MERE VEDVARENDE ENERGI TIL ROSKILDE FESTIVAL

PUBLICERET TORSDAG 7.4.2022

Vores nye energipartnerskab med Andel betyder mere vedvarende energi og mindre diesel, gas og luftforurening på kommende festivaler.


Mere strøm fra vedvarende kilder som vind og sol.

Farvel til fossile brændsler som diesel og gas.

Mindre klimaaftryk fra festivalens energiforbrug.

Det er målet i vores nye partnerskab med energi- og fibernetkoncernen Andel.

Energipartnerskabet bliver startskuddet til en stor omstilling af vores energiforbrug.

Klimakrisen kræver øjeblikkelig handling, og vores energiforbrug er et af de områder, hvor vi kan gøre meget mere for klimaet helt lokalt.

Og vi ville ikke kunne skabe store forandringer uden en partner som Andel.

Andel-koncernen arbejder på mange forskellige fronter for den grønne omstilling. De er majoritetsejer af Havvindmølleparken Rødsand 2, som årligt producerer vedvarende energi svarende til forbruget i cirka 200.000 husstande.

Deres datterselskaber rådgiver kunder om energiforbrug, de opstiller tusindvis af ladestandere til elbiler og moderniserer og styrker elnettet på Sjælland og øerne.

Farvel til dieselgeneratorer og flaskegas
Så hvad betyder energiomstillingen konkret?

Først og fremmest kobler vi festivalen yderligere på det danske elnet allerede her i 2022, så strøm fra elnettet fra i år kan nå ud til alle hjørner af festivalbyen.

Når vi mødes på festivalen til sommer, har vi fået lagt nye kabler i jorden under din camp og etableret fem spritnye transformatorstationer (sådan et anlæg som dirigerer strømmen fra elnettet ind til os på festivalen på en sikker måde).

Vores store udfordring har nemlig været, at vi ikke har haft tilstrækkelig adgang til elnettet. Vi bygger festivalen som et midlertidigt bysamfund på store grønne marker uden al den tekniske infrastruktur, som enhver storby og dens beboere har behov for.

Faktisk bygger vi Danmarks fjerdestørste by målt i indbyggertallet på 130.000 mennesker.

Den øgede adgang til elnettet betyder, at vi i år stopper med at bruge dieselgeneratorer. Samtidig går vi i gang med en udfasning af flaskegas, som har været flittigt anvendt til at lave mad i boderne.

Det betyder færre udledninger fra fossile kilder – i 2019 brugte vi 72.000 liter diesel i generatorer og 24.000 liter flaskegas.

Ifølge energinet.dk kommer godt 80 % af strømmen i det danske elnet fra sol, vandkraft og vind. Mængden er støt stigende og rammer 100 % senest i 2028. Derfor er det overvejende vedvarende energi, som får musikken til at spille fremover.

Når vi får mere vedvarende energi i Danmark, får vi også mere vedvarende energi på Roskilde Festival.

Farvel til fortidens vaner og forbrug
Til sommer er det tre år siden, vi sidst var samlet 130.000 mennesker på Roskilde Festival.

Vi skal ikke tilbage til fortidens vaner og forbrugsmønstre. Udfasning af fossile brændsler og meget mere vedvarende energi er afgørende for vores bidrag til at mindske klimakrisen.

Vi skal fortsat blive klogere på, hvordan vi kan gøre vores energiforbrug mere effektivt og aftrykket på kloden endnu mindre.

Heldigvis varer vores energipartnerskab med Andel fem år – vi kan nå rigtig langt i fællesskab.

PS: hvor kommer strømmen fra? Hvorfor er Andel og Roskilde Festival et stærkt match? Hvor meget strøm bruger vi, og hvordan foregår udbygningen af elnettet? Vi har samlet en masse fakta om (især vedvarende) festivalenergi på denne side.