når byggeriet står på, og arbejdet skal fejres, når det bliver fyraften!

SKAL DU VÆRE EN DEL AF TEAMET?

Send en mail eller ring for opklarende spørgsmål til rollen og send din ansøgning til: Teamchef Plan og Proces, Louise Heebøll, Louise.Heeboell@roskilde-festival.dk Tlf. 20770555 Opstart: 16. nov. 2023

Sprogkrav: Ingen

Alderskrav: 21 år

Ren straffeattest kræves.

 

Kan du ikke få nok festival og koncertstemning og kunne godt tænke dig at varme op til Roskilde Festival? 

Vil du være en del af et fællesskab af ildsjæle, som sammen drager ud og hjælper på mange forskellige events og til sommer have mulighed for at være en del af Copenhell og/eller de store koncerter i Parken til sommer (Metallica og Minds of 99 i Parken)? 

Under brandet RF Experience leverer vi sikkerhedsværter til et hav af arrangementer hele året rundt og er med at generere overskud til festivalen. 

Det her er et tilbud om at få mere fælleskab og mere erfaring med scenesikkerhed – det er ikke en rolle på festivalen. 

I RF Experience sætter vi vores viden og kompetencer fra Roskilde Festival i spil i andre sammenhænge. Dit arbejde og dit engagement er med til at øge overskuddet som doneres til almennyttige formål. Ved at styrke vores kompetencer eksternt, kan du med større erfaring i ryggen afvikle på Roskilde festival med mere viden og knowhow, hvilket styrker relationen til andre deltagere på festivalen. Derudover kan vi tilbyde udvikling af dine mulige lederegenskaber på festivalen. 

Det er et vigtigt og spændende arbejde at udføre. Derfor sørger vi også for udvikling af dine kompetencer i form af gratis uddannelse og kompetenceudvikling. For os betyder det meget at du er godt klædt på til opgaven og får kvalifikationer til dit CV. 

Af samme årsag er det ikke et krav med tidligere erfaring eller uddannelse, men du skal have en ren straffeattest. På dit første arrangement vil du få tilknyttet en mentor/kontaktperson der tager imod dig. 

Hvis det lyder som noget for dig så skriv lidt om dig selv til Jesper Adler på safety@rfexperience.dk eller kom med til introaften til december. 

Vi opfordrer alle uanset køn, alder og nationalitet at søge ind. 

Dato: 14. December

Tid: 17:30-19:30 

Henrik Hall, Havsteensvej 11 Roskilde 

 

 

Sprogkrav: dansk og engelsk

Alderskrav: +18 år

Indsats: 100+timer

Rolle: Medskaber365

 

OM OS

Du kommer til at blive en del at Team Pantbod/Serviceforeninger som hører ind under Team Pant. Team Pant inkluderer følgende områder: Team Pantbod/Serviceforeninger, Responsible Refund, Refund Payout, Logistik og Administration og et Backoffice. I Teamet har vi masser af viden omkring pant, hvor din rolle er at præge det det gode samarbejde og kommunikation med gamle foreninger og nye foreninger. Du kommer til at være en af tre medskabere. Du arbejder tæt sammen med dine to pant ansvarlige. Det er vigtig for os at vi har det godt sammen og at det også spiller personligt. Vi går efter at få opbygget et team, der gerne vil det her i en længere periode. I Team Pant gør vi meget ud af at være et familie-friendly team, hvor der vi løser vores opgaver på tværs af de forskellige områder. Nogen af os har været på festival sammen i lang tid, andre er helt nye festivalvenner, vi er alle sammen spredt ud over landet og udover at vi er gode til at sortere pant, så er vi også gode til at blande sprog.

OM ROLLEN

Team Pantbod/Serviceforeninger er engageret hele året. Der er løbende kommunikation i teamet samt faste møder med din teamleder. Du skal forvente et dedikeret engagement gennem hele året, da vi har en travl planlægningsperiode samt tilstedeværelse under afviklingen af selve festivalen.

OM DIG

Du er interesseret i:

 • Det gode samarbejde mellem Roskilde Festival og forskellige foreninger
 • Frivilligarbejde og hvordan dette bliver udført
 • At være en ildsjæl der rykker på nogen ting
 • At tænke på tværs af festival afdelinger
 • At styre (ift. deadlines og budget) og udvikle projekter
 • At opbygge en arbejdsmiljøvenlig pantbod
 • At engagere dig og være en aktiv del af et stærkt og kreativt fællesskab være hands-on

VI TILBYDER

På Roskilde Festival er pant meget mere end bare at aflevere pant og få penge udbetalt. Pant er bl.a. en essentiel del af en bæredygtig omstilling. En bæredygtig omstilling inkluderer både det grønne, samt det menneskelige og det er noget vi især i Team Pant er stolte af og vil gøre en forskel indenfor. Vores indsats handler både om en godt flow mellem frivillige og pantsamlere, samt at sørge for, at så meget som muligt bliver genbrugt. Vidste du, at vi på festivalpladsen f.eks. også har pant på shots rør, fordi plastikkvaliteten er så god, at det kun giver mening at genbruge dem?

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Vi er især interesseret i folk der har tidligere erfaring med at være frivillig på Roskilde Festival, men det er ikke et krav. Send en kort motiveret ansøgning + CV til: eileen.winterholt@roskilde-festival.dk senest d. 15. december 2023.

Sprogkrav: dansk og engelsk

Alderskrav: 18+

Indsats: 200+timer

Rolle: Ansvarlig

OM OS:

Du bliver en del af Roskilde festivals Program division, hvor vi udvikler, planlægger og leverer programmet til Roskilde Festival på tværs af musik, kunst og aktivisme. Vi er et passioneret fællesskab, der kuraterer og producerer et ambitiøst program og fokuserer på at levere engagerende og innovative projekter, der udfordrer og præsenterer nye formater på tværs af kunstformer og nye produktionsformer

OM ROLLEN:

Du skal i samarbejde med Frivillig Teamleder og Kunstnerisk Produktionsleder sørge for at de byggetekniske kunstprojekter bliver planlagt og udført til årets Festival. Det kan være sparring af hvordan opgaver løses, bestilling af materialer og dertil sørge for at opgaverne bliver udført på pladsen. Din erfaring og interesse vil bygge grundlaget for din rolle. Hvis din baggrund er byggeteknisk eller med fokus på planlægning vil det præge retningen for rollen. Derfor kan du have mange vinkler på rollen.

Dit drive skal komme fra at se kunstprojektet fra idé til papir til udførsel og samspil med publikum.

Din rolle vil starte i efteråret hvor kunstprojekterne bliver udviklet – det betyder bl.a. at der både vil være online og fysiske møder, hvor du vil komme med ind i udviklingen af de projekter, som kan komme på festivalen. Vi skal sammen sørge for, at vi har de rigtige løsninger.

Som vi kommer tættere på festivalen, vil din rolle gå fra udvikling og planlægning til aflevering.
Dit hold af frivillige vil kunne være et blandet hold af håndværkere og folk med andre baggrunde. Det er din opgave at hjælpe med at samle det rigtige hold til opgaven samt få flere forskellige frivillige til at samarbejde på tværs.

Vi er fysisk på pladsen ca. en uge før festivalen åbner lørdag d. 29. juni og har ca. 2-3 dage efter festivalen med oprydning og evaluering.

OM DIG:

Som holdleder for vores byggehold for Art Production forventer vi at: 

 • Du har lyst til at indgå i tæt samarbejde med andre frivillige.
 • Du er en teamplayer, og du elsker at få ting til at ske i fællesskab.
 • Kan motivere og lede et hold af frivillige
 • Har indsigt og erfaring i konstruktion
 • Kan projektere byggeprojekter.
 • Har kørekort

VI TILBYDER:

Du bliver en del af Roskilde Festivals store fællesskab for helårsfrivillige, og du kommer til at være frivillig sammen med både kunstnere, partnere, frivillige kuratorer og produktionsfolk, som alle er med til at løfte vores program til et højt professionelt og internationalt niveau.

Udover at blive en del af fællesskabet i programdivisionen, bliver du også en del af festivalens byggetværlag, hvor du vil få et bredt netværk både med andre byggehold på festivalen, som du kan sparre med, både fagligt og socialt.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Send dit CV samt en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til Nanna Behrendt Bøtkjær på nanna.boetkjaer@roskilde-festival.dk, hvor du skriver lidt om hvem du er og hvorfor du skal være vores nye frivillige holdleder for byggehold til Art Production.

Ansøgningsfristen er: 12/1/2024

 

Sprogkrav: dansk og engelsk

Alderskrav: 18+

Indsats: 100+timer

Rolle: Medskaber

OM OS:

Du bliver en del af Roskilde festivals Program division, hvor vi udvikler, planlægger og leverer programmet til Roskilde Festival på tværs af musik, kunst og aktivisme. Vi er et passioneret fællesskab, der kuraterer og producerer et ambitiøst program og fokuserer på at levere engagerende og innovative projekter, der udfordrer og præsenterer nye formater på tværs af kunstformer og nye produktionsformer

OM ROLLEN:

Du skal i samarbejde med kunstnerisk produktionsleder og byggeleder, udvikle løsninger og producere tegninger til kunstproduktioner, som skal laves til festivalen. Det er vigtigt, at du er selvstændig og kan byde ind med mulige løsninger - og ikke mindst lave tydelige tegninger som er til at forstå for eksterne producenter og når vores dygtige byggehold går i gang på pladsen.

Din baggrund kan have mange vinkler, men det er vigtigt, at du har forståelse og erfaring med at bygge i materialer som træ og metal. Dit drive skal komme fra at se kunsten fra idé til papir til udførsel og samspil med publikum.

Det forventes at du kan være med i processen ca. 6 måneder før festivalen, hvor du deltager i møder både online eller fysisk. Det vil også være nødvendigt at skulle lave rådgivning ift. mulige justeringer, når produktionerne starter ca. en uge før festival start.

OM DIG:

Rollen er ny. og det vil derfor være muligt at få stor indflydelse på skabelsen af rammerne sammen med resten af holdet, og finde netop den arbejdsrytme som passer til dig.
Som frivillig er du med til at skabe sammenholdet, og den perfekte kandidat ser sig selv deltage i både de faglige møder og vores sociale arrangementer, som ligger spredt over hele året.

Som teknisk tegner/Konstruktør til Art Production forventer vi at:

 • Er en del af udvikling og afvikling af konkrete tegneopgaver igennem hele festivalåret.
 • Deltager i møder om struktureringen af indsatsen fra ca. 6 mdr. før festivalen. 
 • Kan lægge 100+ timer fra ca. 6 mdr. før festivalen. 
 • Er ansvarlig for at løse den konkrete opgave i dialog med den ansvarlige leder af projektet eller opgaven. 
 • Kan i samarbejde med nærmeste leder koordinere indsatsen af de frivillige der er tilknyttet projektet eller opgaven 
 • Du har lyst til at indgå i tæt samarbejde med andre frivillige. 
 • Du er en teamplayer, og du elsker at få ting til at ske i fællesskab. 
 • Arbejde i 3D programmer, som f.eks. Sketchup. Fortæl gerne i din ansøgning om du har adgang til egne programmer, evt. hvilke du bruger. 
 • Kunne lave overskuelige byggetegninger. 
 • Forståelse for sammensætning af materialer.

VI TILBYDER:

Du bliver en del af Roskilde Festivals store fællesskab for helårsfrivillige, og du kommer til at være frivillig sammen med både kunstnere, partnere, frivillige kuratorer og produktionsfolk, som alle er med til at løfte vores program til et højt professionelt og internationalt niveau. Du bliver en vigtig del af teamet ift. at kunne udføre og levere vores kunstprojekter op til festivalstart d. 29. juni 2024.

Gennem din frivilligrolle kommer du til at møde mange andre dedikerede frivillige, og du bliver en del af et professionelt team, som du kan sparre med, både fagligt og socialt

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Send dit CV samt en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til Nanna Behrendt Bøtkjær på nanna.boetkjaer@roskilde-festival.dk, hvor du skriver lidt om hvem du er og hvorfor du skal være vores nye teknisk tegner/konstruktør i Art Production.

Ansøgningsfristen er: 12/1/2024

 

Sprogkrav: dansk og engelsk

Alderskrav: +25 år

Indsats: 300+timer

Rolle: Ansvarlig365

OM OS:

Er du vores nye frivilligkollega i divisionsledelsen? Vil du gerne tage ansvaret for at holde et særligt fokus på divisionens interne planlægning og administration, så vi støtter vores ildsjæle og frivillige bedst muligt gennem hele året? Så læs mere her:

Sammen med ni andre teamchefer er du med til at udvikle, planlægge og lede divisionens dygtige og engagerede teamledere for alle madboder, barer, butikker og cirkulære serviceaktiviteter på Roskilde Festival inkl. mad og overnatning til alle festivalens frivillige. Vi er engageret gennem hele året, og vi leder i fællesskab mere end 45 teamledere og projektledere og i alt knap 15.000 frivillige.

OM ROLLEN:

Din rolle har bl.a. ansvaret for:

 • Lede dine egne teams i udvikling og planlægning gennem året, så de er klar til at gå i drift under afvikling af festivalen; herunder særligt planlægning af Handelskontoret, som er divisionens samlede drift-kontor under afvikling af festivalen.
 • Lede og udvikle interne processer for administration i People; herunder ’go to’ person i forhold til ildsjæleovernatning, tildeling af armbånd, hold-tilknytning, kørsels- og parkeringstilladelser, overnatning og forplejning til frivillige, m.m.
 • Lede processen for partnerovernatning i samarbejde med Team Partnerskaber.
 • Administrativ ledelsessupport, som fx udarbejdelse af årshjul, planlægning og afvikling af divisionens arrangementer og uddannelse af frivillige.
 • Deltagelse i divisionsledelsesmøder gennem året, tværlaget for administrationschefer, samt tværgående ledelsessamlinger

OM DIG:

 • Ser dig selv som leder for andre dedikerede frivilligledere (erfaring med ledelse er et stort plus)
 • Har et stort personligt drive, og mod på at tale med alle typer mennesker
 • Fungerer selvstændigt og i teams, og synes at ledelse er spændende
 • Bidrager aktivt til løsningen af alle opgaver, der stilles undervejs 
 • Bruger de timer det tager, inklusive møder i Roskilde og København 
 • Er indstillet på at være til stede for dine teamledere under festivalen

VI TILBYDER:

 •  En central rolle på Roskilde Festival i et strategisk/taktisk lag
 • En oplevelse for livet, samtidig med at du støtter et godt formål
 • At blive en del af en meget engageret gruppe frivillige
 • Masser af ledererfaring til CV’et og mulighed for at blive certificeret frivillig-leder
 • Masser af sociale events før, under og efter festivalen
 • Og en masse andet, som vi taler mere om, når vi mødes

Du vil hele vejen få støtte og sparring fra dine nye kolleger i vores divisionsledelse i Handel & Gastronomi. Og det er vigtigt at forstå, at du er en del af et team, som alle løfter i flok.

SKAL DU VÆRE EN DEL AF HOLDET?

Så skynd dig at skrive lidt om dig selv til Organisationschef Louise Sonne Dyreborg på louise.sonne@roskilde-festival.dk, senest d. 22. december 2023. Vi afholder samtaler løbende, og forventer at du starter i rollen til januar 2024.