DEN GRØNNE UNGDOMSBEVÆGELSE DK

Lokation
Flokkr
Show
11:00
Tirsdag 28. juni 2022

- tirsdag 28. juni 2022


Mere om kunstneren
Facebook
Instagram
Website
Organisationen er på Roskilde Festival for at aktivere og engagere dig


Roskilde Festival er gået sammen med Den Grønne Ungdomsbevægelse, Fridays For Future, LGBT+ Danmark og UngEnergi. De fire organisationer har sammen udviklet en masse forskelligt indhold, der har udgangspunkt i deres forskellige aktivistisk arbejder. Fælles for dem alle er et handlefællesskab, hvor musik, kunst og kreative udtryk er katalysator for engagement.

Alt dette udfolder sig både på vores Flokkr-scene og på campingpladsen i festivalens første dage. Herefter tager projektet på en lille turné, hvor det gør holdt til Folkemøde Møn (19.-20. august 2022), Ungdommens Folkemøde (7.-8. september 2022) og GRASP (6.-8. oktober 2022).

Samtale med Emma Holten og Aka Hansen: Klimakrisen og kolonialisme i et dansk-grønlandsk perspektiv
Den Grønne Ungdomsbevægelse inviterer til en talk med Emma Holten, dansk-svensk feministisk aktivist, debattør og foredragsholder, og Aka Hansen, Inuk filminstruktør og aktivist, som arbejder for afkolonisering af Grønland. De vil snakke om klimakrisen, Danmarks kolonisering af Grønland og sammenhængen mellem de to. 

Fremtidsrejse
Det bliver meget nemmere at kræve forandring, når vi kan forestille os fremtiden. Så kom og drøm sammen med Den Grønne Ungdoms Bevægelse & Kooperativet Gentænk. 

I fællesskab tager vi på en fremtidsrejse, hvor vi i et lydspor igennem udlånte høretelefoner bliver guidet til at forestille os den fremtid, vi godt kunne tænke os. For hvordan ser din hverdag ud? Hvordan har folk det? Hvordan bliver din mad produceret? 

Når lyden slutter, får alle et øjeblik til at tegne eller skrive, hvad man har oplevet, på et lille stykke papir. Derefter vil vi i fællesskab diskutere vores ideelle fremtid. Måske ligner vores fremtider hinanden, måske er de helt forskellige. 

Bannerdrop
FN’s klimapanel har erklæret kode rød for menneskeheden på grund af den igangværende klimakrise, som påvirker områder af kloden, hvor millioner af mennesker, der er de mindst ansvarlige for de stigende CO2-udledninger, er bosat. For at kunne skabe klimaretfærdighed må vi derfor stå sammen, og kræve akut handling fra verdens ledere og lande i det globale nord.

Derfor er det vigtigt at huske klimakrisen, selv på en festival - og en bemærkelsesværdig, visuel aktion kan fremkalde en iver efter akut handling. Med et storstilet banner-drop, ledsaget af taler og tilråb fra klimaaktivister, opfordrer Den Grønne Ungdomsbevægelse til at samles i solidaritet og kæmpe for klimaretfærdighed.

pRÅBaganda
Har du også undret dig over at blive bombarderet med reklamer for nye firhjulstrækkere, billige flyrejser og all inclusive ferier? Alle sammen reklamer, som påvirker os til at forbruge mere af de mest klimabelastende produkter, mens skovene brænder, dyre- og plantearter uddør og temperaturen stiger. ”pRÅBaganda” tilbyder festivalgængerne en platform, hvor de kan udtrykke deres frustration over den manipulation og propaganda, som reklamerne udsætter os for i vores hverdag.

For at anerkende de følelser, som klimakrisen medfører, vil aktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse turnere rundt på forskellige camp-sites med en ”råbe-kasse”, hvor festivalgængerne får mulighed for at råbe deres frustration over klimabelastende reklamer ud. Samtidig vil man kunne tale med aktivister om reklamerne og være med til at skrive under på EU underskriftsindsamling for et forbud på fossile reklamer.

Taler for fremtiden
Aktivister fra Den Grønne Ungdomsbevægelse, LGBT+ Danmark og UngEnergi har været i taler-skole hos Røst Kommunikation op til Roskilde Festival. Her har de hver især lært, hvordan man holder en skarp og fængende tale, når man har noget på hjerte. Kom og hør aktivisternes taler, når de træder frem på Flokkr-scenen, ved Klimapavillonen og ved Countdown-scenen, og oplev således én af de måder, man kæmper for en vigtig sag på som aktivist.

Om Den Grønne Ungdomsbevægelse
Den Grønne Ungdomsbevægelse er et handlingsfællesskab for unge, der kæmper for en grøn, retfærdig fremtid ved at kræve strukturelle og systemiske forandringer.