SVAR PÅ JERES SPØRGSMÅL OM CORONAVIRUS

PUBLICERET TORSDAG 12.3.2020

Opdateret 1. april 2020


Vi fortsætter planlægningen af sommerens festival, og vi følger udviklingen nøje. Men hvad gør vi ellers, når det handler om coronavirus?

Rigtig mange af jer derude spørger os i øjeblikket om, hvad udbredelsen af coronavirus / COVID-19 i øjeblikket betyder for sommerens Roskilde Festival.

Det er fuldt forståeligt, at mange midt i forventningsglæden til RF50 begynder at spørge sig selv og andre om, hvorvidt man kan føle sig tryg på festivalpladsen til sommer – eller om der overhovedet bliver en festival!

Først og fremmest forventer vi at afholde årets festival.

Der er stadig flere måneder til RF50, og myndighedernes anbefalinger om at begrænse forsamlinger over 10 deltagerne gælder frem til 13. april. Men hvad så derefter?

Er der en plan B? Får man pengene tilbage? Hvad bliver der gjort for at forhindre smitte på festivalpladsen?

Der er ingen tvivl om, at hele verden står i en ganske alvorlig situation, som ingen af os har oplevet før. Samtidig ændrer situationen sig – og myndighedernes anbefalinger – nærmest fra dag til dag.

Derfor er det også svært for os at svare konkret og klart på alle de spørgsmål, som I stiller os, fordi vi ikke har stået i en lignende situation før.

Nedenfor prøver vi at svare så godt som muligt på de hyppigst stillede spørgsmål.

Vi ved, at svarene kan ændre sig sammen med situationen. Så vi vil opdatere siden i den kommende tid afhængigt af, hvordan situationen udvikler sig.

Hvordan forholder I jer til smitterisikoen?

Vi følger udviklingen nøje og er i tæt dialog med myndighederne. Roskilde Festival finder sted til sommer. Så vi fortsætter vores planlægning af årets festival, og den foregår som altid også i tæt samarbejde med myndigheder og beredskab.

Lige så kritisk og uforudsigelig som situationen er, lige så vigtigt mener vi, at det er, at vi – under hensyntagen til de anbefalinger sundhedsmyndighederne har – fortsætter vores forberedelser og ikke unødigt sætter ting i stå og dermed risikerer at bidrage unødigt til negative konsekvenser og bekymring.

Hvad betyder det for jer, at myndighederne i øjeblikket fraråder større forsamlinger?

Vi lytter til myndighedernes krav og anbefalinger. Vi kan dog ikke svare præcist på, hvad eventuelle begrænsninger i forsamlinger til sommer vil betyde for os, da afvikling af festivalen til den tid vil afhænge af myndighedernes konkrete krav i de givne scenarier.

Er det overhovedet ansvarligt at afholde festivalen?

Vi vil afholde festivalen på baggrund af myndighedernes anvisninger og krav og planlægger altid Roskilde Festival i samarbejde med myndigheder og beredskab. Sådan vil det også være til sommer, og vi tror og håber, at situationen – med alle de tiltag der nu er sat i værk – kommer til at gå i en positiv retning.

Hvorfor aflyser I ikke med det samme?

Det er få uger siden, Danmark lukkede ned, og der er fortsat tre måneder til juli. Vi mener ikke, at det ville være forsvarligt af os tage en så vidtrækkende beslutning på det nuværende grundlag, hvor vi ikke kender fremtiden.

Det er myndighederne, der giver tilladelse til, hvorvidt vi kan afholde festivalen på baggrund af vores beredskab og sikkerhedsplan, og vi hverken kan eller vil trodse myndighederne krav og anvisninger. Vi planlægger altid Roskilde Festival i samarbejde med myndigheder og beredskab

Vi har samtidig et vigtigt ansvar i ikke at lade bekymringerne tage overhånd. Det ansvar skylder vi både de mange frivillige foreninger, der er med til at skabe festivalen, og de mange mindre kulturinstitutioner, virksomheder og partnere, som hvert år spiller en vigtig rolle i at realisere Roskilde Festival. Mange af sidstnævnte er allerede nu meget hårdt ramt af nedlukningen.

Derfor må vi bevare roen og have is i maven. Vi vil bakke fuldstændigt op om myndighedernes tiltag, følge udviklingen og naturligvis handle forsvarligt og realistisk, mens vi samtidig håber og tror, at udviklingen vil bevæge sig i en positiv retning.

Hvorfor træffer I ikke selv en beslutning?

Det er hverken vores eller andre i vores omverdens vurderinger, der kan ligge til grund for hvilke tiltag, der skal tages for at inddæmme spredning af coronavirus; hverken nu eller til sommer. Det må og bør basere sig på myndighedernes vurdering.

Vi forstår på myndighederne, at de vil være meget klogere på epidemiens udvikling i ugerne efter påske. Derfor afventer vi myndighedernes videre vurdering af situationen.

Har I en plan B?

Vi fortsætter vores planlægning under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Samtidig står vi i en for alle uforudsigelig situation, hvor vi ikke kan forudsige udviklingen og myndighedernes vurdering af situationen om flere måneder.

Som en naturlig del af vores planlægning og beredskab arbejder vi derfor også med risikovurdering af situationen, hvor vi forbereder os på karantæneforhold for ansatte og frivillige og alternativ afvikling af større møder over samarbejdsaftaler til eventuelt behov for optimering af hygiejnen på festivalpladsen.

Får billetkøberne pengene retur, hvis festivalen må aflyses?

En eventuel refusion af billetprisen vil være betinget af samtlige de forhold, der vil være gældende til den tid, herunder et eventuelt påbud om aflysning. De omstændigheder kan vi ikke forudsige i dag. Derfor kan vi ikke svare nærmere på spørgsmålet end dette.

Er der kunstnere, der har aflyst?

Nej. Hvis vi oplever aflysninger blandt kunstnerne som følge af frygt for smittefare, vil vi håndtere det på samme måde, som vi håndterer andre aflysninger, nemlig forsøge at finde en passende erstatning så hurtigt som muligt.

Er festivalen forsikret?

Roskilde Festival er ikke forsikret i et omfang, der tager højde for en epidemi som coronavirus, så vi kan ikke svare præcist på, hvordan vi vil stå ved et eventuelt påbud om begrænsninger eller aflysning. Under alle omstændigheder vil situationen være alvorlig.

Hvilke konsekvenser vil en aflysning få?

En aflysning vil få voldsomme konsekvenser. Ikke bare for Foreningen Roskilde Festival, der arrangerer festivalen, men også for de hundredvis af foreninger og organisationer, der har boder eller yder service på pladsen. Mange af disse baserer en stor del af deres drift og udvikling på indtjeningen fra festivalen.

En aflysning vil også få konsekvenser for alle de store og små kulturpartnere og organisationer, der bidrager til festivalen med både programindhold og produktion. De er i forvejen meget hårdt ramt af nedlukningen, og med en festivalaflysning kan de miste både indtjening og mulighed for at skabe synlighed og relationer, der gavner deres virke.

Endeligt vil en aflysning betyde, at Foreningen Roskilde Festival ikke kan leve op til sit vigtigste formål som en almennyttig indsamlingsbegivenhed. Nemlig at skabe et overskud, der doneres ubeskåret til gavn for børn og unge. Dette vil påvirke en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark. De har også ekstra brug for hjælp nu.

Har I en plan for at forhindre smittefare?

Ja. Vi udarbejder en sikkerhedsplan til festivalen, som tager højde for alle relevante risici og trusler i omverden. Dette vil også omfatte smitsomme sygdomme, herunder coronavirus.

Sikkerhedsplanen beskriver, hvordan vi sikrer trygge rammer, og ikke mindst hvordan vi sikrer, at lovgivningen følges. Vi opnår myndighedernes tilladelse til at afholde festivalen på baggrund af sikkerhedsplanen, og vi er efterfølgende forpligtet til at følge planen.

Under selve festivalen samarbejder vi tæt med myndighederne, herunder også regionen og hospitalsvæsenet, som er til stede på selve festivalen. Vores eget medicinske beredskab består af cirka 400 læger, sygeplejersker og samaritter.

Hvis deltagerne på festivalen får det dårligt, kan vores beredskab træde til og sørge for, at de får den hjælp, som de har brug for. Dette gælder også symptomer på coronavirus.

Husk at du kan læse mere om, hvordan du beskytter dig selv og andre på Sundhedsstyrelsen side med spørgsmål og svar om coronavirus. Du finder hjemmesiden her

Hvad betyder aflysningen af Glastonbury Festival for Roskilde Festival?

Det er meget trist, at en så stor og betydningsfuld festival som Glastonbury må aflyse på grund af de ekstraordinære omstændigheder. Fordi de to festivaler ligger så tæt på hinanden og også deler en række kunstnere på plakaten, forstår vi fuldt ud, at mange bliver bekymrede over, om Roskilde Festival også er i fare. Men det er svært at sammenligne festivalerne så direkte, og det har umiddelbart ikke betydning for Roskilde Festival, at Glastonbury Festival aflyser.

Glastonbury oplyser, at aflysningen blandt andet skyldes, at de har en meget lang opbygningsperiode, hvor tusinder af frivillige og medarbejdere samles tre måneder før festivalens start og bor og bygger op sammen. Sådan er det ikke hos os, hvor vi opbygger festivalpladsen over kortere tid og tættere på start.

Der er en række andre store festivaler i Europa, som finder sted i samme periode som Glastonbury og Roskilde Festival. Dem har vi et stærkt samarbejde med og er i tæt dialog med. Vi deler alle opfattelsen af, at det er muligt at gennemføre vores festivaler til sommer og er enige om at fortsætte planlægningen af dem. Glastonburys aflysning betyder derfor ikke, at kunstnerne ikke tager på turné, og aflysningen har derfor heller ikke betydning for vores program.