DERFOR ER SOLIDARITET ÅRETS STORE TEMA

PUBLICERET MANDAG 24.6.2019

Oplevelser

Hvert år vælger festivalen et tema, som bliver udfoldet på og uden for scenerne under festivalen og desuden har betydning for, hvilke samarbejdspartnere der får del i festivalens overskud. I år er temaet for festivalen Solidarity, og det er inspireret af de unge, der går på gaden for at kæmpe for en bedre verden. Talskvinde Christina Bilde kaster lys over, hvordan en festival med musik og bajere hænger sammen med at flytte verden.

Oprindeligt bragt i forårsudgaven af Orange Press

Hvordan er I kommet frem til årets tema?

»Det er et tema, som både tager udgangspunkt i det, vi er, og dem, vi er her for. Vi er skabt for at støtte unges muligheder, vi er rundet af ungdomsbevægelsen i 60’erne og 70’erne, og unge samles hos os i dag. Med det som fundament har vi kigget ud i verden og ladet os inspirere af de bevægelser, vi ser blandt unge i dag, hvor vi oplever, at unge engagerer sig i fællesskaber, der rækker ud over deres egne. Om det er kampen for en strammere våbenlovgivning i USA eller kampen for klimaet i hele verden, danner de unge fællesskaber på tværs af hinanden. De bevægelser vil vi gerne støtte ved at sætte fokus på solidaritet på årets festival.«

Hvad kommer det til at betyde for deltagerne?

»De får mulighed for at møde en række unge – organisationer og bevægelser – som på den ene eller anden måde ønsker at skabe forandring for unge og unges fremtid, og som vil inspirere flere til at deltage i den bevægelse. Jeg tror også, at man i høj grad vil møde en intention om, at det er NU, der skal ske noget. Det kommer til at handle om klima, ungdomsliv og ungefællesskaber, hvad de betyder, og hvad de kan gøre. Og det går på tværs af programmet, så deltagerne vil møde det både i musik, kunst, debatter, workshops osv.«


Hvorfor skal en festival have et tema? Vil deltagerne ikke hellere bare feste?

»Det er ikke vores erfaring, at de to ting udelukker hinanden. Festivalens deltagere er generelt klar til at debattere, tale værdier og opleve nye perspektiver på verden, samtidig med at de har en fest. De otte dage, som Roskilde Festival varer, er en rejse, der sætter dig fri og flytter dig nye steder hen. Sammen skaber vi et unikt frirum, hvor du åbner dig på en helt anden måde, end du gør til hverdag. De mennesker, du oplever kunst eller en talk sammen med, og den stemning, du sættes i, betyder, at du tager imod inspiration på en anden måde. Man laver ikke nødvendigvis markant om på hele sin hverdag bagefter, men hvis du har engageret dig, så tror jeg på, at det er med til at inspirere dig til at gøre tingene anderledes.«

Betyder årets tema, at det kun er folk, der er enige med jer, der skal tage på festival?

»Mødet med andre perspektiver er en af de måder, vi flytter os på som mennesker. Det gælder også hos os og for os. Man behøver ikke være enig i temaet eller de perspektiver, der bringes frem. Og vi trækker ikke noget ned over hovedet på dig. Det, som er vigtigt, er, at man respekterer hinanden og er enige om at være uenige. Vores grundværdier handler om tillid, åbenhed, tolerance og respektfuldhed, og med dem er der en ramme, som man skal kunne agere indenfor.«