PRAKTIKANT TIL INDSATSER INDEN FOR UDVIKLING AF AFFALDSHÅNDTERING OG CIRKULÆR ØKONOMI

Vil du være med til at gøre Roskilde Festival mere bæredygtig? Og arbejde med at gøre visionen om en cirkulær festival til virkelighed?


I foråret 2020 udgav Roskilde Festival en affald- og ressourceplan, der sætter ambitiøse mål om affaldsreduktion og genanvendelse og visionen om en cirkulær festival. Den plan er ved at blive til virkelighed. Det arbejde handler i høj grad om at understøtte forandring og udvikling i samarbejde med de frivillige ildsjæle, der har hænder, hoved og hjerte i festivalens planlægning og drift. Samarbejdet stiller krav til tværfagligheden, da hele organisationen skal i sving for at visionen kan realiseres.   

Opgaver
Som praktikant i efteråret 2021 skal du være med til at konkretisere og forberede implementering af indsatser under affalds- og ressourceplanen. Den findes her.

Opgaverne er mange og spænder over udvikling af metoder for affaldsdata-indsamling, samarbejde om kommunikationsindsatser, forberedelse af workshops og arbejdsdage og praktiske diskussioner om affaldsspande.

Der er derfor gode muligheder for, at du får mulighed for at få din faglighed i spil og få indflydelse de opgaver, du sidder med.

Din profil

  • Du studerer på en relevant kandidatuddannelse og skal i praktik i efteråret 2021.
  • Du har viden om miljømæssig bæredygtighed, måske endda cirkulær økonomi, og er klar til at se teori i praksis i en stor og kompleks organisation.
  • Du tror på, at fællesskabet styrker individet – og omvendt. Du er nysgerrig på, hvad vi kan drive med engagement og ildhu.
  • Du kommer med et par friske øjne på vores tilgang og er ikke bange for at udfordre os og organisationen.

Om forløbet
Du bliver fuldtidspraktikant i Værtskab- og sikkerhedsteamet, og vi er fleksible med hensyn til opstartsdatoen, som vil være i august/september 2021. Vi forventer, at du kan være i praktik til december 2021/januar 2022.

Vi er også fleksible i forhold til, hvordan praktikken passer bedst ind i din uddannelse og evt. studiejob.

Praktikken vil finde sted i Roskilde, hvor du vil få dækket dine transportudgifter til og fra. Du vil blive grundigt introduceret til Roskilde Festival – både som festival og som en netværksbaseret projektorganisation, der er præget af tværfagligt samarbejde. Vi gør meget ud af skabe et spændende og lærerigt praktikforløb, så derfor drøfter vi løbende, hvordan forløbet går.

Giv lyd
Er det dig? Så send en kort ansøgning samt CV til projektleder i affaldshåndteringen Simon på Simon.hartkopp@roskilde-festival.dk - mærk mailen ’Praktikantansøgning’. Ansøgningsfristen er 6. juni 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!