CAROLINA FALKHOLT SE

Mere om kunstneren
Instagram
Der er ingen tabuer, når det kommer til feminisme og hævn. Svensk graffiti-kunstner udsmykker Gloria-scenens facade med det enorme vægmaleri ”Pussy Ass Peace”.


Titlen på den svenske kunstner Carolina Falkholts bidrag til Roskilde Festival 2022 er Pussy Ass Peace. Falkholt har nemlig vist sig som frygtløs i sin hårdnakkede analyse af patriarkatet, og for hende er der ingen tabuer, når det kommer til feminisme og hævn.

Det enorme vægmaleri, hun laver på Gloria-scenens facade, rejser spørgsmål om det offentlige rum og kunstnerens rolle i samfundet og om demokrati, diskrimination af personer med handicap, mentalt helbred, omsorg og queer kvindelig seksualitet.

Som kunstner er Carolina Falkholt kendt for sine kæmpestore, stedsspecifikke og improviserede vægmalerier og hendes langvarige engagement i vægmalerier og graffiti i det offentlige rum. Hun har etableret en måde at male på, hvor hun benytter sig af en serie af cirkler og sfærer til at udvikle aspekter af hendes billedsprog, der omfatter et bredt udvalg af forskellige, men ofte seksuelt eksplicitte motiver.

Hun interesserer sig for spørgsmål om den offentlige sfære og om demokrati, herunder spørgsmål til den rolle kunstneren kan spille ift. at skabe samtaler, som kunst kan sætte fokus på. Det finder sted gennem produktionen af kunstværkerne og facililteringen af samtaler om disse, herunder via sociale medier, presse og andre medier.