PHILIP | SCHNEIDER & HANS ROSENSTRÖM DK/FI

Lokation
Platform
Show
14:00
Torsdag 30. juni 2022

- lørdag 2. juli 2022


Talrige sangstemmer adresserer stigmatiseringen af ensomhed i en tid præget af sociale medier, selviscenesættelse, 'likes' og virtuelle venner.


The Nature of Isolation and Loneliness
(2019-2020) er en performativ undersøgelse og manifestation af isolation og ensomhed. Det er et værk for 10 korstemmer, skabt af kunstnerduoen Philip | Schneider og den finske installationskunstner Hans Rosenström.

Værket adresserer stigmatiseringen af ensomhed i en tid præget af sociale medier, selviscenesættelse, 'likes' og virtuelle venner.

Arbejdet startede i Stockholm i 2019, før nogen vidste, at der var noget, der hed COVID-19 – og uden at vide hvor aktuelt dette emne ville blive. I lyset af den følgende situation ændrede grænserne mellem mennesker karakter – fysisk distanceret, men forbundet i tanken af den nye fælles pandemiske virkelighed.

Ensomhed er en følelse, de fleste mennesker oplever i deres liv. Undersøgelser viser endda, at området i​hjernen, der aktiveres, når vi oplever ensomhed og isolation, er det samme sted, der registrerer fysisk smerte. Ensomhed er ofte gemt væk som et tabu i vores samfund, uden at blive adresseret.

I The Nature of Isolation and Loneliness går vi ind i de fjerneste hjørner af den menneskelige hjerne, rejser gennem kroppens celler og går ud igen med et fornyet syn på samfundet og menneskene i det.

Philip | Schneider består af kunstnerne, sangerne og komponisterne Josephine Philip og Hannah Schneider. Med en fælles baggrund i populærmusik og en interesse for stemmen og dens performative muligheder skaber de forførende rummelige kompositioner, performances og lydinstallationer, der engagerer både krop, ører og sind.

Hans Rosenström er en finsk kunstner, som er internationalt anerkendt for sine stedspecifikke rum- og lydbaserede installationer. Hans praksis er kendetegnet ved en løbende udforskning af, hvordan vi forholder os til hinanden som mennesker. Hans poetiske og finurlige værker har en særlig resonans i disse turbulente tider, hvor ligheder ignoreres, og forskelle udstilles og udnyttes af politikere og medier.