ROSKILDE FESTIVAL SKAL AF MED AFFALDET – OG BOLDEN LIGGER HOS OS ALLE SAMMEN

Vi har en udfordring, når det kommer til affald. Vi har også mange nye initiativer og muligheder for at forebygge det. Men en stor del af forskellen kan faktisk også ske ude i de enkelte teams. Her kan vi som frivillige være med til at definere, hvordan vi bedst tackler affaldsmængderne.

Mange af os har meldt os som frivillige, fordi vi gerne vil være med i et fællesskab, der efterlader et positivt aftryk på verden. Et aftryk, som siger noget om, hvem vi er som mennesker. Et aftryk, som gør en forskel. Men samtidig efterlader vi os hvert år et bølgende hav af skrald på den nedtrampede dyreskueplads. Et hav, som gennemsnitligt er steget med ca. 76 tons årligt de seneste 20 år!

Det er alt, alt for meget, og det går stik imod ønsket om at efterlade et positiv aftryk. Derfor har vi også arbejdet med bæredygtig udvikling i mange år – og derfor skruer vi nu for alvor op for ambitionerne.

Reducér, sortér, genbrug

I starten af marts annoncerede vi, at der vil være betydeligt flere campingområder med fokus på bæredygtig adfærd og fællesskab. Ét af de områder, er Common Ground. Her udskifter man eksempelvis de klassiske pavilloner med pavilloner af højere kvalitet, som kan bruges år efter år.

De nye boformer er dog langt fra det eneste initiativ, som skal hjælpe os af med affaldet. I 2020 udkom ’Cirkulær Festival – Roskilde Festivals Ressource og affaldsplan’. Planen beskriver Roskilde Festivals vision om at blive en cirkulær festival, der minimerer ressourceforbrug, genbruger produkter og genanvender affald. Men hvad betyder det mere præcist?

Sanne Stephansen er programleder for bæredygtighed og arbejder bl.a. med at udvikle og sikre fremdrift i vores grønne omstilling. Hun fortæller:

I forhold til affaldsområdet har vi en ambition om at reducere affaldsmængderne på Roskilde Festival med 600 tons senest i 2024. Og så vil vi gerne have genanvendelsesprocenten op på 55%.”

Hun forklarer også, at man som enkeltperson kan støtte målsætningerne. Det kan man bl.a. gøre gennem mantraet ”reducér, sortér, genbrug”:

”De målsætninger kan vi alle bakke op om ved at reducere i forbruget helt lokalt, sortere affald før, under og efter festivalen og forsat være nysgerrig på, hvordan vi kan genbruge de produkter og materialer, vi anvender på festivalen.”

Alt, der efterlades på campingpladsen, ender som affald. Derfor har vi et fælles ansvar for, at det i stedet sorteres eller i bedste fald genbruges. Foto: SH Luftfoto

Bolden ligger hos os alle sammen

Derudover kan vi gøre en stor forskel ude i de mange teams, understreger Sanne Stephansen. For i sidste ende står vi frivillige også med bolden. Det er os, der mærker, hvad der fungerer – og os der mærker, hvad der ikke gør. Derfor er vi frivillige også kompetente til at komme med bud på bedre systemer og løsninger. Tage sagen i egen hånd, hvis noget kan gøres bedre i vores eget team.

Som frivillig har du måske følt dig som én lille dråbe i et stort hav af festglade mennesker, for hvem affaldet er en del af Roskilde-oplevelsen. Du har måske tvivlet på, hvordan én dråbe kan ændre strømmen i et helt hav. Men heldigvis handler RF ikke om, at den enkelte skal ændre alt – RF handler om, at vi i fællesskab kan ændre meget.

Selvom afskaffelsen af sugerør eller optimeringen af ét enkelt sorteringssystem ikke gør den store forskel i det samlede regnskab – så siger det alligevel noget om, hvem vi er som mennesker, hvem vi er som festival, og hvilket aftryk vi efterlader på vores omverden. Så lad os gribe bolden!


Af Sophia Magdalena Smith, frivillig i Roskilde Festivals mediehus