ROSKILDE-KUNST MØDER GRUSGRAVEN 

PUBLICERET FREDAG 10.7.2020

Skulpturen ME WE består af stammer fra 16 grantræer, som hver er op til seks meter lange, 50 centimeter tykke og med en vægt på imponerende 800 kilo.

Det er den fjerde i en serie af træstamme-sætninger, der leger med geometrien i sproget.

Som en modsætning til den almindelige talemåde “os og dem”, der udtrykker en forskel mellem grupper, udtrykker ME WE i stedet fællesskab og sammenhold.  

Kæmpeværket ME WE står nu i al sin glans og lyser Milen op.  

Roskildes grusgrav har i årevis været en lidet populær biperson i historien om Roskilde Festival. Festivalgæster gruer for, om der hvert år er et nyt hul, hvor de plejer at ligge.  

LÆS ARTIKEL Hvad gør grusgraven ved Roskilde Festival 


Men udgravning af grus til Københavns mange byggeprojekter har faktisk også skabt et helt nyt bakket terræn og banet vej for et rekreativt område, Milen, der blandt andet rummer Himmelsøen anlagt af SLA 
arkitekter.  

Området er under stor udvikling. Målet er blandt andet at skabe en kunstpark med permanente kunstværker indlejret i områdets nye natur og i samklang med områdets øvrige aktiviteter. 

I 2015 blev det første værk, Floating World af billedhugger Morten Stræde, indviet.  

Nu får det følgeskab.  

Roskilde Festival har nemlig lånt værket ME WE af kunstneren Claudia Comte og opstillet det i Milen.  

Festivaldeltagere kunne opleve ME WE, skabt af schweizeren Claudia Comte, i 2019.  

ME WE er sat sammen af 16 træstammer, der tilsammen skaber de to ord me og we, der danner modpol til us and them 

For sammen er vi stærkere.  

Værket er en del af Milen og dermed også en del af Roskilde Festival 2021. Det står på de tre høje, hvor Dream City under festivalen bliver opført.  

Fotograf: Kim Bech

Claudia Comte er en schweizisk kunstner født i 1983. Hendes værker er blevet udstillet vidt og bredt. Bl.a. Zigzags and Diagonals, MOCA Cleveland (2018), Swiss Performance Now, Kunsthalle Basel (2018), NOW I WON, Messeplatz, Art Basel (2017), 10 Rooms, 40 Walls, 1059 m2, Kunstmuseum Luzern (2017), I have Grown Taller From Standing with Trees, Copenhagen Contemporary, 2019. 

Nysgerrige har kunnet følge rejsningen af værket i løbet af foråret men først i de seneste uger, få dage før der skulle have været Roskilde Festival, blev lyset tændt. 

Hvis man vil se ME WE med lys på, skal man besøge det umiddelbart eftermærkets frembrud. Det lyser nemlig kun i ca 20 minutter dagligt.  

Rejsningen af ME WE symboliserer det fællesskab, Roskilde Festival er bygget på, og når man går rundt i Milen – også når der ikke er festival – bliver man forhåbentlig også mindet om det stærke samarbejde, Roskilde Festival og byen Roskilde har haft siden 1971.  

Læs mere om udviklingen af Milen her på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Fotograf: Kim Bech