JA, FLYGTNINGES IVÆRKSÆTTERKULTUR KAN BRUGES I DANMARK

PUBLICERET MANDAG 26.10.2020

Et undervisningsprogram for unge flygtninge har haft stor succes og er blevet til en e-bog, som alle med lyst til at skabe grobund for iværksætteri kan benytte sig af.

Sayed Hashimi kom til Danmark som flygtning fra Afghanistan for syv år siden. I dag ejer han cykelforretningen Fix & Færdig på Amager.

Den er blevet til takket være hans deltagelse i CO:LAB. Et iværksætterprojekt med blandt andet faglige workshops, hvor deltagerne bliver klædt på med relevant viden inden for iværksætteri og regler på arbejdsmarkedet.

I løbet af forløbet har Sayed Hashimi fået tilknyttet en frivillig mentor, Mads Sørensen der selv er iværksætter og en af stifterne af Mads & Mikkel – Den Lune Pandekagebod. Han har blandt andet hjulpet med hjemmeside, a-kasse og den slags strukturelle udfordringer, som også for indfødte danskere kan være svære at sætte sig ind i.

”Jeg er meget taknemmelig for Mads’ hjælp,” siger Sayed Hashimi, der blandt andet bryster sig af at kunne skifte dæk og slange på en cykel på 10 minutter.

 

Besøg Sayed Hashimis bike shop in Copenhagen

Cykelmekanikeren er en af 36 flygtninge, der har gennemført CO:LAB. Projektet er sat i verden af Dansk Flygtningehjælp og er støttet af Foreningen Roskilde Festival med 3.000.000 kroner samt udviklingsressourcer.

Mange flygtninge fra Mellemøsten har været iværksættere i deres hjemland og kommer fra en kultur, hvor iværksætteri er en stor del af den måde, man forsørger sig selv og sin familie på.

Workshop 1

Introduktion til at starte egen virksomhed – hvad kræver det, og hvordan kommer man fra idé til virkelighed?

Workshop 2

Hvordan kommer man fra idé til produkt? Introduktion til idéudvikling, analyse af behov og målgruppe. Herunder markedsanalyse.

Workshop 3

Kommunikation, salg og markedsføring. Introduktion til sociale medier, logo, marked og konkurrenter.

Workshop 4

Præsentation og økonomi

En integreret del af samfundet

Formålet med projektet er at trække på denne iværksætterånd og give unge flygtninge en mulighed for at opnå en indtjening og blive en integreret del af samfundet – om det er i Danmark, et naboland til hjemlandet, i hjemlandet eller et helt fjerde sted.

Der ligger med andre ord en ressource, som vækkes til live gennem fire workshops, som blandt andet hjælper til med ideudvikling, markedsføring og økonomi.

Målgruppen for aktiviteterne i CO:LAB har været unge flygtninge fra Mellemøsten eller Afrika, der behøver støtte til at kunne etablere mikro- og småvirksomheder.

Projektets succeskriterier har dog langt fra kun været at få enkelte sporet ind på og kommet i mål med deres drøm. Derimod har det været at udvikle en metode, der kan bruges over hele verden og i alle typer organisationer. Slutproduktet er en e-bog, der ligger frit tilgængeligt.  

CO:LABs principper bruges bredt og kan for eksempel også bruges til at kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, familiesammenførte, unge studerende og lignende kan starte som iværksættere.

Roskilde Festival har været en vigtig medspiller i udarbejdelsen af de principper, fortæller seniorrådgiver i Dansk Flygtningehjælp, Katrine Kanneworff. Tre forskellige typer workshops blev således i samarbejde med Roskilde Festival først udviklet og afprøvet, før man endte med de nuværende principper, som man altså kan studeres i e-bogen.

”Roskilde Festival har i den grad udfordret os til at tænke anderledes og for eksempel tænkt FNs Verdensmål ind, hvilket vi ikke var kommet i gang med før CO:LAB. Vi er også blevet udfordret i processen, hvor vi i langt højere grad end tidligere har arbejdet på tværs af organisationen. Roskilde Festival har stillet store krav til blandt andet frivillighed og det internationale fokus, og det har betydet et stort samarbejde mellem integrationsafdelingen, frivilligafdelingen, kommunikationsafdelingen, vores ungdomsafdeling DFUNK samt den internationale afdeling.”

Lokalsamfundene herunder frivillige erhvervsmentorer er vigtige medspillere i projektet. CO:LAB har været afprøvet både i Danmark og også forsøgt udbredt til Tyrkiet.

”Man har en anden tradition for frivillighed i Tyrkiet, hvor man typisk bruger frivillige til mere praktiske opgaver. Så det er en proces, vi arbejder med i øjeblikket, for at projektets frivillige del for alvor får vinger,” fortæller Katrine Kanneworff.

Ud af de over 100 rekrutterede gennemførte 36 iværksættere projektet og pitchede deres ideer for et ekspertpanel. Heraf er 23 lykkedes med at starte egen virksomhed med hjælp fra projektet. 95 procent af deltagerne var enten i job (herunder det de selv havde skabt) eller under uddannelse (en uventet sidegevinst) ved projektets afslutning,

Download e-bog gratis

For at udbrede principperne har Dansk Flygtningehjælp udgivet en e-bog, som kan hentes helt gratis her.

Allerede nu er udbredelsen af principperne godt i gang. Dels blandt Dansk Flygtningehjælps egne projekter og dels i Dansk Røde Kors, som har læst e-bogen igennem og lige nu ser på, hvordan den kan bruges i deres virke.