GENERALFORSAMLINGEN SAGDE NEJ TIL OBLIGATORISK MEDLEMSKAB

PUBLICERET FREDAG 26.3.2021

Den stod på masser af debat om, hvordan Foreningen Roskilde Festival bør styrkes, valg til bestyrelsen, status på hårdt corona-år og farvel til formand Lars Frelle-Petersen på mandagens maraton-generalforsamling.

Selvom det måske ikke lige var til at se for den menige deltager på generalforsamlingen i Foreningen Roskilde Festival mandag 22. marts, var forsamlingen en rekordstor en af slagsen – flere end 300 deltagere havde meldt sig til, og 238 fulgte med på Zoom direkte fra hjemmekontorerne.

Obligatorisk medlemskab blev stemt ned
Et af aftenens highlights var bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så det skulle være obligatorisk for alle frivillige i Foreningen Roskilde Festival at være medlem af foreningen. Derudover fremlagde bestyrelsen forslag om, at også deltagere og partnere kunne blive medlemmer af foreningen. Bestyrelsen begrundede forslaget med, at foreningen ville få styrket sit fundament og reelt udgøre den organisatoriske ramme omkring det fællesskab, der skaber festivalen.

Forslaget igangsatte en livlig debat blandt medlemmerne både op til og ikke mindst under generalforsamlingen. En gennemgående bekymring blandt de opponerende medlemmer var blandt andet, at en sådan regel ville skabe problemer med rekrutteringen af festivalfrivillige.

Efter talrige indlæg, både for og imod, endte den digitale afstemning med, at et flertal stemte for ændringen. Det var dog ikke nok til, at forslaget blev stemt igennem. Ændringer af vedtægterne kræver nemlig 2/3 flertal, og det rakte ja-stemmerne ikke til i denne omgang.

Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival, som den tegner sig nu. Fra venstre: Matias Møl Dalsgaard, Olav Hesseldahl, Marianne Ifversen, Thomas Windfeldt Arnø, Mie Levi Fenger og Gry Dahl-Jensen.

Hej igen til Gry og Matias, farvel til Frelle
To, der til gengæld fik ja-stemmer nok, var Gry Dahl-Jensen og Matias Møl Dalsgaard, der begge blev valgt ind i bestyrelsen. Gry er allerede et garvet medlem af bestyrelsen, som hun blev valgt ind i for første gang i 2018. Til gengæld vil Matias for de fleste nok være et nyt ansigt i Roskilde-sammenhæng. Han blev tidligere i år udpeget af bestyrelsen som supplerende medlem, men har nu fået mandat med sig fra medlemmerne. 

Både Gry Dahl-Jensen og Matias Møl Dalsgaard var med til at stille forslaget om det obligatoriske foreningsmedlemskab, men de møder begge nedstemningen med forståelse: 

En række af de spørgsmål, der blev rejst, har vi også selv vendt i bestyrelsen, så jeg forstår dem godt. Og måske skal nogle af idéerne modnes lidt endnu. Uanset hvilken vej vi vælger, er det dog vigtigt, at vi fortsat fokuserer på, hvordan vi kan være engagerende over for både frivillige og deltagere i en tid, hvor vores hovedevent er truet. Det er vigtigt, at vi altid tænker i rekruttering af de nye generationer - som frivillige og som gæster og som aktive i vores forening. Den opgave vil jeg holde fast i, og jeg glæder mig til nu at have fået tiden til at lytte og lære af alle de mange gode stemmer i RF, fortæller Matias Møl Dalsgaard.

Også Gry ser positivt på de mange indslag i debatten og er klar til at finde på andre måder at styrke og udvikle foreningen på:

“Jeg synes, der var nogle gode spørgsmål til generalforsamlingen, og jeg glæder mig nu til at arbejde videre i bestyrelsen omkring udvikling af Foreningen Roskilde Festival og til, sammen med medlemmerne, at finde ud af, hvordan vi skal få flere med i fællesskabet. Som jeg tolkede det i går [mandag, red.], var der opbakning til at udvide fællesskabet. Vi skal bare sammen finde den rette måde og vej. Det arbejde glæder jeg mig rigtig meget til. Arbejdshandskerne er taget på!” siger hun.

Udskiftning på formandsposten
Generalforsamlingen bød også på et farvel til Lars Frelle-Petersen, der efter 2 år stopper som bestyrelsesformand. Det skyldes, at han ved årsskiftet tiltrådte stillingen som departementschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. En stilling, som ikke er forenelig med at være bestyrelsesformand. 

Bestyrelsen har torsdag d. 25. Marts konstitueret sig selv med formand og næstformand.Her har Matias Møl Dalsgaard overtaget formandsposten efter Lars Frelle-Petersen, mens Marianne Ifversen fortsætter som næstforkvinde.

Corona sætter spor på økonomien
Et andet uhyre vigtigt punkt på dagsorden var årsrapporten. Den blev fremlagt med en alvorlig mine af økonomidirektør Frederik Grenaa Németh, og det kom næppe som en overraskelse for nogen, at det usædvanlige corona-år har sat dybe spor i festivalens økonomi. 

Frederik Grenaa Németh kunne fortælle, at Roskilde Festival trods alt kom ud af 2020 med et overskud på 8,1 millioner kroner – men at det overskud skyldes den momskompensation, som festivalen hvert år modtager for de udgifter, der har været i forbindelsen med det foregående års festival. Kompensationen udgjorde langt størstedelen af festivalens indtægter i 2020. Og fordi momskompensationen kommer med et års forsinkelse, har den aflyste festival i 2020 også store økonomiske konsekvenser for regnskabsåret 2021.

Endnu værre bliver det, hvis også festivalen til sommer bliver aflyst. For selvom hjælpepakkerne dækker de udgifter, der har været i forbindelse med festivalen, dækker de ikke den tabte momskompensation, forklarede Frederik Németh.

Det er altså klart at foretrække, hvis festivalen i 2021 bliver en realitet – ikke bare for vores alle sammens motivation og fornøjelse, men også for Roskilde Festivals økonomi, kunne man forstå efter årets generalforsamling.

 

Tekst: Ina Jacobsen, frivillig i Roskilde Festivals mediehus