Q&A: BLIVER DER FESTIVAL I 2021?

PUBLICERET FREDAG 11.9.2020

Opdateret 20.10.2020

Nu kigger vi mod festivalen i 2021. Men hvordan ser fremtiden overhovedet ud, når det handler om at mødes i fællesskabet på Roskilde Festival?

Normalt ville vi på denne tid i efteråret være i fuld gang med at forberede det kommende års festivalbrag. Vores programgruppe ville så småt være klar med de første højaktuelle musiknavne, og billetsalget ville være lige om hjørnet.

Og du ville måske stadig være mættet af alle musik- og kunstoplevelser her på den anden side af sommerferien og den nyligt overståede Roskilde Festival.

Men intet er som normalt. Covid-19 er fortsat en alvorlig trussel mod sundheden over hele verden, og ingen er i tvivl om, at udsigten til at afholde store begivenheder i 2021 er præget af usikkerhed.

Det er en alvorlig og trist udsigt. Men vi vil – ligesom i foråret – ikke lade os styre af bekymringer. Vi kan ikke dømme festivalerne og andre store begivenheder ude allerede nu.

Den samlede almennyttige virksomhed bag Roskilde Festival er imidlertid ramt økonomisk som en direkte konsekvens af Corona-krisen, samtidig med, at vi – ligesom andre i branchen – mærker en nedgang i de løbende opgaver, vi har, når vi ikke laver Roskilde Festival.

Derfor har vi desværre været nødsaget til at mindske den ansatte del af organisation (Roskilde Kulturservice), som i alt er blevet omkring 1/3 mindre siden nedlukningen i foråret som følge af opsigelser, stillingsudløb, der ikke er blevet forlænget, m.m.

Dette får dog ikke betydning for mulighederne for at holde Roskilde Festival i 2021.

Vi ved, at I har mange spørgsmål til os, og her på siden vil vi forsøge at svare så godt som muligt på de hyppigst stillede.

Vi kender ikke alle svarene, og omstændighederne for at kunne mødes og være sammen i store grupper har vist sig at kunne ændre sig med lynets hast.

Så vi opdaterer siden løbende.

Vi forventer at holde Roskilde Festival i 2021. Men det bliver nok ikke på den måde, som vi plejer at gøre det. For verden er en anden, og situationen flytter sig hele tiden.

I øjeblikket hører vi fra sundhedsfaglige eksperter, som synes, at det virker usandsynligt at holde festivaler i 2021, mens andre udtaler, at det er for tidligt at aflyse sommerarrangementerne i 2021 allerede nu.

Vi vælger at holde fast i håbet om, at vi – og andre arrangører sammen med os – kan afvikle festivaler forsvarligt til næste år. Derfor er vi i gang med at etablere nye faglige samarbejder med andre aktører. Det gør vi for at skabe ny viden om, hvordan vi som arrangør kan sikre nye og trygge rammer i det kommende års festivalsæson.

Da Danmark lukkede ned i foråret, var vi meget langt i planlægningen af alle detaljer af 2020-udgaven af Roskilde Festival. Den plan kan vi genoptage og rykke på særdeles hurtigt, hvis myndighederne giver tilladelse til større forsamlinger.

Vi skal med andre ord ikke til at starte forfra i sidste øjeblik.

Vi har årelang erfaring i at afvikle store og trygge begivenheder i komplekse miljøer og i tæt samarbejde med myndighederne.

I øjeblikket er er vi i gang med at etablere nye faglige samarbejder med andre aktører. Det gør vi for at skabe ny viden om, hvordan vi som arrangør kan sikre nye og trygge rammer i det kommende års festivalsæson.

Blandt andet er vi med i styregruppen for den indsats, som festivalernes og spillestedernes brancheorganisation, Dansk Live, leder, hvor flere af Danmarks store festivaler i samarbejde med eksperter arbejder på løsninger til, hvordan festivaler og andre store forsamlinger, kan afholdes trygt og sikkert – også i en tid med Corona.

Vi er ligeledes med i et lignende europæisk samarbejde med de store internationale festivalaktører.

Allerede i juni offentliggjorde vi de 32 første kunstnere til den kommende festival. Selvom vi endnu ikke har besluttet, hvornår de næste følger, kan du være helt sikker på, at du vil opdage dem alle, hvis du følger vores kanaler.

Som billetkøber vil du have mulighed for at få billetten refunderet, hvis arrangementet i sin helhed aflyses. En eventuel refusion vil afhænge af de konkrete omstændigheder for aflysning, og vi vil kontakte alle billetkøbere om mulighederne, hvis vi ikke kan gennemføre festivalen.

Alle partoutbilletter til næste års festival er solgt. Vi er vildt taknemmelige for jeres tillid og opbakning. Billetsalget betyder, at vi har et stærkt fundament for at komme igennem den næste meget svære tid og fortsætte arbejdet med at forberede den 50. udgave af Roskilde Festival.

Aflysningen i 2020 betyder, at Foreningen Roskilde Festival ikke kan leve op til sit vigtigste formål som en almennyttig indsamlingsbegivenhed i år. Nemlig at skabe et overskud, der doneres ubeskåret til gavn for børn og unge.

Det påvirker en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark. De har også ekstra brug for hjælp nu.

Der er store konsekvenser for de hundredvis af foreninger og organisationer, der har boder eller yder service på pladsen. Mange af disse baserer dele af deres drift og udvikling på indtjeningen fra festivalen.

Aflysningen har også konsekvenser for kunstnerne og deres crew, der i forvejen er økonomisk hårdt ramt af nedlukningen, og de mange kulturpartnere, leverandører og organisationer har mistet indtjening og mulighed for at skabe synlighed og relationer, der gavner deres virke.

Kort sagt: Hele vores branche og dens værdikæde er hårdt ramt.

Roskilde Festival er en indsamlingsbegivenhed. Foreningen afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på.

Når foreningen opstarter en ny festival, dækkes omkostningerne af bl.a. årets billetindtægter og partnerbidrag. Der er således tale om et lukket kredsløb for hver enkelt festival, hvor der ikke er mulighed for at bære et omfattende tab på af baggrund tidligere års festivaloverskud. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Regeringens hjælpepakke til arrangører af aflyste begivenheder hjælper os igennem med dækning af omkostningerne i forbindelse med den festival, der skulle have været i sommeren 2020. Men den samlede almennyttige virksomhed er ramt økonomisk, og de øvrige hjælpepakker dækker ikke tilstrækkeligt. Derfor har vi været nødsaget til at mindske organisationen.

Nej. Uanset hvor alvorlige udsigterne – både de sundhedsmæssige og de økonomiske – måtte være i øjeblikket, skal festivalen nok bestå og vende tilbage, når det er muligt i fremtiden.

Lysten til at samles i fællesskaber om store kunst og musikoplevelser er intakt hos publikum, og vi glæder os til, at vi som arrangør igen kan gøre det, som vi er bedst til.

Ja! Som almennyttig forening betyder opbakningen fra jer frivillige alt, og vi har mere end nogensinde brug for, at I viser jeres opbakning og støtte.

Du kan vise din støtte ved at melde dig ind i Foreningen Roskilde Festival.

Alle, der har været frivillige på festivalen både i 2019 og frem mod festivalen 2020, kan blive optaget som medlemmer i foreningen. Melder du dig ind inden den 18. september, kan du nå at deltage i årets generalforsamling d. 8. oktober.