Q&A: BLIVER DER FESTIVAL I 2021?

PUBLICERET FREDAG 11.9.2020

Opdateret 26. februar 2021

Hvordan ser fremtiden ud, når det handler om at mødes på Roskilde Festival i 2021? Få svar på dine spørgsmål her.

Vi fortsætter planlægningen af festivalen i 2021, selvom Covid-19 fortsat er en alvorlig trussel mod sundheden over hele verden.

Det vil altid være myndighederne, der giver tilladelse til, at vi og andre arrangører kan afholde festivaler. Selvom vi ikke ved med sikkerhed, hvilken slags festival vi reelt kan lave i år, vil vi ikke dømme sommerens festivalbegivenheder ude.

Derfor arbejder vi videre og bevarer den forsigtige optimisme om at kunne afholde Roskilde Festival nummer 50 til sommer.

I har mange spørgsmål til os, så her på siden vil vi forsøge at svare så godt som muligt på de hyppigst stillede. Vi kender ikke alle svarene, og det seneste års begivenheder har vist, at omstændighederne for at mødes og være sammen i store grupper har vist sig at kunne ændre sig meget hurtigt.

Vi forventer at holde Roskilde Festival i 2021. Det bliver nok ikke på den måde, som vi plejer at gøre det. For verden er en anden, og situationen flytter sig hele tiden.

Men vi ved mere om Covid-19 nu, end vi gjorde i pandemiens første bølge: Behandlingsmulighederne er bedre, testmulighederne er videreudviklet, og vaccinationerne er i gang. Det nærer vores håb om, at der kan findes gode løsninger til, hvordan vi igen kan samles.

Uanset hvor alvorlige udsigterne – både de sundhedsmæssige og de økonomiske – måtte være i øjeblikket, skal Roskilde Festival nok bestå og vende tilbage, når det er muligt i fremtiden.

Lysten til at samles i fællesskaber om store kunst og musikoplevelser er intakt hos publikum, og vi glæder os til, at vi som arrangør igen kan gøre det, som vi er bedst til.

Livebranchen står sammen om en sundhedsmæssig forsvarlig og realistisk genåbning og tilbagevenden, så vi kan tilbyde nye og trygge rammer i det kommende års festivalsæson.

Vi kan desuden genoptage og rykke særdeles hurtigt på vores plan for 2020-festivalen, hvis myndighederne giver tilladelse til større forsamlinger. Derfor skal vi ikke starte forfra i sidste øjeblik.

Vi har mange års erfaring i at afvikle store og trygge begivenheder i komplekse miljøer og i tæt samarbejde med myndighederne, og live-branchen samarbejder tæt om at bidrage til en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af store begivenheder.

I Danmark foregår denne indsats i en arbejdsgruppe gennem brancheorganisationen Dansk Live, hvor sikkerhedseksperter fra landets største festivaler samler viden og forskning med et mål om at udvikle konkrete retningslinjer og vejledninger for sundhedsforsvarlige løsninger, der kan bruges i praksis på festivalerne.

Helt konkret arbejder arbejdsgruppen med følgende:

  • Nye test- og screeningmuligheder: Før, under og efter arrangementer gennem det offentliges testkapacitet samt screening ved brug af pålidelige hurtigtests.
  • Registrering af alle gæster og aktiv smitteopsporing – herunder krav om coronapas inden deltagelse.
  • Tiltag med fokus på øget hygiejne og rengøring samt brug af for eksempel mundbind og feberscanning ved indgang.
  • Adfærdsregulering via crowd-management.
  • At gennemføre læringskoncerter, som gør det muligt at undersøge håndtering af tests og af publikum, deltagernes holdninger og adfærd m.v. Det vil sikre et bedre vidensgrundlag inden gennemførslen af festivaler og større koncerter.

Arbejdsgruppen har på vegne af festivalerne og Dansk Live skrevet et debatindlæg med overskriften Koncert- og festivalbranchen i fælles debatindlæg: Vi har brug for en ny rytme for 2021 om en sundhedsforsvarlig vej mod en realistisk festivalsæson i 2021.

Vi er engagerede i Dansk Live og Divisionsforeningens fælles videnskabelige projekt, der skal sikre et videnskabeligt grundlag for at kunne mødes forsvarligt til store begivenheder.

Roskilde Festivals sikkerhedsansvarlige repræsenterer desuden brancheorganisationen Yourope, hvor sikkerhedseksperter fra de største europæiske festivalarrangører samler og deler viden om retningslinjer for tryg og sund genåbning af store begivenheder.

Roskilde Festivals administrerende direktør er repræsenteret i kulturens genstartsteam, som har til formål at understøtte, at Danmarks genåbner med et levende kultur- og idrætsliv på trods af COVID-19-restriktioner.

Det er en meget positiv nyhed, at myndighederne har skitseret en plan for at vaccinere alle danskere i første halvdel af 2021. Vi har også lært af tiden med corona, at situationen hele tiden forandrer sig, og at vi derfor skal arbejde i flere forskellige scenarier.

I vores samarbejde med resten af livebranchen og Divisionsforeningen ser vi blandt andet på at kombinere hurtigtest og et såkaldt coronapas, hvor en negativ test, en vaccine eller dokumentation for antistoffer i blodet kan give adgang til større begivenheder (se ovenfor).

Med den usikre tid vi er i, er det ikke usandsynligt, at vi vil opleve kunstnere, der ikke kan gennemføre deres europæiske turneer.

Eftersom meget af vores planlægning stadig skal tilpasses de kommende udmeldinger fra myndighederne, forventer vi også, at det endelige program til årets festival vil være senere færdigt, end det plejer.

Vi ved, at kunstnerne står klar derude og så snart, der bliver lukket op, er de lige så sultne efter at komme ud at spille og møde deres publikum, som vi er efter at lave festival.

Vores programlæggere er i fuld gang med at sammensætte et fantastisk program. Du kan følge offentliggørelserne her på hjemmesiden og selvfølgelig ude på de sociale medier. Så går du ikke glip af de seneste nyheder om den kommende festival.

Som billetkøber vil du have mulighed for at få billetten refunderet, hvis arrangementet i sin helhed aflyses. En eventuel refusion vil afhænge af de konkrete omstændigheder for aflysning, og vi vil kontakte alle billetkøbere om mulighederne, hvis vi ikke kan gennemføre festivalen.

Alle partoutbilletter til festivalen i 2021 er solgt. Vi er vildt taknemmelige for jeres tillid og opbakning. Billetsalget betyder, at vi har et stærkt fundament for at komme igennem den næste meget svære tid og fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival.

Aflysningen i 2020 betyder, at Foreningen Roskilde Festival ikke kan leve op til sit vigtigste formål som en almennyttig indsamlingsbegivenhed i år. Nemlig at skabe et overskud, der doneres ubeskåret til gavn for børn og unge.

Det påvirker en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark. De har også ekstra brug for hjælp nu.

Der er store konsekvenser for de hundredvis af foreninger og organisationer, der har boder eller yder service på pladsen. Mange af disse baserer dele af deres drift og udvikling på indtjeningen fra festivalen.

Aflysningen har også konsekvenser for kunstnerne og deres crew, der i forvejen er økonomisk hårdt ramt af nedlukningen, og de mange kulturpartnere, leverandører og organisationer har mistet indtjening og mulighed for at skabe synlighed og relationer, der gavner deres virke.

Kort sagt: Hele vores branche og dens værdikæde er hårdt ramt.

Roskilde Festival er en indsamlingsbegivenhed. Foreningen afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på.

Når foreningen opstarter en ny festival, dækkes omkostningerne af bl.a. årets billetindtægter og partnerbidrag. Der er således tale om et lukket kredsløb for hver enkelt festival, hvor der ikke er mulighed for at bære et omfattende tab på af baggrund tidligere års festivaloverskud. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Regeringens hjælpepakke til arrangører af aflyste begivenheder hjælper os igennem med dækning af omkostningerne i forbindelse med den festival, der skulle have været i sommeren 2020. Men den samlede almennyttige virksomhed er ramt økonomisk, og de øvrige hjælpepakker dækker ikke tilstrækkeligt. Derfor har vi været nødsaget til at mindske organisationen.

Vi arbejder i øjeblikket på at skabe nye indsamlings- og støtteformer, så vi kan fortsætte festivalens almennyttige donationsarbejde og derved gøre en forskel for andre.

Har du været frivillig i 2019 og frem mod festivalen 2020, kan du desuden blive medlem af Foreningen Roskilde Festival og derved få indflydelse på festivalens fremtid.

Og så opfordrer vi alle til at bakke op om kulturlivet ved at købe billetter til oplevelser i landets spillesteder, teatre, gallerier, museer og sportsklubber, som alle har brug for omverdenens opbakning og støtte.